HANZAL, Petr and Jiří ALINA. Matematický model plánové rozvahy podniku (Mathematical Model of Planned Balance of Firm). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2010, vol. 7, No 1, p. 74-79. ISSN 1214-4967.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematický model plánové rozvahy podniku
Name (in English) Mathematical Model of Planned Balance of Firm
Authors HANZAL, Petr and Jiří ALINA.
Edition AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2010, 1214-4967.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Výkaz plánované rozvahy; Informační systém (IS); Manažerské účetnictví; Controlling
Keywords in English Planned Balance Sheet; Information System (IS); Managerial Accounting, Controlling
Tags KPV1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 10:22.
Abstract
Cílem práce je prokázání správnosti funkce modelu plánové rozvahy podniku na prakticky realizovaných projektech informačních systémů (IS) v podnicích regionů České a Slovenské republiky, jako součást studia vnějších regionálních ekonomických vztahů na úrovni podnikatelských subjektů. Model odvození výkazu plánové bilance vychází z plánového výkazu zisku a ztrát a z plánového výkazu peněžních toků, při existenci ostatních podnikových plánů – plánu výroby, nákupu investic, nákupu zboží a materiálu, plán bankovních úvěrů a splátek atd. Definováním matematických vazeb mezi těmito plány a jejich přepočtem je možné získat poměrně přesný odhad vývoje jednotlivých položek plánové rozvahy nejenom v krátkém ale i v dlouhém období.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to prove the functionality of the model of the planned balance of the firm at real implementation of information systems (IS) of the entepreneurial units in the Czech and Slowak republic, as the part of study of the external regional economic relations at the level of the entepreneurial subjects. The assemble of model of planned balance presumes the existence of the following plans - bugdet, production plan, capital spending plan, merchandise plan, amortisation schedule etc. The definition of mathematical equations among these plans and their recalculation brings the possibility of formation accurate estimation of planned balance in short and long term overview.
PrintDisplayed: 28/9/2021 07:33