NÝVLT, Vladimír, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Ondrej STOPKA. The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 2253-2258. ISSN 1877-7058.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials
Název česky Studie Derinkuyu podzemní město v Kappadokii nacházející se v pyroklastický sedimentech
Autoři NÝVLT, Vladimír (203 Česká republika, domácí), Josef MUSÍLEK (203 Česká republika, domácí), Jiří ČEJKA (203 Česká republika, domácí) a Ondrej STOPKA (703 Slovensko, domácí).
Vydání Netherlands, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016), od s. 2253-2258, 6 s. 2016.
Nakladatel Elsevier Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000886
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1877-7058
Klíčová slova česky Podzemní město; tufy; kaverny; infrastruktura
Klíčová slova anglicky underground city; tuffs; caverns; infrastructure
Štítky KPV1, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 1. 2017 16:43.
Anotace
Its aim is to provide a case study of the historical underground city built for up to 20 thousand people. This is a very specific, building-urban concept that is tied to the extraction of tuff rock building materials. These pyroclastic material ejected volcano in contact with Anatolian and Arabian tectonic plates. For the construction of the city were used exceptional boundary conditions. It is a fact that we have easily extractable building material which is self-supporting, and he does not need additionally reinforced. It means that these soft and stable rocks allowed the creation of large cavern system with a complete infrastructure that needed this underground city. It was placed in it both the living area and warehouse, educational, religious, wells, ventilation systems or stables for animals. There were in the in Cappadocia region up to 36 cities. The exact number depends on the classification criteria that were used. © 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Peer-review under responsibility of the organizing committee of WMCAUS 2016
Anotace česky
Jejím cílem je poskytnout případovou studii historické podzemní město postavené po dobu až 20 tisíc lidí. Jedná se o velmi specifický, stavební a urbanistická koncepce, která je vázána na těžbě tufu skalní stavebních materiálů. Tyto pyroclastic materiál vyhozen sopku v kontaktu s Anatolian a arabských tektonických desek. Pro výstavbu města byly použity výjimečné okrajové podmínky. Je fakt, že máme snadno vyjímatelný stavební materiál, který je samonosný a nepotřebuje navíc posílena. To znamená, že tyto měkké a stabilní skály umožnily vytvoření velkého jeskynního systému s kompletní infrastrukturou, který je potřeba tuto podzemní město. To bylo umístěno v něm oba obývací prostor a sklad, vzdělání, náboženství, studny, větrací systémy nebo stáje pro zvířata. Tam byly v Kappadokii v regionu až 36 měst. Přesný počet závisí na klasifikačních kritérií, které byly použity. © 2016 autorů. Vydalo Elsevier Ltd. peer-review v rámci odpovědnosti organizačního výboru WMCAUS 2016
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2021 23:22