KALOVÁ, Jana. Učební texty pro předmět Matematika pro techniky 3 - cvičení. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učební texty pro předmět Matematika pro techniky 3 - cvičení
Název anglicky Exercises - Mathematics III
Autoři KALOVÁ, Jana.
Vydání 2010.
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky matematika, funkce dvou a tří reálných proměnných, integrální počet
Klíčová slova anglicky mathematics, functions of two and three variables, integration
Štítky KPV1
Změnil Změnila: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Změněno: 29. 12. 2009 23:52.
Anotace
diferenciální počet funkce jedné proměnné (průběh funkce), diferenciální počet funkce dvou proměnných (parciální derivace, lokální extrémy, vázané extrémy, totální diferenciál, gradient, směrové derivace, tečná rovina), integrální počet funkce jedné proměnné (metody integrace, neurčitý integrál, určitý integrál, nevlastní integrál), obyčejné diferenciální rovnice - separace proměnných, variace konstant(y), metoda odhadu ,integrální počet funkce dvou a tří proměnných, dvojný a dvojnásobný integrál, polární souřadnice, substituční metoda, trojný a trojnásobný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, substituční metoda
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 03:18