ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance. EMI. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, č. 2, s. Nestránkováno, 15 s. ISSN 1805-353X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predikování cen akcií v komerční bance
Název anglicky Predicting stock prices in commercial bank
Autoři ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ.
Vydání EMI, Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, 1805-353X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Analýza časových řad; předpovědi; predikční modely; ceny akcií; Komerční banka; porovnání předpovědí
Klíčová slova anglicky time series analysis; forecasting; predictive models; stock quotes; Commercial Bank; comparing predictions
Štítky KEM6, KPV1, PEB, STA
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 27. 1. 2014 14:34.
Anotace
V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v Komerční bance (dále KB) prováděných pomocí analýzy časových řad. Je použita časová řada 1588 konečných cen akcií KB na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodových i intervalových předpovědí cen těchto akcií na 12 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnány pomocí celkových a následných měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovou řadu.
Anotace anglicky
The aim of the work is to describe the various ways of modeling the time series analysis that reflect the evolution of stock prices in Commercial Bank (further CB) in order to obtain effective predictive models. It is used the time series of 1588 final prices CB shares on stock exchanges in Prague and the models are applied to determine point and interval forecasts of the price of those shares on the successive12 trading days. The results are compared using total and successive rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2022 10:22