Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. HRŮZA, Radek. Analýza bitcoinu, jeho vývoj na trhu a statistické výpočt rizikovosti a ziskovosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 9-16. ISSN 1339-3189.
 2. HRŮZA, Radek. Analýza podílových fondů a jejich rizikovosti a výnosnosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 1-9, 10 s. ISSN 1339-3189.
 3. BUGAJ, Martin. Aspekty nedostatků znalecké činnosti v soudních sporech. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 1-8. ISSN 2533-6258.
 4. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Economic, environmental and moral acceptance of renewable energy: A case study - the agricultural biogas plant at Pěčín. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 24, č. 1, s. 299-305. ISSN 1353-3452.
 5. HAŠKOVÁ, Simona. Insight into the art of solving a practical geometric task. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16 th. Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 606-613. ISBN 978-80-227-4650-2.
 6. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. PREDIKCE VÝVOJE CEN KRAVSKÉHO MLÉKA ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 1-7. ISSN 1339-3189.
 7. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla na konkrétním případu. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 59-67. ISSN 2533-6258.
 8. 2016

 9. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Advances in economically driven optimization of processing of biosolids from sewage sludge. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2413-2417. ISSN 1556-7036.
 10. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. APPRAISAL OF CHANGES IN SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT. International Journal of Environmental Science and Technology. Berlin: Springer, 2016, Volume 13, č. 6, s. 1607-1614. ISSN 1735-1472.
 11. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. BIOCHAR PRICING HAMPERS BIOCHAR FARMING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1225-1231. ISSN 1618-954X.
 12. ROUSEK, Pavel. BRIEF REPORT ON PUBLIC SPENDING ON INLAND AND MARITIME WATERWAYS IN PARTICULAR COUNTRY IN CERTAIN PERIOD OF TIME. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 177-181. ISSN 0469-6255.
 13. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Vojtěch STEHEL a Pavel ROUSEK. Controlling. 2. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7468-110-3.
 14. VOCHOZKA, Marek. Decomposition of a main objective of an international company set with the help of artificial neural networks into daily plans. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2016. s. 2383-2390. ISBN 978-80-8154-191-9.
 15. VOCHOZKA, Marek. Enterprise evaluation determination by neural networks using of an example of a concrete company. In Iveta Simberova, Frantisek Milichovsky, Ondrej Zizlavsky. International Scientific Conference Economics and Management. 1st. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. s. 737-746. ISBN 978-80-214-5413-2.
 16. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. EVALUATION OF SOLVENCY OF POTENTIAL CUSTOMERS OF A COMPANY. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici. Kyjiv: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny, 2016, roč. 5, č. 1, s. 5-18. ISSN 2409-8876.
 17. VOCHOZKA, Marek a Marianna PSÁRSKA. Factors supporting growth of added value, performance and competitivness of SMEs and selected EU countries. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 756-767. ISBN 978-80-245-2153-4.
 18. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. FINANCIAL ANALYSIS OF AN AVERAGE TRANSPORT COMPANY IN THE CZECH REPUBLIC. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 227-236. ISSN 0469-6255.
 19. MAROUŠEK, Josef, Marek VOCHOZKA, Jan PLACHÝ a Jaroslav ŽÁK. Glory and misery of biochar. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2016, roč. 19, č. 2, s. 311-315. ISSN 1618-9558.
 20. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Implications of the EU green energy policy on financial performance of crop produstion and water management of topsoil. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2016, roč. 19, č. 2, s. 603-608. ISSN 1618-954X.
 21. ROUSEK, Pavel. Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 42-51. ISSN 1805-9112.
 22. PETRÁCH, Filip a Marek VOCHOZKA. Optimization of a company´s capital structure: Global problem of the corporate finance and its possible solutions. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. Zilina: University of Zilina, 2016. s. 1696-1702. ISBN 978-80-8154-191-9.
 23. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Techno-economic analysis of waste paper energy utilization. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 23, s. 3459-3463. ISSN 1556-7036.
 24. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNO-ECONOMIC APPRAISAL OF WASTE CELLULOSE PROCESSING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1233-1237. ISSN 1618-954X.
 25. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. THE ANALYSIS OF THE ECONOMICAL VALUE ADDED IN TRANSPORT. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 185-188. ISSN 0469-6255.
 26. VOCHOZKA, Marek a Penfei SHENG. The application of artificial neural networks on the prediction of the future financial development of transport companies. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 62-67. ISSN 1335-4205.
 27. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. The economic impact of biochar use in Central Europe. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2390-2396. ISSN 1556-7036.
 28. SHI, Lei, Pengfei SHENG a Marek VOCHOZKA. THE REDUCTION COST OF NONPERFORMING LOAN: EVIDENCE FROM CHINA´S COMMERCIAL BANK. Applied Economics Letters. Great Britain: Routledge, 2016, volume 24, issue 7, s. 456-459. ISSN 1350-4851. doi:10.1080/13504851.2016.1203052.
 29. MAREČEK, Jan. Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 32-41. ISSN 1805-9112.
 30. VOCHOZKA, Marek. Usage of Multiple Perceptron Neural Networks in Determination of the Financial Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 141-153. ISSN 1805-9112.
 31. STEHEL, Vojtěch, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Using neural networks for determining creditworthiness for the purpose of providing bank loan on the example of construction companies in South Region of Czech Republic. Ekonomicko-manažerské spektrum. Žilina: EDIS, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 62-73. ISSN 1337-0839.
 32. VOCHOZKA, Marek. Using neural networks to determine the financial plan. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 742-755. ISBN 978-80-245-2153-4.
 33. VOCHOZKA, Marek. Using the Radial Basic Function Neural Network for Determining the Financial Plan of a Company. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). Management 2016: International business and management, domestic particularites and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 331-337. ISBN 978-80-8165-155-7.
 34. 2015

 35. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Tomáš PAVLENKO a Ján DVORSKÝ. An assessment of measures for the prevention of the origin and consequences of a selected group of exceptional events in a territorial unit. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 251-261. ISSN 1743-3541.
 36. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO. Analysis of selected risks arising from human activities in the handling of hazardous waste. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 71-81. ISSN 1743-3541.
 37. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO. Assessment of selected risks in the proces of the creation and preparation of a municipal territorial plan. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 275-285. ISSN 1743-3541.
 38. ZEMAN, Robert. Burza. In Schelle Karel, Tauchen Karel. Encyklopedie českých právních dějin : I. svazek A - Č. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 389-395. sv. I. A-Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 39. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO. Crisis events and analysis of selected territorial and spatial impacts. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 221-229. ISSN 1743-3541.
 40. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Evaluation of credibility of civil construction companies in South bohemia. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 145-161. ISSN 2464-6369.
 41. ZEMAN, Robert, Marek VOCHOZKA, Evgenia ZAMBRZHITSKIA, Natalia IVANOVA, Romana PÍCHOVÁ, Markéta POPÍLKOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Upravlenčenskij učet. 1. vyd. Magnitogorsk: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Nosov Magnitogorsk state technical university, 2015. 223 s. ISBN 978-5-9967-0634-1.
 42. VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Utilization of bankruptcy and credit-worthy models for the determination of a credit framework. In Eva Malichová, Gabriel Koman, Michal Mokryš. Transcom proceedings 2015. Žilina: University of Žilina, 2015. s. 277-282. ISBN 978-80-554-1044-9.
 43. 2014

 44. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. Company Management by Using INFA Method. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1132-1144. ISBN 978-80-87927-04-5.
 45. KAMPF, Rudolf, Marek VOCHOZKA, Pavla LEJSKOVÁ a Tomáš CMIRÁL. Dependencies of Personal Vehicle Sales on the Financial Support of their Sales. In ITELMS´ 2014. 1. vyd. Kaunas (Lithuania): Kaunas University of Technology, 2014. s. 141-150. ISSN 2345-0088.
 46. VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Evaluation of the effectiveness of management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1340-1350. ISBN 978-80-87927-04-5.
 47. VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Finansovoje i učetno-analitičeskoje obecpečenije dejatel’nosti chozjajstvujuščich sub’jektov. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 3, s. 67-74. ISSN 2073-5537.
 48. ZEMAN, Robert a Lukáš POLANECKÝ. Heavy equipment leasing. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 2, s. 7-13. ISSN 2073-5537.
 49. ZEMAN, Robert a Radka VANÍČKOVÁ. Kontrolní činnost České národní banky. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. s. 343 - 347. ISBN 978-80-554-0856-9.
 50. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 392-407. ISSN 0039-7660.
 51. DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Marek VOCHOZKA. Possibilities of using method evaluation of companies Harry Pollak in practice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 353-360. ISBN 978-80-87927-04-5.
 52. ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, č. 2, s. 116-129. ISSN 1804-3216.
 53. 2013

 54. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 55. ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance. EMI. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, č. 2, s. Nestránkováno, 15 s. ISSN 1805-353X.
 56. ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Prognoznyje modeli dlja akcij «Erste Bank». Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 104-111. ISSN 2073-5537.
 57. MULAČ, Petr a Věra MULAČOVÁ. Současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 1, s. 107-115. ISSN 1802-503X.
 58. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 82-86. ISSN 1214-4967.
 59. 2012

 60. VOCHOZKA, Marek. Ekonomičeskaja dobavlennaja stoimost‘ i jeje informacionnaja značimost‘ dlja akcionerov predprijatija. Učenyje zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta : Obščestvennyje i gumanitarnyje nauki. Petrozavodsk: Petrozavodskij gosudarst. universitet, 2012, Neuveden, č. 5, s. 84-87. ISSN 1998-5053.
 61. TUČEK, Jiří. Innovacija i jeje osnovnyje struktury. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 54-59. ISBN 978-80-7468-049-6.
 62. TUČEK, Jiří. Kak uznajem, čto naš kredit - vygodnyj. In Stroitel‘stvo i nedvižimost‘: ekspertiza i ocenka : materialy 9-j meždunarodnoj konferencii. Moskva: Akademstrojnauka, 2012. s. 330-335. ISBN 978-5-9903774-1-7.
 63. VOCHOZKA, Marek. Ověřování výstupu z učení v předmětech Finanční řízení podniku I a Finanční řízení podniku II. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 64. TUČEK, Jiří. Projekt II : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1.vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 21 s. ISBN 978-80-7468-024-3.
 65. MARŠÍK, Martin. Reduction of bank risk in lending. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 90-93. ISBN 978-80-7468-049-6.
 66. ZEMAN, Robert. Schutzmerkmale Tschechischer banknoten. In Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov : Ekonomika, financie a manažment podniku vi. : sborník příspěvků. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave : Fakulta podnikového manažmentu, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-225-3500-7.
 67. MARŠÍK, Martin a Jitka PAPÁČKOVÁ. Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 - 2010. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 79-87. ISSN 1802-503X.
 68. ZEMAN, Robert. Zásady a metody teoretické výuky studentů v předmětech Peníze a banky a Pojišťovnictví a bankovnictví I, II a kritéria jejich hodnocení. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 69. 2011

 70. MULAČ, Petr a Marek VOCHOZKA. Advantages od Schmalenbach’s Company Evaluation Method. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 71. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Bankrotní modely v podmínkách České republiky. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 121-130. ISSN 1802-503X.
 72. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Euro a konkurenceschopnost. In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 205-218. ISBN 978-80-87035-36-8.
 73. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Finanční řízení podniku I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 171 s. ISBN 978-80-87278-81-9.
 74. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Finanční řízení podniku II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 135 s. ISBN 978-80-87278-82-6.
 75. MARŠÍK, Martin. Finanční trhy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 63 s. ISBN 978-80-87278-79-6.
 76. ZEMAN, Robert. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 331-338. ISSN 1802-503X.
 77. ZEMAN, Robert. Krotitelé trhů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 339-344. ISSN 1802-503X.
 78. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 246 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.
 79. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku a jejich nedostatky. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 50-55. ISSN 1214-4967.
 80. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Možnosti využití sezónního kolísání cen u vepřového masa k ovlivnění hospodářského výsledku zemědělských firem. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 53-60. ISSN 1802-503X.
 81. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Ocenka mnogokriterial‘nogo upravlenija finansami na malych i srednich predprijatijach Južno-češskogo kraja. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kyj mižnarodnyj universytet, 2011. s. 257-263.
 82. KOŠIČANOVÁ, Danica, Richard NAGY a Ingrid ŠENITKOVÁ. Prenos a distribúcia škodlivín vo väzbe na sústavy techniky prostredia. 1. vyd. Košice: TU, SvF, 2011. 152 s. ISBN 978-80-553-0829-6.
 83. VOCHOZKA, Marek a Marie PADRTOVÁ. The Deficiencies in the Construction of Methods of Complex Evaluation of Enterprises. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 8 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 84. PADRTOVÁ, Marie a Marek VOCHOZKA. The Value Statements According to IFRS in Comparison with the Financial Statements in Accordance with Accounting Standards. In 16th International Conference "Economics and Management" : Reviewed Abstract Book. 2011. ISBN 978-80-214-4279-5.
 85. PADRTOVÁ, Marie a Marek VOCHOZKA. The Value Statements According to IFRS in Comparison with the Financial Statements in Accordance with Czech Accounting Standards. Economics & Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, Neuveden, č. 16, s. 80-85. ISSN 1822-6515.
 86. ŠENITKOVÁ, Ingrid a Janka ZACHAROVÁ. Vnímaná kvalita prostredia budov a výkonnosť užívateľov. 1. vyd. Košice: TU, SvF, 2011. 161 s. ISBN 978-80-553-0717-6.
 87. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 45-49. ISSN 1214-4967.
 88. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Vývoj běžného účtu platební bilance ČR v oblasti cestovního ruchu za období let 1993 až 2011. In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 152-157. ISBN 978-80-87035-44-3.
 89. 2010

 90. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Altmanův index, Index IN05 a jejich srovnání. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 26-36. ISSN 1802-503X.
 91. WALTEROVÁ, Dana a Šárka BENDOVÁ. Banking Services Implementation with Exploitation. In MEK 2010 Firemní procesy a požadavky trhů. Hradec Králové: Olga Čermáková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové, 2010, 2010. s. 10-17, 216 s. ISBN 80-86703-34-7.
 92. ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ. České Budějovice Citizens Views on the Decentralization Effectiveness of Municipal Levels of Government. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. II. ročník : elektronický zborník z vedeckej konferencie... 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 130-140. ISBN 978-80-557-0088-5.
 93. ROUSEK, Pavel. Ekonomická analýza údržby místních komunikací. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 94. VOCHOZKA, Marek. Chyby v konstrukci metod komplexního hodnocení podniku. In E-CON, Hradec Králové. MEK 2010 Firemní procesy a požadavky trhů. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2010. 6 s. ISBN 80-86703-34-7.
 95. OPEKAROVÁ, Ludmila a Vendula KRÁLOVÁ. Selhání trhu na konkrétním případě - České dráhy. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 96. VOCHOZKA, Marek a Hana EZROVÁ. Vybrané bankrotní modely v aplikaci na podnik nacházející se v insolvenčním řízení. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 11 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 97. VOCHOZKA, Marek. Vývoj metod komplexního hodnocení výkonnosti podniku. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2010, roč. 58, č. 5, s. 675-688. ISSN 0032-3233.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2023 02:36