VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Finanční řízení podniku I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 171 s. ISBN 978-80-87278-81-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční řízení podniku I : studijní opora pro kombinované studium
Autoři VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 171 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-81-9
Štítky KEM6
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 11. 1. 2012 14:49.
Anotace
Tato učební opora je určena studentům kombinovaného studia bakalářských studijních programů. Je koncipována jako studijní pomůcka ke kurzu Finančního řízení podniku I vyučovaného na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.Ve výkladové části opory proto najdete pouze objasnění základní terminologie. Nejde o vyčerpávající výklad, ale shrnutí základních pojmů. Další potřebné poznatky získáte studiem základní a doporučené literatury. Cílem otázek, úkolů a podnětů k diskuzi je vést studenta k samostatnému průběţnému studiu a osvojení ţádoucích znalostí. Proto tato opora obsahuje především početní příklady. Ty někdy představují určité zjednodušení oproti realitě, ale podle přesvědčení autorů velmi názorně demonstrují principy, vazby a souvislosti, které poslouţí při samostudiu. Jejich řešení je součástí příkladu.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Financni_rizeni_podniku_I.pdf   Verze souboru Kostková, V. 11. 1. 2012

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Petr Mulač, Ph.D., učo 4061
  • osoba Věra Kostková, učo 6173
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 03:08