VOCHOZKA, Marek. Using neural networks to determine the financial plan. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 742-755. ISBN 978-80-245-2153-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Using neural networks to determine the financial plan
Název česky Využití neuronových sítí pro stanovení finančního plánu
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016, od s. 742-755, 14 s. 2016.
Nakladatel Vysoká škola ekonomická v Praze
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000872
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-245-2153-4
Klíčová slova česky finanční plán; finanční výkazy; neuronové sítě
Klíčová slova anglicky financial plan; financial statements; neutral network
Štítky IF, KEM6, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 16. 2. 2017 11:14.
Anotace
Planning of financial statement is one of the most important activities of financial managers of all companies. The well assembled plan is the first step to the success of a company in the following period. To create the financial plan of a company exist several methods: intuitive methods, statistic methods, causality or combination of all of them. The aim of this article is to utilize artificial intelligence for planning financial statements of a concrete company.
Anotace česky
Plánování účetní závěrky je jednou z nejdůležitějších aktivit finančních manažerů všech společností. Dobře sestavený plán je prvním krokem k úspěchu firmy v následujícím období. K sestavení takového plánu existuje několik metod: intuitivní metody, statistické metody, kauzální metody nebo kombinace těchto všech. Cílem tohoto článku je využít umělou inteligenci pro plánování finančních výkazů konkrétního podniku.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 17:17