VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku a jejich nedostatky. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 50-55. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody komplexního hodnocení podniku a jejich nedostatky
Název anglicky Methods of Company Evaluation and its Faults
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2011, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000233
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky podnik; hodnocení; bankrotní model; bonitní model
Klíčová slova anglicky company; evaluation; bankruptcy model; credibility model
Štítky KEM6, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 6. 2011 16:32.
Anotace
Podniky hodnotíme mnoha metodami, méně či více přesnými nástroji. Metody komplexního hodnocení podniku lze chápat jako protipól finanční analýzy prováděné podle metod Schmallenbachovy společnosti.Finanční analýza představuje nástroj, který je v dílčích výsledcích velmi přesný. Pokud jsou však výsledky prezentovány autonomně či v nesprávném kontextu, dostáváme nepřesný obraz hospodářské situace zkoumaného podniku. Na druhou stranu, komplexní metody hodnocení podniku dávají velmi jasně interpretovatelný výsledek. Nevýhodu však jednoznačně spatřujeme v nepřesném výpočtu a v samotné podstatě používaných modelů (vznikly na základě statistického posouzení výsledků skutečných podniků v určitých regionech). Cílem příspěvku je identifikace nedostatků vybraných metod komplexního hodnocení podniku a problémy jejich aplikace v praxi.
Anotace anglicky
Companies are evaluated by more or less sophisticated instruments. Methods of company evaluation can be understood as a counterpart of financial analysis made according to Schmallenbach’s group. Financial analysis is an instrument that is very effective in partial results. If the results are presented autonomously or in a wrong context, we get an inaccurate idea of the financial situation of the evaluated company. On the other hand the bankruptcy credibility methods give us very clear, understanding results. However, we can see a disadvantage in their inaccurate calculation and in the basis of used models (they were created on the basis of statistical evaluation of real companies in certain regions). The aim of the contribution will be the fault identification of chosen bankruptcy and credibility methods and problems with their application in practice.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 03:01