STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. Company Management by Using INFA Method. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1132-1144. ISBN 978-80-87927-04-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Company Management by Using INFA Method
Název česky Řízení podniku na základě metody pyramidového rozkladu INFA
Autoři STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA.
Vydání 1. vyd. Praha, 12th International Academic Conference : sborník příspěvků, od s. 1132-1144, 13 s. 2014.
Nakladatel International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87927-04-5
Klíčová slova česky INFA; Bechmarking; cíle podniku; strategie, řízení
Klíčová slova anglicky INFA; Bechmarking; company objectives; Strategy; Manegment
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2014 10:13.
Anotace
A company is a living unit which should act to survive. The survival must not be kept in the influence of random elements. Every single process should be managed systematically to minimalize the risk of bankruptcy. The fruitfulness of the process managing is mostly determined by setting its primary objective. The objective is the source of consequent planning, leading and controlling of partial activities which influence the final strategy. The article considers the determination of the top objective of the company based on the method of the pyramidal system of indices INFA. The INFA indicator cannot be managed as a complex unit and this is the reason the objective of this article is the setting up partial indicators to minimize the risk of bankruptcy. During the process of determination of those supporting indicators their priority will be set up to company is able to solve conflict situations when the partial goals are contradictory. The company evaluates the results of partial objectives and indicators compared with the market and the best companies in the surroundings. The evaluation will be provided by bechmarking of a company applied on partial objectives.
Anotace česky
Podnik je samostatná živoucí jednotka, která by se měla chovat tak, aby přežila. Toto přežití podnik nemůže nechat pouze na náhodných faktorech, ale systematicky by měl řídit jednotlivé procesy tak, aby minimalizoval riziko krachu. Úspěšnost řízení procesů je do značné míry determinována stanovením jeho primárního cíle. Z tohoto cíle následně vychází plánování, organizování, vedení a kontrola dílčích činností, které mají vliv na výslednou strategii. Článek se zabývá stanovením vrcholového cíle podniku na základě metody pyramidového rozkladu INFA. Ukazatel INFA se nedá řídit jako celek, a proto je cílem článku stanovení jednotlivých ukazatelů, které může podnik ovlivnit, aby přežil, a které budou minimalizovat riziko bankrotu. Při určování těchto podpůrných ukazatelů je bude stanovena jejich priorita tak, aby podnik mohl řešit konfliktní situace, kdy jednotlivé cíle jdou proti sobě. Stejně tak bude u jednotlivých cílů použit benchmarking společnosti, ve kterém podnik hodnotí výsledky dílčích cílů a ukazatelů v porovnání s trhem a nejlepšími podniky v okolí.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 18:10