VOCHOZKA, Marek. Ověřování výstupu z učení v předmětech Finanční řízení podniku I a Finanční řízení podniku II. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ověřování výstupu z učení v předmětech Finanční řízení podniku I a Finanční řízení podniku II
Název anglicky Verification of the learning outcomes in courses of Financial Management I and Financial Management II
Autoři VOCHOZKA, Marek.
Vydání České Budějovice, Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 7 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-053-3
Klíčová slova česky výstupy z učení; finanční řízení podniku; kompetence; absolvent; vysoká škola
Klíčová slova anglicky learning outcomes; financial management; competencies; graduate; high school
Štítky FRI_1, FRI_2, KEM6, MOP
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0115, záměr.
Změnil Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 11. 2. 2013 15:23.
Anotace
Výstupy z učení mají absolventu vzdělávacího programu či oboru a případnému zaměstnavateli absolventa garantovat kompetence, které dotyčný v průběhu svého studia na vysoké škole získá. Bude zřejmé, jakou práci bude moci absolvent vykonávat, jakou bude mít kvalitu realizovaný výstup a s jakou mírou samostatnosti bude absolvent pracovat. Samo o sobě je poměrně těžké definovat kvantifikovatelné výstupy z učení. Nicméně ještě složitější se z řešení realizované projektu Výstupy z učení zdá být ověření získaných kompetencí (znalostí a dovedností) u konkrétních absolventů jednotlivých předmětů či studia jako celku. Předměty finančního řízení podniku tak nejsou výjimkou.
Anotace anglicky
Learning outcomes have graduate training program or field of potential employers and graduate guarantee the competencies in question in the course of their studies at the college receives. It will be obvious what work will be able to graduate to perform, he would be implemented quality output, and with what degree of autonomy will graduate work. That in itself is quite difficult to define quantifiable learning outcomes. However, even more complicated with the solutions implemented by the project outcomes of learning seems to be the verification of acquired competences (knowledge and skills) to specific individual courses or graduate studies as a whole. Courses of financial management are no exception.
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2021 10:07