SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Euro a konkurenceschopnost. In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 205-218. ISBN 978-80-87035-36-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Euro a konkurenceschopnost
Název anglicky Euro and competitiveness
Autoři SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Konkurence 2011, od s. 205-218, 14 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-36-8
Klíčová slova česky Euro; cenová hladina; konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky Euro; price level; competitiveness
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KEM6
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:32.
Anotace
Článek se věnuje dopadu přijetí měny euro na konkurenceschopnost českých výrobků v zahraničním obchodě. První část článku se zabývá problematikou cenové konkurenceschopnosti v zahraničním obchodě a faktorů, které ji ovlivňují. Důraz bude kladen na oblast sbližování cenových hladin členských zemí Evropské unie. Prozkoumány budou jednotlivé způsoby, kterými k tomuto sbližování dochází a spojitost mezi nimi. Dále bude analyzován vliv vstupu do kursového mechanismu ERMII,které je nutnou podmínkou přijetí eura, a vliv vstupu do samotné eurozóny na toto sbližování. V následující části pak budou popsány a zhodnoceny další vlivy přijetí měny euro na firmy, jejich provoz, financování a náklady a následně na konkurenceschopnost jejich výrobků.
Anotace anglicky
The article deals with the impact of the adoption of the euro on the competitiveness of Czech products in foreign trade. The first part of the article deals with the issue of price competitiveness in foreign trade and the factors that affect it. Emphasis will be put on the convergence of price levels of the member countries of the European Union. Will be explored various ways in which this convergence occurs and the link between them. It will also analyze the effect of entry into the ERM II exchange rate mechanism, which is a necessary condition for adopting the euro and the impact of entry into the euro itself to this convergence. The following will be described and evaluated other effects of the euro adoption on companies, their operation, and financing costs, and consequently the competitiveness of their products.
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2023 19:46