VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. BIOCHAR PRICING HAMPERS BIOCHAR FARMING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1225-1231. ISSN 1618-954X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název BIOCHAR PRICING HAMPERS BIOCHAR FARMING
Název česky CENY BIOUHLU BRÁNÍ BIOUHELNÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, Berlín, Springer, 2016, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000692
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000376015900022
Klíčová slova česky biouhelné hospodářství; analýza nákladů; ochrana životního prostředí; eroze
Klíčová slova anglicky biochar farming; cost analysis; environmental protection; erosion
Štítky IF, KEM6, RIV16, SCOPUS
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 9. 2016 14:04.
Anotace
Large amount of papers glorifying utilization of biochar have been published in recent years. Based on the reviews, one could get the impression that a new era in environmental management, as well as in agriculture, has already started. Looking around, however, biochar remains unknown to farmers and excessive amounts of biowaste are still being disposed in landfills. Techno-economic analyses of biochar farming in recent years have been sufficient to reveal that the biggest challenge is posed by biochar production cost and pricing. It turns out that production at application site and reorientation towards agricultural waste represents a promising alternative. However, it is concluded that regardless the production cost was significantly reduced in the meantime due to the advances in technology, the price of biochar remains high due to lack of production and high demand.
Anotace česky
V posledních letech bylo publikováno velké množství článků oslavujících využití biouhlu. Na jejich základě by bylo možné snadno nabýt dojmu, že začala nová éra jak v péči o životní prostředí, tak i v zemědělství. Pokud se však kolem sebe rozhlédneme, biouhel stále zůstává pro zemědělce neznámou a na skládky je stále umisťováno nadměrné množství biologického odpadu. Technicko-ekonomické analýzy hospodaření s biouhlem z posledních let dostatečně prokázaly, že největší problém představují výrobní náklady a ceny biouhlu. Ukazuje se, že výroba v místě aplikace a přeorientování na zemědělský odpad představuje slibnou alternativu. Nicméně, se dospělo k závěru, že ačkoli výrobní náklady byly významně sníženy vzhledem k technologickému pokroku, cena biouhlu zůstává vysoká vzhledem k nedostatečné produkci a vysoké poptávce.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 01:16