VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 3337-3344. ISBN 978-84-09-02709-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Simple mathematic modeling in high school teaching
Název česky Jednoduché matematické modelování na sředních školách
Autoři VYSOKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2018, od s. 3337-3344, 8 s. 2018.
Nakladatel IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001770
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000530893703067
Klíčová slova česky Iterace; přitahující bod; pevný bod; odpuzující bod; orbita; chaos.
Klíčová slova anglicky Iteration; attracting point; fixed point; sink; orbit; chaos.
Štítky KPV1, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 18. 6. 2020 10:50.
Anotace
The aim of this paper is to suggest the expansion of learning materials designed for university teachers who work with students who have chosen advanced mathematics as an elective, or with high school students who are engaged in mathematics beyond compulsory curriculum. Students will work with examples of mathematical models of simple but real problems. From a certain perspective on solving simple tasks, we can get to concepts such as the fixed points or the attracting orbits and even chaos. Lectures are conducted in such a way that students understand the basic concepts by analysis of graphs associated with these problems. We deliberately chose a topic that is not normally part of lessons and could make mathematics or computer science more varied. Another of the reasons for writing this paper is the gradual discovery of the fact that students have increasingly difficulties with reading the graph and understanding the connection of the graph and the real situation at all. This is an issue that is up to date, it could make mathematics or informatics more interesting, and it certainly deserves attention.
Anotace česky
Cílem této práce je navrhnout rozšíření učebních materiálů určených pro vysokoškolské učitele, kteří pracují se studenty, kteří si zvolili pokročilou matematiku jako volitelnou, nebo se studenty středních škol, kteří se zabývají matematikou nad rámec povinných učebních osnov. Studenti budou pracovat s příklady matematických modelů jednoduchých, ale reálných problémů. Z určitého pohledu na řešení jednoduchých úkolů se lze dostat k pojmům jako jsou pevné body nebo přitahující orbity a dokonce i chaos. Přednášky jsou vedeny tak, aby studenti porozuměli základním pojmům pomocí analýzy grafů souvisejících s těmito problémy. Záměrně jsme vybrali téma, které obvykle není součástí výuky a mohlo by vést ke zpestření výuky matematiky nebo informatiky. Dalším důvodem pro psaní tohoto článku je postupné objevování skutečnosti, že studenti mají stále větší potíže se čtením z grafu a pochopením souvislosti grafu a reálné situace vůbec. Navíc je toto téma aktuální, mohlo by udělat matematiku nebo informatiku zajímavější a určitě si zaslouží pozornost.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 07:48