SLABÁ, Marie. Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 327-334. ISBN 978-80-210-6611-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities
Název česky Možnosti aplikace Stakeholder Circle Methodology v marketingové komunikaci vysokých škol
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference, od s. 327-334, 8 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000944
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-210-6611-3
ISSN 2336-1239
Klíčová slova česky Urgence; Stakeholder Circle Methodology; vysoká škola; stakeholder; prioritizace
Klíčová slova anglicky Urgency; Stakeholder Circle Methodology; university; stakeholder; prioritization
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, IF, KCRM1, MAK, RIV16, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 20. 2. 2017 14:36.
Anotace
Stakeholder analysis has become more and more popular during last years. The concept originally created for profit organizations has spread out to other sectors as well as non-profit organizations and tertiary education. This article focuses on the application possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the marketing communication of universities. The first step of the marketing communication strategy represents identification of the target audience. This step corresponds with the first and second step of the Stakeholder Circle Methodology – stakeholder identification and prioritization. This article focuses on the determination of the most important stakeholder groups of public and private universities, their prioritization based on the Stakeholder Circle Methodology and determination of the most urgent stakeholder groups based on the calculation of the Urgency. On the basis of the author’s research that was carried out in the market of tertiary education in the Czech Republic the most important and the most urgent stakeholder groups of private and public universities will be identified and compared differences between answers of respondents from public and private universities.
Anotace česky
Analýza stakeholderů se v posledních letech stává stále více a více populární. Koncept původně vytvořený pro podnikatelské subjekty se postupně rozvinuli i do dalších sektorů, jakož i do neziskových organizací a terciárního vzdělávání. Tento článek se zaměřuje na možnosti aplikace Stakeholder Circle Methodology v marketingové komunikaci vysokých škol. První krok marketingové komunikační strategie představuje identifikaci cílového trhu. Tento krok koresponduje s prvním a druhým krokem zúčastněných Stakeholder Circle Methodology – identifikací a prioritizací stakeholderů. Tento článek se zaměřuje na stanovení nejdůležitějších skupin stakeholderů veřejných a soukromých vysokých škol, jejich řazení podle priorit na základě Stakeholder Circle Methodology a stanovení nejklíčovějších skupin stakeholderů na základě výpočtu parametru Urgency. Na základě výzkumu autorky, který proběhl na trhu terciárního vzdělávání v České republice budou identifikovány nejvýznamnější skupiny soukromých a veřejných vysokých škol a budou komparovány rozdílů mezi odpověďmi respondentů z veřejných a soukromých vysokých škol.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 12:37