ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. The impact of the year-on-year variation in the intensity of solar radiation on the energy intensity of low-energy and passive houses. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016. s. 03008-03009, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The impact of the year-on-year variation in the intensity of solar radiation on the energy intensity of low-energy and passive houses
Název česky Vliv meziročního kolísání intenzity solárního záření na energetickou náročnost nízkoenergetických a pasivních domů
Autoři ŠUBRT, Roman (203 Česká republika) a Pavlína CHARVÁTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání France, Building Defects 2016, od s. 03008-03009, 6 s. 2016.
Nakladatel EDP Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000950
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-2-7598-9012-5
ISSN 2261-236X
Klíčová slova česky Solární záření; tepelné zisky; energetická náročnost; pasivní dům; nízkoenergetický dům
Klíčová slova anglicky Solar radiation; heat gains; energy performance; passive house; low-energy house
Štítky KST6, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 2. 2017 11:05.
Anotace
Solar radiation is a significant segment of heat gains in the operation of buildings. The importance of this segment is highlighted by lowering the energy performance of buildings. The current condition of assessment considers the standard values of solar radiation but these are often very different from the fair values. In the contribution it draws attention to not only to on-year variation in solar fluctuations in the intensity of solar radiation and its significant long-term deviation from the standard values but also to the impact to energy building in reliance to its energy intensity. The attention will be focused also to different values in standards valid in the Czech Republic. This specification of energy assessment of buildings is not only necessary to approximate calculations of real state, but mainly because we can expect more disputes about if a building has declared calculating the parameters of a building with nearly zero-energy or passive house.
Anotace česky
Solární záření je významnou složkou tepelných zisků při provozu budov. Význam této složky se zvýrazňuje se snižováním energetické náročnosti budov. Stávající stav hodnocení uvažuje s normovými hodnotami slunečního záření, ty se však často diametrálně liší od reálných hodnot. V příspěvku se upozorňuje nejen na meziroční kolísání intenzity slunečního záření a jeho významnou dlouhodobou odchylkou od normových hodnot, ale i na vliv na energetiku budovy v závislosti na její energetické náročnosti. Pozornost bude věnována i rozdílným hodnotám v normách platných v ČR. Toto zpřesňování energetického hodnocení budov není nutné pouze pro přiblížení se výpočty reálnému stavu, ale především proto, že lze očekávat stále více sporů o tom, zda budova má výpočtem deklarované parametry budovy s téměř nulovou spotřebou či pasivního domu.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 10:24