SLABÁ, Marie a Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, domácí) a Roman FIALA (203 Česká republika).
Vydání Brno, Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference, od s. 318-325, 8 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000945
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-210-6611-3
ISSN 2336-1239
Klíčová slova česky mapování stakeholderů; stakeholder; matice power-interest; matice influence-attitude
Klíčová slova anglicky Stakeholder mapping; stakeholder; power-interest matrix; influence-attitude matrix
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, IF, KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAZ, RIV16, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 21. 2. 2017 11:04.
Anotace
Stakeholder analysis is a very important tool of strategic management in these days. For understanding of the stakeholder community the stakeholder mapping that is a key part of stakeholder analysis is very useful. This article focuses on the stakeholder mapping of universities. There are lots of different tools for stakeholder mapping – different matrixes and grids, two, three or multidimensional maps, etc. In this paper authors demonstrate the possibility of stakeholder mapping on the example of selected university. For the stakeholder mapping of this university authors chose two matrixes – the power-interest matrix and influence-attitude matrix. Power-interest matrix helps to understand the stakeholder community and their influence on the university. The influence-attitude matrix divides the stakeholder community into groups of opponents and supporters of the university. On the basis of authors’ research it is obvious that among the most important stakeholder groups there are lots of groups with high power to influence university as well as interest in university activities. Based on the authors’ research we can state that there are several very important opponents of the university that must be take into account by managers of selected university.
Anotace česky
Analýza stakeholderů je v současnosti velmi důležitým nástrojem strategického řízení. Pro lepší pochopení principu komunity stakeholderů je velmi užitečné mapování stakeholderů, které představuje klíčovou součástí analýzy stakeholderů . Tento článek se zaměřuje na mapování stakeholderů vysokých škol. Pro mapování stakeholderů existuje mnoho různých nástrojů - různé matrice a mřížky, dvou, tří nebo multidimenzionální mapy, apod. V tomto článku autoři demonstrují možnost mapování stakeholderů na příkladu vybrané univerzity. Pro mapování stakeholderů této univerzity autoři vybrali dvě matice - matici power-interest a influence-attitude. Matice power-interest pomáhá pochopit komunitu stakeholderů a jejich vliv na danou univerzitu. Matice influence-attitude rozděluje stakeholdery do skupin odpůrců a příznivců vybrané vysoké školy. Na základě výzkumu autorů je zřejmé, že mezi nejdůležitějšími skupinami stakeholderů existuje velké množství skupin s vysokou schopností ovlivňovat univerzitu, stejně jako skupin se zájmem o aktivity vybrané vysoké školy. Na základě výzkumu autorů je můžné konstatovat, že existuje několik velmi důležitých odpůrci univerzity, které je třeba vzít v úvahu manažery vybrané vysoké školy.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 03:47