VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Malé a střední podnikání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Malé a střední podnikání
Název anglicky The small and medium-sized enterprises
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Praha, Jihočeský kraj v globální ekonomice, od s. 40-55, 16 s. 2016.
Nakladatel SETOUTBOOKS.CZ
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000671
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-86277-82-0
Klíčová slova česky malé a střední podnikání; Jihočeský kraj; 2004-2015
Klíčová slova anglicky small and medium-sized enterprises; South Bohemian Region; 2004-2015
Štítky KCRM5, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 9. 2016 14:04.
Anotace
Kapitola "Malé a střední podnikání" v odborné kolektivní monografii "Jihočeský kraj v globální ekonomice“ prokázala, že v Jihočeském kraji bylo k 31. prosinci 2015 registrováno 162 106 podnikatelských subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů. Nejméně ekonomicky aktivních subjektů je v příhraničních oblastech okresů Český Krumlov a Prachatice, nejvíce v okrese České Budějovice. Regiony s nejnižší ekonomickou aktivitou jsou zároveň tzv. hospodářsky slabé regiony a otevírá se zde prostor pro rozvoj především drobného a malého podnikání, které by při revitalizaci těchto oblastí mohlo sehrát rozhodující roli.
Anotace anglicky
The chapter “The small and medium-sized enterprises” of the expert collective monograph “The South Bohemian Region in Global Economy” shows that there were 162 106 entrepreneurial entities registered in the South Bohemian Region on the 31st December 2015. The least number of economically active entities is in the border parts of the Český Krumlov District and Prachatice District. Regions with the lowest economic activity are simultaneously the so-called economically weaker regions and offer the opportunity of developing primarily small enterprises that could play a major role in revitalizing these regions.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 18:09