Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. HUMLEROVÁ, Veronika. Analýza meziobecní spolupráce v Jihočeském kraji. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 26-36. ISSN 1339-3189.
  2. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Comparison of Transport Services in Rural Municipalities of South Bohemia. Online. In Ondřej Stopka. MATEC Web of Conferences: 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. 1. vyd. Les Ulis (France): Curran Associates, Inc., 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-1-5108-5191-7.
  3. MIKULECKÁ, Kristýna. POSOUZENÍ TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 60-66. ISSN 1339-3189.
  4. HUMLEROVÁ, Veronika. ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ PODPOROVANÝ EVROPSKOU UNIÍ V OBDOBÍ 2007 - 2015. In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 802-809. ISBN 978-80-210-8586-2.
  5. HUMLEROVÁ, Veronika. Rural municipalities in the context of local economic development in the Czech Republic. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 1503-1510. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  6. HUMLEROVÁ, Veronika. Strategy of Regional Development and Rural Development supported by the EU and their implementation in the Czech Republic (case study). Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 1512-1519. ISBN 978-0-9860419-7-6.

  2016

  1. VOKOUN, Marek. Analýza inovačních aktivit firem. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 67-84. ISBN 978-80-86277-82-0.
  2. KMECOVÁ, Iveta. Analýza investic do lidského kapitálu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 192-196. ISBN 978-80-86277-82-0.
  3. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0.
  4. VOKOUN, Marek a František STELLNER. Analýza trhu práce. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
  5. POLANECKÝ, Lukáš. Analýza zemědělské výroby a potravinářského průmyslu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 85-92. ISBN 978-80-86277-82-0.
  6. ARAMAYO, Lourdes Gabriela Daza a Marek VOKOUN. Exports from the Visegrad Group to Latin America - Factors of attractiveness between 2001 and 2013. Současná Evropa. Praha: Oeconomica, 2016, roč. 21, č. 1, s. 42-60. ISSN 1804-1280.
  7. VOCHOZKA, Marek. Finanční analýza exportních firem. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 115-152. ISBN 978-80-86277-82-0.
  8. CAHA, Zdeněk. Jazykové vzdělávání zaměstnanců jako důležitý subsystém podnikového vzdělávání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 209-222. ISBN 978-80-86277-82-0.
  9. GREGOR, Jan. Jihočeský kraj a Rusko. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 162-168. ISBN 978-80-86277-82-0.
  10. SOBĚHART, Radek a Lukáš NOVOTNÝ. Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby? Forum Historiae. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016, roč. 10, č. 1, s. 135-152. ISSN 1337-6861.
  11. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Malé a střední podnikání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
  12. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Motivace k cestě jako determinující podmínka úspěšné marketingové komunikace podniků a institucí cestovního ruchu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 102-114. ISBN 978-80-86277-82-0.
  13. CAHA, Zdeněk. Potřeba jazykového vzdělávání z pohledu podnikové praxe v Jihočeském kraji. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 197-208. ISBN 978-80-86277-82-0.
  14. BRŮŽKOVÁ, Pavla a Simona HAŠKOVÁ. Přímé zahraniční investice: zhodnocení aktuálního stavu, budoucího potenciálu a možností podpory. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 153-161. ISBN 978-80-86277-82-0.
  15. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Regionální potraviny jako jeden z prvků moderní gastronomie. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 93-101. ISBN 978-80-86277-82-0.
  16. STRAKOVÁ, Jarmila, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL, František STELLNER a Radka VANÍČKOVÁ. Řízení lidských zdrojů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 179-191. ISBN 978-80-86277-82-0.
  17. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER, Marek VOCHOZKA a Robert ZEMAN. Trhy práce v České republice po roce 1989 : regionální komparace politik zaměstnanosti. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, 287 s. ISBN 978-80-86277-81-3.
  18. VÁCHAL, Jan, František STELLNER a Marek VOKOUN. Úvod. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 8-23. ISBN 978-80-86277-82-0.
  19. LUKOSZOVÁ, Xenie. Vliv globalizace a globalizačních procesů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 24-39. ISBN 978-80-86277-82-0.
  20. STELLNER, František, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Vliv soukromého vlastnictví na řízení a produktivitu lesnických podniků Jihočeského kraje. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2016, číslo 2, ročník XIII., s. 22-28. ISSN 1214-4967.
  21. VÁCHAL, Jan, František STELLNER a Marek VOKOUN. Závěr. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 223-234. ISBN 978-80-86277-82-0.

  2014

  1. KUČERA, Lukáš. The shadow economy development in the Czech Republic. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), s. 159-163. ISSN 2310-4570.
  2. KUČERA, Lukáš. Vliv ekonomické krize na vývoj tržeb v maloobchodě. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014, roč. 5, č. 3, s. 29-41. ISSN 1804-3682.

  2013

  1. SLABÁ, Marie a Lukáš KUČERA. Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poznan: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, roč. 6, č. 38, s. 321-332. ISSN 1643-7772.

  2012

  1. KUČERA, Lukáš a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv ekonomické krize na vývoj zadluženosti domácností v České republice. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, č. 3, s. 100-108. ISSN 1804-3682.

  2011

  1. HRUBÁ, Lenka a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 31-39. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2024 14:31