SLABÁ, Marie a Lukáš KUČERA. Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poznan: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, roč. 6, č. 38, s. 321-332. ISSN 1643-7772.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011)
Název česky Vývoj kapacity v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a Polsku (2003 – 2011)
Autoři SLABÁ, Marie a Lukáš KUČERA.
Vydání Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Poznan, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, 1643-7772.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Cestovní ruch; Ekonomická krize; Kapacita; Hromadná ubytovací zařízení; Polsko; Česká republika
Klíčová slova anglicky Tourism; economic crisis; capacity; collective accommodation establishment; Poland; Czech republic
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM5, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 2. 2015 15:06.
Anotace
Tourism was slowdown by the global financial crisis and other negative factors very badly. Although there were lots of negative effects of global financial crisis on tourism, there has been still lack of theoretical information and research on its impacts on tourism. The main aim of this article is mainly tracks capacity in tourist accommodation establishment. This paper focuses on the development of the capacity of collective accommodation establishments and GDP in the Czech Republic and Poland and the impact of global economic crisis on the surveyed problem. Author will try to discover if there is any significant correlation between surveyed problems.
Anotace česky
Vývoj cestovního ruchu byl zpomalen dopady globální finanční krize a dalších negativních faktorů. Přestože dopady výše zmíněné krize byly na cestovní ruch obrovské, stále není dostatek teoretických podkladů a výzkumů v oblasti dopadů globální krize právě na cestovní ruch. Cílem tohoto článku je zejména analýza vývoje kapacit v hromadných ubytovacích zařízeních a hrubého domácího produktu v České republice a Polsku a též analýza dopadů globální krize na zkoumanou problematiku. Autoři se budou snažit též odhalit, zda existuje významná korelace mezi zkoumanými problémy.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2023 08:35