SLABÁ, Marie and Lukáš KUČERA. Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poznan: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, roč. 6, No 38, p. 321-332. ISSN 1643-7772.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011)
Name in Czech Vývoj kapacity v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a Polsku (2003 – 2011)
Authors SLABÁ, Marie and Lukáš KUČERA.
Edition Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Poznan, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, 1643-7772.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Cestovní ruch; Ekonomická krize; Kapacita; Hromadná ubytovací zařízení; Polsko; Česká republika
Keywords in English Tourism; economic crisis; capacity; collective accommodation establishment; Poland; Czech republic
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM5, S_IBW_A, S_MAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/2/2015 15:06.
Abstract
Tourism was slowdown by the global financial crisis and other negative factors very badly. Although there were lots of negative effects of global financial crisis on tourism, there has been still lack of theoretical information and research on its impacts on tourism. The main aim of this article is mainly tracks capacity in tourist accommodation establishment. This paper focuses on the development of the capacity of collective accommodation establishments and GDP in the Czech Republic and Poland and the impact of global economic crisis on the surveyed problem. Author will try to discover if there is any significant correlation between surveyed problems.
Abstract (in Czech)
Vývoj cestovního ruchu byl zpomalen dopady globální finanční krize a dalších negativních faktorů. Přestože dopady výše zmíněné krize byly na cestovní ruch obrovské, stále není dostatek teoretických podkladů a výzkumů v oblasti dopadů globální krize právě na cestovní ruch. Cílem tohoto článku je zejména analýza vývoje kapacit v hromadných ubytovacích zařízeních a hrubého domácího produktu v České republice a Polsku a též analýza dopadů globální krize na zkoumanou problematiku. Autoři se budou snažit též odhalit, zda existuje významná korelace mezi zkoumanými problémy.
PrintDisplayed: 5/2/2023 05:15