KUČERA, Lukáš. The shadow economy development in the Czech Republic. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), s. 159-163. ISSN 2310-4570.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The shadow economy development in the Czech Republic
Název česky Vývoj stínové ekonomiky v České republice
Autoři KUČERA, Lukáš.
Vydání Economics and politics, Magnitogorsk, Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, 2310-4570.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rusko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky HDP; stínová ekonomika; vývoj; bazický index; řetězový index
Klíčová slova anglicky GDP; shadow economy; development; basic index; chain index
Štítky KCRM5, SEK
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 10. 7. 2014 10:44.
Anotace
The shadow economy includes a lot of various activities, some legal, others illegal. Legal activities can be for example households’ work or agricultural self-supply while illegal activities are prostitution, drugs distribution etc. It is clear that these activities are emerging in all economics worldwide. There a plenty of method how can be a shadow economy measured. The aim of this paper is to analyze the shadow economy development in the Czech Republic, by using the appropriate statistical methods to predict the future evolution of this indicator and also to determine whether the shadow economy development is influenced by the GDP development. Based on the analysis the shadow economy development depends on the GDP development and to the future we can expect the reducing worth of the shadow economy.
Anotace česky
Stínová ekonomika zahrnuje mnoho různých aktivit, některé legální, jiné nikoliv. Legální činnosti mohou být například práce v domácnosti nebo samozásobení v zemědělství, zatímco ilegální aktivity jsou prostituce, distribuce drog apod. Je zřejmé, že tyto činnosti se objevují ve všech ekonomikách po celém světě. Existuje celá řada metod, jak lze stínovou ekonomiku měřit. Cílem této práce je analyzovat vývoj stínové ekonomiky v České republice, pomocí vhodných statistických metod predikovat budoucí vývoj tohoto ukazatele, a také určit, zda vývoj stínová ekonomika je ovlivňována vývojem HDP. Na základě analýzy vývoje lze tvrdit, že stínová ekonomika je závislá na vývoji HDP, ale do budoucna lze očekávat snižování její celkové hodnoty.
VytisknoutZobrazeno: 21. 7. 2024 08:26