KUČERA, Lukáš. The shadow economy development in the Czech Republic. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), p. 159-163. ISSN 2310-4570.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The shadow economy development in the Czech Republic
Name in Czech Vývoj stínové ekonomiky v České republice
Authors KUČERA, Lukáš.
Edition Economics and politics, Magnitogorsk, Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, 2310-4570.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) HDP; stínová ekonomika; vývoj; bazický index; řetězový index
Keywords in English GDP; shadow economy; development; basic index; chain index
Tags KCRM5, SEK
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 10:44.
Abstract
The shadow economy includes a lot of various activities, some legal, others illegal. Legal activities can be for example households’ work or agricultural self-supply while illegal activities are prostitution, drugs distribution etc. It is clear that these activities are emerging in all economics worldwide. There a plenty of method how can be a shadow economy measured. The aim of this paper is to analyze the shadow economy development in the Czech Republic, by using the appropriate statistical methods to predict the future evolution of this indicator and also to determine whether the shadow economy development is influenced by the GDP development. Based on the analysis the shadow economy development depends on the GDP development and to the future we can expect the reducing worth of the shadow economy.
Abstract (in Czech)
Stínová ekonomika zahrnuje mnoho různých aktivit, některé legální, jiné nikoliv. Legální činnosti mohou být například práce v domácnosti nebo samozásobení v zemědělství, zatímco ilegální aktivity jsou prostituce, distribuce drog apod. Je zřejmé, že tyto činnosti se objevují ve všech ekonomikách po celém světě. Existuje celá řada metod, jak lze stínovou ekonomiku měřit. Cílem této práce je analyzovat vývoj stínové ekonomiky v České republice, pomocí vhodných statistických metod predikovat budoucí vývoj tohoto ukazatele, a také určit, zda vývoj stínová ekonomika je ovlivňována vývojem HDP. Na základě analýzy vývoje lze tvrdit, že stínová ekonomika je závislá na vývoji HDP, ale do budoucna lze očekávat snižování její celkové hodnoty.
PrintDisplayed: 29/2/2024 22:33