Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. KUČERA, Lukáš. The shadow economy development in the Czech Republic. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), p. 159-163. ISSN 2310-4570.

  2012

  1. OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů (Methods of teaching and evaluation criteria of economic subjects). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.

  2011

  1. KUČERA, Lukáš. Hodnocení ekonomického rozvoje Jihočeského kraje (South Bohemian region economic development evaluation). In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. p. 113-122. ISBN 978-80-87035-44-3.
Display details
Displayed: 4/12/2023 00:16