OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů (Methods of teaching and evaluation criteria of economic subjects). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů
Name (in English) Methods of teaching and evaluation criteria of economic subjects
Authors OPEKAROVÁ, Ludmila.
Edition České Budějovice, Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, p. nestránkováno, 7 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-053-3
Keywords (in Czech) mikroekonomie; výuka; hodnocení; ekonomie; metody
Keywords in English microeconomics, teaching, evaluation, economics, methods
Tags A_EPC, A_HRM, A_MAD, DIS, KEM7, MAE, MIE, PRO_2, SEK, VYS
Links CZ.1.07/2.2.00/28.0115, plan (intention).
Changed by Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 11/2/2013 15:20.
Abstract
Nabídka ekonomických předmětů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vychází z potřeb kladených na determinaci profilu absolventa. Představitelem spektra ekonomických předmětů z hlediska výukových metod a hodnocení bude Mikroekonomie. Předmět je součástí povinných předmětů vyučujících převážně v prvním semestru bakalářského studia. Organizační formou výuky je přednáška a seminář s hodinovou dotací 2/2. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi v oblasti mikroekonomie, která je považována jako základ studia dalších návazných ekonomických disciplín. Výstupem studenta absolvující tento předmět, je schopnost propojit získané teoretické poznatky s reálnou praxí a aktivně je integrovat do dalších ekonomických kategorií v rámci celého studia.
Abstract (in English)
The range of economic subjects provided by the Institute of Technology and Business in České Budějovice is aimed to meet the requirements of the graduate profile. The key subject which explores methods of teaching and evaluation criteria is Microeconomics, representing the range of other related subjects. The subject is part of obligatory subjects taught mainly in the first term of the Bachelor’s degree. The organizational form of teaching is a lecture and a seminar, both two hours a week (2/2). The goal of the subject is to introduce elementary economic categories of microeconomics, which is considered the base of other related fields of economics that are to follow. A student graduating in this subject is able to combine theoretical knowledge with practice and integrate the theory into other economic categories in the whole course of study.
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:08