Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. KMECOVÁ, Iveta. Efficiency of Teaching Based on the Comparison of Textbooks. Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom, Slovakia: DTI University, vol. 8, No 1, p. 50-62. ISSN 2585-741X. 2018.
  2. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0. 2018.
  3. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0. 2018.
  4. VANÍČKOVÁ, Radka and Gabriela GABRHELOVÁ. Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic. In Dr. Mário Franco. Positive and Negative Aspects of Outsourcing. 1st ed. Croatia (Chorvatsko): InTech. p. 69-90. ISBN 978-953-51-3934-8. 2018.
  5. KMECOVÁ, Iveta. The Processes of Managing Human Resources and Using Management Methods and Techniques in Management Practice. EMS (Ekonomicko-manažérske spektrum/Economic and Manager Spectrum). Žilina: Žilinská univerzita, XII, No 1, p. 44-54. ISSN 1337-0839. 2018.
  6. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER and Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, vol. 25, No 42, p. 258-268. ISSN 1211-555X. 2018.

  2017

  1. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL and Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů (Human resources management). Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag. 292 pp. ISBN 978-3-942303-52-1. 2017.

  2014

  1. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Evaluation of the students´ attitudes and opinions on the motivational methods and teaching concepts of the education of economics. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o. p. 116-123. ISBN 978-80-260-6150-2. 2014.
  2. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov. p. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9. 2014.
  3. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, roč. 12, No 4, p. 63 - 70. ISSN 1336-3727. 2014.
  4. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’ (Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control). In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow. p. 254 - 260, 359 pp. ISBN 978-5-906526-03-8. 2014.

  2013

  1. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Analýza vyhodnotenia výsledkov výskumu didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní (Analysis evaluating the results from the research of textbooks´ didactic efficiency in technical education). ACTA Technologica Dubnicae. Dubnica nad Váhom, 3/2013. ISSN 1338-3965. 2013.
  2. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Uplatňovanie motivačných metód v školských podmienkach (Applying motivational methods in school conditions). Dubnica nad Váhom. p. 276-285. ISBN 978-80-89400-59-1. 2013.

  2012

  1. OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů (Methods of teaching and evaluation criteria of economic subjects). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7468-053-3. 2012.
  2. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Motivace jako prostředek na zvýšení kvality vyučovacího procesu (Motivation as the way of increasing the quality of students´learning process). Dubnica nad Váhom. p. 251-258. ISBN 978-963-7290-95-4. 2012.
Display details
Displayed: 12/4/2024 17:15