VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014. p. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Outplacement – effective way of the employee optimalization
Name in Czech Outplacement - způsob řešení optimalizace stavu zaměstnanců výrobní společnosti
Authors VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN.
Edition 1. vyd. Žilina, Diagnostika podniku, controlling a logistika, p. 336 - 342, 7 pp. 2014.
Publisher Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-554-0856-9
Keywords (in Czech) optimalizace stavu zaměstnanců; outplacement; transformace; restrukturalizace; fúze
Keywords in English optimization number of employees; outplacement; transformation; restructuralization; fusion
Tags A_HRM, KEM2, PEM, PEM_a
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Changed: 30/8/2014 19:20.
Abstract
Proces outplacementu je důsledkem postupující a prohlubující se globalizace. Fúze, strategická partnerství, zeštíhlování podniků, firemní transformace v podobě restrukturalizace, reengeeneringu, realokace zdrojů, racionalizace, změny ve způsobech vedení, vlastnických poměrech jsou příčinou zkracování doby životnosti firem, společností v odvětvích, profesních oborech s cílenou podnikatelskou koncepcí hromadného propouštění, pozvolnému uvolňování kmenových zaměstnanců ve prospěch optimalizace stavu stávajících pracovníků. Chtějí-li firmy, společnosti obstát s pověstí dobrého zaměstnavatele, musí investovat i do procesu uvolňování a propouštění svých zaměstnanců.
PrintDisplayed: 4/2/2023 07:26