Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, vol. 15, No 2, p. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 4. KMECOVÁ, Iveta and Alena KAJANOVÁ. Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku: studijní skripta. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 139 pp. ISBN 978-80-7468-120-2.
 5. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER and Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, vol. 25, No 42, p. 258-268. ISSN 1211-555X.
 6. 2017

 7. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL and Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů (Human resources management). Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 pp. ISBN 978-3-942303-52-1.
 8. 2015

 9. VANÍČKOVÁ, Radka. Personální management (Personnel management). 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 95 pp.
 10. 2014

 11. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014. p. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9.
 12. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 340 - 346. ISBN 978-80-7408-086-9.
 13. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Zákoník práce v personální praxi manažera (Labour code in the personal practice manager). In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3.
 14. 2013

 15. DUŠEK, Radim. Požadavky malých a středních podniků ve stavebnictví na kompetence absolventů (Small and medium-sized construction enterprises’ requirements for graduates’ competencies). In Viliam Záthurecký. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1) : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. p. 74-79. ISBN 978-80-210-6187-3.
 16. VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu (Talent employee organization as a significant contribution in the workplace). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5.
Display details
Displayed: 3/12/2022 13:22