Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. 2015

 4. VANÍČKOVÁ, Radka. Corporate Personnel Policy and Personnel Strategy. In 12th International Scientific Conference Human Potential Development. 1. vydání. Lithuania: Klaipeda University, 2015. p. 189 - 199, 220 pp. ISBN 978-9986-31-466-0.
 5. VANÍČKOVÁ, Radka. Evaluation of employee´s performance of business brokering company by personnel manager competencies. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, roč. 44, No 1, p. 107 - 114. ISSN 0323-262X.
 6. 2014

 7. VANÍČKOVÁ, Radka and Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců (Corporate employee training and education). In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. p. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 8. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014. p. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9.
 9. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 340 - 346. ISBN 978-80-7408-086-9.
 10. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’ (Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control). In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014. p. 254 - 260, 359 pp. ISBN 978-5-906526-03-8.
 11. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Zákoník práce v personální praxi manažera (Labour code in the personal practice manager). In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3.
 12. 2013

 13. VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu (Talent employee organization as a significant contribution in the workplace). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5.
Display details
Displayed: 3/12/2022 14:02