Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus (Measurement of human capital with the view of students within the framework of the Erasmus plus study program). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 104-110. ISSN 1339-3189.
 2. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ (NEW APROACH IN SPATIAL AND FUNCTIONAL ZONATION OF ADMINISTRATIVE TERRITORY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 127-136. ISSN 1339-3189.
 3. KMECOVÁ, Iveta. Ocenka stepeni udovletvarennosti kak kliučevogo faktora motivacii raboty i praizvaditeľnosti truda (Evaluation of job satisfaction as a key factor of work motivation and labor productivity). Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2018, vol. 161, No 3, p. 43-49. ISSN 1993-0453.
 4. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů (Entrepreneurship as a value orientation for the development of entrepreneurial spirit of students). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, vol. 15, No 1, p. 18-21. ISSN 1214-9187.
 5. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů (Assesment of the levels of managerial skills in the human resources management process). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 49-55. ISSN 1339-3189.
 6. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích (Comparative analysis of the human capital of students of SSEU in Samara and foreign students of VŠTE in České Budejovice). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, vol. 6, No 2, p. 41-48, 9 pp. ISSN 1339-3189.
 7. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU (DETERMINING PRIMARY BUSINESS POTENTIAL IN THE AGRICULTURE SECTOR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 173-182. ISSN 1339-3189.
 8. 2017

 9. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017. p. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
 10. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 112 pp. ISBN 978-3-942303-50-7.
 11. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií (ANALYSIS OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN SOME INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CZECK REPUBLIC). Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, vol. 22, No 147, p. 88-93. ISSN 1993-0453.
 12. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 4, p. 1-7. ISSN 1214-9187.
 13. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 16-20. ISSN 1214-9187.
 14. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (ANALYSIS OF THE VALUE POTENTIAL OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 104-113, 12 pp. ISSN 1339-3189.
 15. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN and František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci (Analysis of the current labor market in the South Bohemian Region and Upper Palatinate). 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017. 159 pp. ISBN 978-80-86277-85-1.
 16. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF THE IMPACT OF FACTORS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 67-74. ISSN 1339-3189.
 17. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF SELECTED EXTERNAL EVNIRONMENT FACTORS ON STABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 124-133. ISSN 1339-3189.
 18. VÁCHAL, Jan and Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 215-226. ISSN 1337-7493.
 19. KMECOVÁ, Iveta. Business as Orientation Value for Developing the Spirit of Enterprise. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 2200-2209. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 20. VOKOUN, Marek and Lourdes ARAMAYO. Business Environment Index for Developing Countries: The Case of Latin America. Latin American Business Review. Routledge, Taylor and Francis Ltd., 2017, vol. 18, No 2, p. 1-16. ISSN 1528-6932.
 21. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 155-164. ISSN 1338-6581.
 22. VANÍČKOVÁ, Radka. Competencies of construction managers´personal development. In Andrea Sujová. Global Scientific Conference Management and Economics in Manufacturing. 1st. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2017. p. 8-16. ISBN 978-80-228-2993-9.
 23. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE CORPORATE ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina: The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. p. 2524-2531, 13 pp. ISBN 978-80-8154-212-1.
 24. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR (VOLUNTEERING IN SOCIAL SERVICES IN EUROPEAN CONTEXT AND THE CZECH REPUBLIC). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 170-179. ISSN 2464-7217.
 25. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ (IMPORTANCE OF A CODE OF ETHICS IN A COMPANY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 12-21. ISSN 1339-3189.
 26. URBAN, Jan and Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE DEVELOPMENT). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 48-55. ISSN 2464-7217.
 27. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE (ECONOMIC VALUE OF VOLUNTEER WORK). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 159-167. ISSN 2464-7217.
 28. VANÍČKOVÁ, Radka. EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1st ed. Žilina: University of Zilina, 2017. p. 2801-2808. ISBN 978-80-8154-212-1.
 29. CAHA, Zdeněk. Ethical Management in Companies in the Czech Republic and Ukraine - Comparison of the Presence of a Code of Ethics. In prof. Ing. Jan Váchal, CSc.; doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.; Bc. Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). České Budějovice: EDP Sciences, 2017. p. 1-11. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 30. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. Etické řízení organizace (Ethical management of the organization). první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 116 pp. ISBN 978-3-942303-53-8.
 31. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI (EMERGENCY EVACUATION OF ENTERPRISE). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 80-91. ISSN 2464-7217.
 32. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. p. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 33. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 10-19. ISSN 1805-9112.
 34. PORUBČANOVÁ, Dáša and Radka VANÍČKOVÁ. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Deutsland: Karlsruhe, 2017. 164 pp. first edition. ISBN 978-3-945862-21-6.
 35. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji (Financing the Development of Rural Municipalities in the South Bohemian Region). Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, vol. 21, No 1, p. 26-36. ISSN 1337-9453.
 36. JAMBAL, Tsolmon. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB MHD V ULÁNBÁTARU (EVALUATION OF QUALITY OF THE PUBLIC TRANSPORTATION IN ULAANBAATAR). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 67-75. ISSN 1339-3189.
 37. VOKOUN, Marek. Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES – NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 17, No 3, p. 239-262. ISSN 1804-1663.
 38. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, vol. 10, No 38, p. 175-187. ISSN 1339-3081.
 39. BŘEZINOVÁ, Monika, Darja HOLÁTOVÁ, Martina MINÁROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ and Radka VANÍČKOVÁ. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS Of HRM ON LABOUR PRODUCTIVITY IN SMES IN SOUTH BOHEMIA. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. 1. vydání. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín, 2017. p. 121-128. ISBN 978-80-7454-653-2.
 40. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ and Daniel LAJČIN. Innovations in energy business: The CEZ Group case study. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 2903-2916. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 41. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE (COMPARISON OF LARGE ENTERPRISES IN SECTORS INDUSTRY-PRODUCTION AND SERVICES FOCUSING ON BUSINESS PROCESSES AND THEIR PROJECTIONS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 81-88. ISSN 1339-3189.
 42. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií (Communication as a significant means of influencing employee relationships and performance in an enterprise). Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, No 9, p. 80-89. ISSN 1993-0453.
 43. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL and Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů (Human resources management). Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 pp. ISBN 978-3-942303-52-1.
 44. VOKOUN, Marek and František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE (MOBILITY OF WORKFORCE IN BAVARIA AND SOUTH BOHEMIAN REGION – CASE STUDY). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 149-156. ISSN 2464-7217.
 45. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků (Motivation and remuneration of employees). První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. 157 pp. ISBN 978-80-271-0227-3.
 46. KMECOVÁ, Iveta and Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu (Motivation of personnel). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 30-38. ISSN 1339-3189.
 47. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, vol. 10, No 38, p. 137-145. ISSN 1339-3081.
 48. VANÍČKOVÁ, Radka. Personnel Policy in Military Unit: Case Study of Czech Army. In Phami Thi Mink Ly, Jindřich Soukup, Phan Dao, Phung ink Tuan. Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economics. 1st. HoChi Minh City, Vietnam: Libuše Masáková - Melandrium, 2017. p. 338-346. ISBN 978-80-87990-11-7.
 49. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, vol. 5, No 4, p. 207-214. ISSN 1339-5467.
 50. PÁRTLOVÁ, Petra and Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ (BUSINESS STRUCTURES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT AT THE CROSSROADS). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, No 1, p. 17-21. ISSN 1805-0603.
 51. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (CORPORATE EMPLOYEE TRAINING IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 10-18. ISSN 1339-3189.
 52. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, No 1, p. 52-61. ISSN 1805-3246.
 53. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike (Entrepreneurship education and analysis of entrepreneurial prerequisites of students of the University in the Czech Republic). Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, No 12, p. 37-42. ISSN 1993-0453.
 54. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 9-20. ISSN 1338-6581.
 55. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR (CORPORATE ARCHITECTURE PROJECTION IN THE ENTERPRISES OF THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 62-70. ISSN 1339-3189.
 56. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě (Survey of Analysis of Investment into the Human Capital at the Intitute of Technology and Business in České Budějovice and the Samara State Economic University). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, 14. ročník, No 1, p. 30-34. ISSN 1214-9187.
 57. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku (Survey of the use of management methods and techniques used on selected sample of respondents in Russia and Czech republic). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 24-34. ISSN 1339-3189.
 58. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Survey of entrepreneurial potential and entrepreneurial aptitudes of students of Corporate Strategy at the Institute of Technology and Business). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 35-42. ISSN 1339-3189.
 59. VANÍČKOVÁ, Radka and Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ. Risk management - knowledge management in logistics manufacturing company. In JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova. Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 1. vydání. St. Petersburg, Russia: Arts for Business Ltd, 2017. p. 1628-1637. ISBN 978-88-96687-10-9.
 60. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Gabriela GABRHELOVÁ and Radka VANÍČKOVÁ. Risk management in Czech Manufacturing company: Case Study. International Journal of Applied Business and Economic Research. Indie: Serials Publications Pvt. Ltd., 2017, Volume 15, Number 17, p. 59-73. ISSN 0972-7302.
 61. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (PREVALENCE OF CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC…………………………………………………………………………………..). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 57-65. ISSN 2464-7217.
 62. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 196-214. ISSN 1337-7493.
 63. CAHA, Zdeněk. The Education and Development of Company Managers in the Czech Republic and Ukraine. In prof. Ing. Jan Váchal, CSc.; doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.; Bc. Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). České Budějovice: EDP Sciences, 2017. p. 1-7. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 64. CHERTYKOSTEV, V, Igor GRIGORYANTS and Iveta KMECOVÁ. THE ROLE OF HIGHER SCHOOL IN HUMAN CAPITAL FORMATION. In Igor Aleksandrovich Grigoryants. Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transormation. Saint-Louis, Missouri: Science and Innovation Center Publishing House, 2017. p. 38-45. ISBN 978-0-615-67208-3.
 65. CAHA, Zdeněk. The Structure of Financial Resources for Corporate Training In The Czech Republic (Struktura finančních zdrojů pro firemní vzdělávání v České republice). In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. p. 3706-3711. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 66. CAHA, Zdeněk. THE USE OF THE LATEST TECHNOLOGIES FOR CORPORATE EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC WITHIN THE CONTEXT OF GLOBAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1st ed. Žilina: University of Zilina, 2017. p. 248-254. ISBN 978-80-8154-212-1.
 67. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD (MARKET AND NON-MARKET FACTORS OF WAGE DETERMINATION). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 121-127. ISSN 1339-3189.
 68. CAHA, Zdeněk, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Johann Fabian FALTERMEIER and Xenia JUSTUS. Unternehmerische Kompetenzen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Beispiel einer Hochschule in Ostbayern und Südböhmen (Entrepreneurial Competences in non-university university on the example of a university in Bavaria and Southern Bohemia). first edition. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 251 pp. ISBN 978-3-942303-54-5.
 69. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (INFLUENCE OF MACRO ENVIRONMENT AND MESOENVIRONMENT FACTORS ON THE ECONOMIC STABILITY AND SUSTAINABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 147-159. ISSN 1804-3682.
 70. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010 (INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS ON COMPANY EFFECTIVENESS IN 2004–2010). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 11-21. ISSN 2464-7217.
 71. STELLNER, František and Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010 (INFLUENCE OF INTERNAL BUSINESS COMMUNICATION ON EFFECTIVENESS OF INNOVATORS IN 2006–2010). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 68-77. ISSN 2464-7217.
 72. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku (Evaluation of the analysis of management methods and techniques of managers in Samara, Russia). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, číslo 3, p. 29-32. ISSN 1214-9187.
 73. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Using of pearson's Chi- Squared Test for evaluation of business aptitute of students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 108-113. ISSN 1339-3189.
 74. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Using of independence test for evaluation of business preconditions od students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 102-107. ISSN 1339-3189.
 75. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ and Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR (DEVELOPMENT TRENDS OF CHANGES IN ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURES). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 135-146. ISSN 1804-3682.
 76. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (SIGNIFICANCE AND INFLUENCE OF INTERNAL ENTERPRISE SOURCES ON ECONOMIC STABILITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 75-82. ISSN 1339-3189.
 77. SOBĚHART, Radek. VZNIK FAKULTY EKONOMICKO-INŽENÝRSKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE (ESTABLISHMENT OF FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING OF CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE…………………………………….). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 182-188. ISSN 2464-7217.
 78. 2016

 79. CAHA, Zdeněk and Jindřiška ŠULISTOVÁ. A Standardised Test as a Tool for the Reliable Verification of Acquired Knowledge. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 22-32. ISSN 1805-9112.
 80. ŠTEFKO, Róbert, Romana PÍCHOVÁ, Peter GALLO and Daniel RAUŠER. A Systemic Approach to Implementation of Management Audit. In Róbert ŠTEFKO , Miroslav FRANKOVSKÝ, Richard FEDORKO (Eds.). Management 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: UNIVERSITY OF PREŠOV IN PREŠOV FACULTY OF MANAGEMENT, 2016. p. 483-489. ISBN 978-80-8165-155-7.
 81. STRAKOVÁ, Jarmila. Advantages and Limitations of Application of Situation Analysis in the Corporate Sphere. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. p. 169-176. ISBN 978-80-8165-155-7.
 82. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the WorkPerformance of the Academic Staff Members. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1st ed. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. p. 42-54. ISBN 978-80-8165-155-7.
 83. CAHA, Zdeněk. BEDARF AN INTERNER FREMDSPRACHENAUSBILDUNG IM KONTEXT BETRIEBLICHER PRAXIS (NEED FOR LANGUAGE EDUCATION IN CONTEXT OF BUSINESS PRACTICE). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, p. 11-21. ISSN 2464-7217.
 84. KMECOVÁ, Iveta. EFEKTIVNOST MANAGEMENTU NA UNIVERZITĚ V ČÍNĚ (EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY IN CHINA). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, vol. 9, No 1, p. 148-156. ISSN 1805-8949.
 85. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 2, p. 123-139. ISSN 1805-9112.
 86. KMECOVÁ, Iveta. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AT THE NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BEIJING. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 157-166. ISSN 1805-8949.
 87. VOKOUN, Marek. GLOBALIZATION AND INNOVATION: INNOVATION ACTIVITIES OF MULTINATIONALS IN THE CZECH REPUBLIC 1998-2010. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. Zilina: UNIVERSITY OF ZILINA, 2016. p. 2409-2414. ISBN 978-80-8154-191-9.
 88. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER and Marek VOCHOZKA. INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY REGIONAL LABOUR MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, volume 19, č. 3, p. 4-15. ISSN 1212-3609.
 89. VANÍČKOVÁ, Radka and Martina POLČÁKOVÁ. Introduction into problematics of project management. In Presents trends of contemporary project management. The first edition. Germany: Ste-Con, 2016. p. 19-24. ISBN 978-3-945862-15-5.
 90. PÍCHOVÁ, Romana and Lukáš POLANECKÝ. Komparace využívaných analýz při zpracování marketingového auditu (Comparisons Used Analyses When Processing Marketing Audit). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, p. 54-66. ISSN 2464-7217.
 91. BEZPARTOCHNYI, M., M. ŽIVITERE, V. CHYCHUN, O. KRYVORUCHKO, T. VODOLAZHSKA, S. PONIKAROVSKA, T. MOMOT, N. CHEKH, V. SHIPLKO, S. SARDAK, A. SAMOLIENKO, O. DON, I. KUNOS, M. OLKIEWICZ, V. PANTELEYEV, K. BEZVERKHIY, O. SUSCHENKO, A. TOKARZ-KOCIK, N. MAKHNACHOVA, V. MAZUR, N. MITSENKO, O. GONCHAR, E. PETKOVA, A. POHREBNIAK, S. TULCHYNSKA, D. TYMOSHENKO, L. AKIMOVA, A. YAKIMCHUK, Y. SEMENOVA, L. BOGUSH, G. KOCZISZKY, M. VERESNÉ SOMOSI, N. KORDZAIA, Y. YEMELIANOVA, O. KOZMUK, D. ZAGIRNIAK, U. BUKOWSKA, G. LUKASIEWICZ, O. FINAGINA, O. BILAN, O. RUDENKO, O. MOROZ, Radka VANÍČKOVÁ and Stanislav BÍLEK. Legal mechanisms for social and labour relations. Selected aspects of the rights and obligations arising from labour relations acccording to the European labour rights. 1. vydání. Riga: ISMA University, 2016. 289 pp. 1.12.1936. ISSN 1862-7463.
 92. KMECOVÁ, Iveta and Romana PÍCHOVÁ. Menedžerskije metody i prijomy kak instrument dla efektivnovo upravlenia personalom (Manager methods and techniques as a tool for efficient personnel management). In Samarská Státní Ekonomická Univerzita. Problemy razvitia predprijatij:Teoria i praktika. Materialy 15-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci, pasviaščonnoj 85-letju Samarskovo gasudarstvennovo ekonomičeskovo universiteta. Samara, Rusko: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2016. p. 3-10. ISBN 978-5-94622-667-7.
 93. PÍCHOVÁ, Romana. MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU (THE POSSIBILITY OF USING THE MODEL 7S PROCESSING MANAGEMENT AUDIT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2016, ročník 4., číslo 2, p. 132-138. ISSN 1339-3189.
 94. ASHMARINA, Svetlana I., Aleksey V. STRELTSOV, Evgenij M. DOROZHKIN, Marek VOCHOZKA and Airat M. IZMAILOV. Organizational and economic directions of competitive recovery of Russian pharmaceutical enterprises. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, 11/2016, No 7, p. 2581-2591. ISSN 2468-4945.
 95. CHAPAEV, Nikolay K., Alexander G. EROFEEV and Lenka DVOŘÁKOVÁ. Peculiarities of Educational Environment at Mining and Metallurgical Schools of the Urals. Intenational Journal of Enviromental & Science Education. LOOK Academic Publishers, 2016, Volume 11, Issue 14, p. 7066-7078. ISSN 1306-3065.
 96. KOLÁŘOVÁ, Helena, Robert ZEMAN and Ladislav ROLÍNEK. Priorities of Employees at a Company Which Produces Structures from Reinforced Concrete with Its Headquarters in Prague, Czech Republic. In AITA 2016 Committee. 2016 International Conference on Artificial Intelligence: Techniques and Applications (AITA2016). USA: DEStech Publications, Inc., 2016. p. 357-360. ISBN 978-1-60595-389-2.
 97. STRAKOVÁ, Jarmila, Jiří MÁCHA, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. RURAL AND FOREST ROADS - LOGISTICS PLATFORM FOR RURAL TRANSPORT SERVICES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 211-216. ISSN 0469-6255.
 98. KMECOVÁ, Iveta. SROVNÁVACÍ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČÍNSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITE V PEKINGU (COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BEIJING). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2016, vol. 13, No 4, p. 38-42. ISSN 1214-9187.
 99. KMECOVÁ, Iveta. Survey analysis of business potencial and aptitude for business. Forum Scientiae Oeconomia. Polsko: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, vol. 4, No 3, p. 151-162. ISSN 2300-5947.
 100. POTRAVNAYA, E. V., Robert ZEMAN and Iveta KMECOVÁ. Technologii upravlenija ekologičeskim imidžem kompanii v celjach povyšenija jeje investicionnoj privlekatel’nosti (Control technology environmental image of the company to enhance ist investment attractiveness). In V.I. Resin. Sovremennyje problemy upravlenija projektami v investicionno-stroitel’noj sfere i prirodopol’zovanii : sbornik trudov. 1. vyd. Moskva: FGBOU VO Rossijskij ekonomičeskij universitet im. G.B. Plechanova, 2016. p. 57- 63. ISBN 978-5-7307-0764-1.
 101. 2015

 102. KMECOVÁ, Iveta. Business and integration of entrepreneurship education in the educational proces. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. p. 1-9, 10 pp. ISSN 2464-6369.
 103. STAŠÁK, Jozef, Radka VANÍČKOVÁ and Michal GRELL. Business Process Modeling Linquistic Approach - Problems of Business Strategy Design. Universal Journal of Management. USA: Horizon Research Publishing, 2015, roč. 3, No 7, p. 271 - 282. ISSN 2331-950X. doi:10.13189/ujm.2015.030702.
 104. VANÍČKOVÁ, Radka. Evaluation of employee´s performance of business brokering company by personnel manager competencies. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, roč. 44, No 1, p. 107 - 114. ISSN 0323-262X.
 105. KMECOVÁ, Iveta. Information literacy and information education at universities. Open Online Journal of Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, Neuveden, No 4, p. 138-143. ISSN 2313-1640.
 106. VOKOUN, Marek and Iveta KMECOVÁ. Innovation activities of process innovators and business risks related to productivity and cost effectiveness in the Czech manufacturing industry in times of economic crisis. In Dana Procházková. Selected risks of business processes. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 156-170, 5 pp. ISBN 978-80-01-05831-2.
 107. VANĚK, Jan and Radka VANÍČKOVÁ. Management of the innovation in the company: knowledge sharing or autonomy? Human Resource Management & Ergonomics. Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2015, roč. 9, No 1, p. 97 - 107, 10 pp. ISSN 1337-0871.
 108. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN and Radka VANÍČKOVÁ. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 21, No 1, p. 203-207. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-014-9531-2.
 109. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Survey dedicated to the views and attitudes of students at professed values and value orientation. In Sbornik naučnych statej po itogam meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. 1. vyd. Petrohrad: Sankt-Peterburskij institut projektnogo menedžmenta, 2015. p. 7-12. ISBN 978-5-8392-0521-5.
 110. BABULÁK, Eduard, Gabriela SLÁVIKOVÁ, Jana SMOLIGOVÁ, Malgorzata KOSZEMBAR-WIKLIK, Radka VANÍČKOVÁ and Imrich ANDREJČÁK. The cooperation of Maharishi University of Management USA. Management of Companies. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., 2015, 1/2015, No 5, p. 3 - 8. ISSN 1338-4104.
 111. VANÍČKOVÁ, Radka. Trends in management education and development. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. p. 1-11, 12 pp. ISSN 2464-6369.
 112. DUŠEK, Jiří a kol. and Radka VANÍČKOVÁ. Základní kurz psychosociální rehabilitace - podpora odborného vzdělávání v oblasti sociální péče (Basic Course psychosocial rehabilitation - support vocational training in social care). In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2015. p. 155-159. ISBN 978-80-87472-87-3.
 113. 2014

 114. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců (Analysis of Communication Mistakes of Managers from the Employees Perspective). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
 115. ZEMAN, Robert and Radka VANÍČKOVÁ. Coaching in the school practice. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), p. 100-103. ISSN 2310-4570.
 116. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Communication in a business company. Journal of Business. Tbilisi Gruzie): International Black Sea University, 2014, vol 3, No 2, p. 17-21. ISSN 2233-369X.
 117. STRAKOVÁ, Jarmila. Duševní vlastnictví jako nástroj inovačního procesu (Intellectual property as a tool of innovation process). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 146-149. ISBN 978-80-7468-063-2.
 118. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Evaluation of the students´ attitudes and opinions on the motivational methods and teaching concepts of the education of economics. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. p. 116-123. ISBN 978-80-260-6150-2.
 119. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ. Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti (Financial literacy as a fundamental pillar of competitiveness). In Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. p. 264 - 273, 326 pp. ISBN 978-80-87035-91-7.
 120. VANÍČKOVÁ, Radka and Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců (Corporate employee training and education). In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. p. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 121. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek (Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 122. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL and Petra PÁRTLOVÁ. Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, No 158, p. 379-390. ISSN 0039-7660.
 123. TUŽOVÁ, Julie. Minimalizace rizik a proces řízení rizik stavebního projektu (The minimalization of risks and the risk management proces). Krízový manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, roč. 13, No 1, p. 69-72. ISSN 1336-0019.
 124. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ and Jan VÁCHAL. Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, No 158, p. 392-407. ISSN 0039-7660.
 125. KMECOVÁ, Iveta and Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby (Motivation as a Crucial Determinant of Increasing the Teaching Effeciency). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
 126. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL and Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, No 11, p. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341.
 127. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014. p. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9.
 128. VANÍČKOVÁ, Radka and Stanislav BÍLEK. Personální management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 196 pp. ISBN 978-80-7468-070-0.
 129. SIMOTOVÁ, Vendula. Profilace absolventů vysokých škol – rizika a přínosy (Profiling of graduates of tertiary educational institutions – risks and benefits). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 126-132. ISBN 978-80-7468-063-2.
 130. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN, Daniel KUČERKA and Monika KUČERKOVÁ. Quality value analysis from customers' point of view. Science&Military. Liptovský Mikuláš: Armen Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2014, roč. 9, No 1, p. 54-57. ISSN 1336-8885.
 131. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Schopnost vést neboli leadership (Leadership). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". 2014. ISBN 978-80-7394-446-9.
 132. KMECOVÁ, Iveta and Ladislav BARTUŠKA. Spotrebiteľské správanie (Consumer behaviour). In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. p. 185-188. ISBN 978-80-554-0856-9.
 133. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Survey analysis of factors making up the customer Value. Management: Science and Education. Žilina: University of Zilina, 2014, roč. 3, No 1, p. 42-45. ISSN 1338-9777.
 134. STAŠÁK, Jozef and Jaroslav KULTAN. Text Semantic Analysis applied for Educational and Training Purposes. JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY. Pardubice: Doc. RNDr. Bohdan Linda, PhD., 2014, roč. 2, No 1, p. 28-48. ISSN 2336-2561.
 135. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. The applicaton of coaching skills by middle and top management managers. Sociálno - ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2014, roč. 12, No 4, p. 21 - 24. ISSN 1336-3727.
 136. TUŽOVÁ, Julie. The Risk Management Process and Ways of Eliminating Risks. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. 3 pp. ISBN 978-80-554-0764-7.
 137. TUŽOVÁ, Julie. The Ways of Dealing with Chronic Crisis. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. 3 pp. ISBN 978-80-554-0892-7.
 138. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’ (Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control). In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014. p. 254 - 260, 359 pp. ISBN 978-5-906526-03-8.
 139. JEŘÁBEK, Karel, Terezie VONDRÁČKOVÁ and Věra VOŠTOVÁ. Vývojové trendy dopravníků. In Výskum ,výroba a použitie ocel´ových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník prednášok. 1. vyd. Košice: Technická univerzita Košice,, 2014. p. 94-97. ISBN 978-80-553-1805-9.
 140. 2013

 141. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi (Effective time management in the managerial profession). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9.
 142. KOTOVA, Larissa, Maxim PONOMAREV and Věra MULAČOVÁ. Features of the Labour Market in Russia (Charakteristické rysy trhu práce v Rusku). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 69-76. ISSN 1805-9112.
 143. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere Techničesko-ekonomičeskogo instituta v Češskich Budejovicach (Innovations in the management of public universities in the example of ITB in Czech Budejovice). Innovacii i investicii. Moskva, 2013, Neuveden, No 2, p. 8-22. ISSN 2307-180X.
 144. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach (Innovations in the management of public universities in the example of The Institute of Technology and Business in České Budějovice). In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. p. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 145. ŠOLC, Ladislav. Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu (Caring for key customers in sales and marketing). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 440-444. ISBN 978-80-7248-901-5.
 146. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA and Robert ZEMAN. Podnikové řízení (Enterprise management). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 147. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti nadaných dětí a žáků v procesu vzdělávání (Personality development of the talented children and pupils in the educational process). 1. vydání. České Budějovice: III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času, 2013. p. 145 - 149, 160 pp. ISBN 978-80-7394-453-7.
 148. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob (Inventory management). In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5.
 149. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. Strategy Generation in the Conditions of the ITB in České Budějovice. Inovacii investicii. Moskva, 2013, No 3, p. 5-8. ISSN 2307-180X.
 150. VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu (Talent employee organization as a significant contribution in the workplace). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5.
 151. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN and Ladislav ŠOLC. Uplatňovanie nástrojov marketingového mixu v obchodnej spoločnosti (The application of the means of marketing mix in business company). In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 219-231. ISBN 978-80-7468-059-5.
 152. 2012

 153. PŮBALOVÁ, Ludmila and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (Financing of environmental education and awareness). 1.vyd. České Budějovice: VŠERS, 2012. 108 pp. ISBN 978-80-87472-38-5.
 154. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ and Jakub HOŘICKÝ. Implementacija metoda Kajzen na predprijatii RM Gastro s.r.o. - Češskaja respublika (Implementation of Kaizen method in company RM Gastro Ltd. - Czech Republic). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 60-68. ISBN 978-80-7468-049-6.
 155. TUŽOVÁ, Julie, Ladislav ŠOLC and Tsolmon JAMBAL. Krizový management : studijní opora pro kombinované studium: bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 91 pp. ISBN 978-80-7468-052-6.
 156. JAMBAL, Tsolmon. Metody výuky a kritéria hodnocení předmětu podnikového řízení (Teaching methods and criteria for the evaluation of business management course). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
 157. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK and Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika (Business Economics). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 158. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 93 pp. ISBN 978-80-87278-85-7.
 159. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení II : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 92 pp. ISBN 978-80-87278-86-4.
 160. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ and Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-043-4.
 161. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ and Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-051-9.
 162. VÁCHAL, Jan and Jarmila STRAKOVÁ. Rol’ menedžerov v turbulentnyj i diskontinual’nyj period XXI veka (The role of managers in turbulent and discontinuous times of 21st century). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 69-79. ISBN 978-80-7468-049-6.
 163. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Systém pro efektivní manažerské řízení vzdělávací a/nebo výzkumné jednotky, zejména vysoké školy (System of effective management of educational and/or research units, especially universities). 2012.
 164. ŠVEJDOVÁ, Gabriela and Lukáš KUČERA. The knowledge management in modern business management. In Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. p. 72-77. ISBN 978-80-87472-32-3.
 165. TUŽOVÁ, Julie. The system of science and research evaluation in the Czech Republic. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 102-108. ISBN 978-80-7468-049-6.
 166. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Upravlenije predprijatijem I : osnovy učebnoj programmy dlja kombinirovannogo obučenija (přel. z čes. orig.). 2-oe ispr. izdanije. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 107 pp. ISBN 978-80-7468-035-9.
 167. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Usage of it tools, mainly e-learning methods, in university education , and existance of some information management at Czech chools. In Poulová Petra. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2012. p. 138-145. ISBN 978-80-7435-228-7.
 168. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. Využití metod strategického managementu v projektové výuce (The use of methods of strategic management in project teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
 169. 2011

 170. JAMBAL, Tsolmon and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Comparison of assessment of Workers at Two Farms. In International Conference on Knowledge Based Industry 2011. Ulaanbaatar: Mongolian University of Science & Technology, 2011. p. 467-468. ISBN 978-99929-991-0-3.
 171. 2010

 172. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ and Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ. Možnosti financování revitalizace orlického subregionu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. In Borovec Jakub, Očásková Ivana. Revitalizace Orlické nádrže 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2010. p. 203-210. ISBN 978-80-254-9014-3.
 173. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Ladislav PRACH. Personální management : studijní opora pro kombinované studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 64 pp. ISBN 978-80-87278-60-4.
 174. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 82 pp.
 175. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Podpora malého a středního podnikání s využitím prostředků EU v podmínkách Jihočeského kraje (Small and Mid Business Support with EU Resources in South Bohemia). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 112-122. ISSN 1802-503X.
 176. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ and Hana MOLOVÁ. Projekce výrobního portfolia ve stavební firmě s využitím metod strategického managementu (Projection of product portfolio in building industries company utilizing strategy management methods). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
 177. VÁCHAL, Jan and Petra PÁRTLOVÁ. Strategický management. 3. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 116 pp. ISBN 978-80-87278-30-7.
 178. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Strategický management : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 159 pp. ISBN 978-80-87278-61-1.
 179. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Znalosti a kompetence vysokého profesního vzdělávání - faktor konkurenceschopnosti národních ekonomik (Knowledge and skills of high professional education: factor in the competitiveness of national economies). In Vojáčková, Hana - Novotný, Jakub. Konkurence - teoretické a praktické aspekty : sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. 8 pp. ISBN 978-80-87035-30-6.
 180. 2008

 181. VÁCHAL, Jan and Petra PÁRTLOVÁ. Strategický management. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 113 pp. ISBN 978-80-903888-7-1.
Display details
Displayed: 27/11/2022 05:54