Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. BELÁS, Jaroslav, Iveta KMECOVÁ and Martin CEPEL. Availability of human capital and the development of the public infrastructure in the context of business activities of SMEs. Administratie si Management Public. Rumunsko, Bukurešť: Academy of Economic Studies from Bucharest, 2020, vol. 2020, No 34, p. 27-44. ISSN 1583-9583. doi:10.24818/amp/2020.34-02.
 2. CEPEL, Martin, Jan DVORSKÝ, Elena GREGOVÁ and Jaromír VRBKA. Business environment quality model in the SME segment. Transformations in Business & Economics. Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2020, vol. 19, No 1, p. 262-283. ISSN 1648-4460.
 3. FRÝD, Lukáš, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK and Pedro PARDAL. The wage impact on the net value-added in the agricultural sector. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, vol. 13, No 1, p. 186-193. ISSN 1805-9112.
 4. 2019

 5. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND and Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 1, p. 321-325. ISSN 1804-7890.
 6. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ and Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace (Analysis of the current state of the labour market in the context of digitalization, automation and robotization). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, vol. 9, No 2, p. 44-52. ISSN 1805-0603.
 7. VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK and Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 1, p. 330-334. ISSN 1804-7890.
 8. STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Tomáš KLIEŠTIK and Vladimír BAKEŠ. Economic analysis of implementing VMI model using game theory. Oeconomia Copernicana. Torun, Poland: Nicolaus Copernicus University in Torun, 2019, vol. 10, No 2, p. 253-272. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2019.013.
 9. STEHEL, Vojtěch, Zuzana ROWLAND and Jan MAREČEK. Valuation of intangible assets deposit into capital company in case of specific transaction. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 1, p. 287-291. ISSN 1804-7890.
 10. 2018

 11. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 12. VOKOUN, Marek. Innovation in the wholesale and retail sector in the Czech Republic 2008-2014. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, No 1, p. 145-154. ISSN 1805-9112.
 13. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN and František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, vol. 21, No 2, p. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004.
 14. 2014

 15. HAŠKOVÁ, Simona, Lukáš KUČERA and Václav TRACHTA. Mikroekonomie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 134 pp. ISBN 978-80-7468-065-6.
 16. OPEKAROVÁ, Ludmila. Odborná praxe na VŠTE – klíčem k uplatnitelnosti studentů na trhu práce (Work Placement at VŠTE - the key to the employability of students in the labour market). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 79-86. ISBN 978-80-7468-063-2.
 17. 2013

 18. HAŠKOVÁ, Simona. Case-based reasoning approach in managerial thinking. In Proceedings of the 4th Scientific Conference for PhD. Students and Young Reaserches : sborník příspěvků. 1. vyd. Jindříchův Hradec: Oeconomica, 2013. p. 39-45. ISBN 978-80-245-1991-3.
 19. HAŠKOVÁ, Simona. Logistika skladových zásob (Logistics of warehouse stock). In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 141-153, 12 pp. ISBN 978-80-7468-059-5.
 20. 2012

 21. SLABÁ, Marie and Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
 22. KUČERA, Lukáš. Economic Performance Evaluation – Kaldor’s Magic Square. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 80-89. ISBN 978-80-7468-049-6.
 23. OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů (Methods of teaching and evaluation criteria of economic subjects). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
 24. KUČERA, Lukáš and Ludmila OPEKAROVÁ. Mikroekonomie : studijní opora pro kombinované studium. bakalářské studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 132 pp. ISBN 978-80-7468-026-7.
 25. 2011

 26. MARŠÍKOVÁ, Marta and Pavel ROUSEK. Use of financial analysis for credit rating of enterprises applying for a loan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 2, p. 35-42. ISSN 1802-503X.
 27. OPEKAROVÁ, Ludmila and Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom (Effect on the selected statistical methods for quality control system as a potential control on companies profit). In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet, 2011. p. 121-126.
Display details
Displayed: 8/8/2022 13:23