MUSÍLEK, Josef, Petr HRUBÝ a Ondrej STOPKA. Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-4. ISSN 1755-1315.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering
Autoři MUSÍLEK, Josef (203 Česká republika, domácí), Petr HRUBÝ (203 Česká republika, domácí) a Ondrej STOPKA (703 Slovensko, domácí).
Vydání [Bristol], IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, od s. 1-4, 4 s. 2016.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00001005
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1755-1315
Klíčová slova česky únosnost; písek; jemnozrnný půdy; zakládání staveb
Klíčová slova anglicky bearing capacity; sand; fine-grained soils; foundation engineering
Štítky KST4, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 19. 4. 2017 14:34.
Anotace
Subsoil sandy soils is very variable environment. This environment is dependent on many factors. The bearing capacity and settlement are important and critical parameters in the case of assessing soil as foundation soil. The publication focuses on the bearing capacity value of the table bearing capacity which the assessment of foundation soil without expensive field testing and their evaluation possible. However, this only applies to buildings in the 1st geotechnical category. The nature of the various classes of sandy soils is defined on the basis of the indicative value of bearing capacity. Values of bearing capacity within individual classes are mainly influenced by grain size. © 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. Peer-review under responsibility of organizing committee of the World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS2016)
Anotace česky
Podloží písčité půdy je velmi variabilní prostředí. Toto prostředí je závislá na mnoha faktorech. Únosnost a vypořádání jsou důležité a kritické parametry v případě posuzování půdu jako základové půdy. Publikace se zaměřuje na hodnotě únosnosti kapacity tabulky ložiska, která posouzení základové půdy bez nákladného testování v terénu a jejich vyhodnocování je to možné. To však platí pouze pro budovy v 1. geotechnické kategorie. Povaha různých tříd písčitých půdách je definován na základě orientační únosnosti. Hodnoty únosnosti v rámci jednotlivých tříd jsou ovlivněny především velikostí zrn. © 2016 autorů. Vydalo Elsevier BV, peer-review v rámci odpovědnosti organizačního výboru Světového multidisciplinární věd o Zemi Symposium (WMESS2016)
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 20:59