PODOLKA, Luboš. Redevelopment of the roof structure in the production plant of Skoda Auto a.s. In Kvasiny. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016. s. 01006-01007, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Redevelopment of the roof structure in the production plant of Skoda Auto a.s. In Kvasiny
Název česky Přestavba střešní konstrukce ve výrobním závodě Škoda Auto v Kvasinách
Autoři PODOLKA, Luboš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání France, Building Defects 2016, od s. 01006-01007, 6 s. 2016.
Nakladatel EDP Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000949
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-2-7598-9012-5
ISSN 2261-236X
Klíčová slova česky Přestavba; střešní konstrukce; kompozitní materiály; požární odolnost; shear reinforcements
Klíčová slova anglicky Redevelopment; roof structure; FRP materials; fire resistance; smykový výztuž
Štítky KST4, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 2. 2017 10:58.
Anotace
The paper describes a proposal for the redevelopment of the roof structure using FRP materials. During the design of the redevelopment, the experience of experiments with FRP materials that took place in the PAVUS a.s. laboratory in Veselínad Lužnicí and laboratory of Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague was used. Initial experiments used for the later proposal of redeveloping supporting structures are also described and some are compared with the mathematical model of the ATENA software. The experiments in the PAVUS laboratory resulting in the adjustment of the anchoring length correspond to the required fire resistance. The result of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague laboratory experiment is the design of the optimal shape of the FRP shear reinforcements. In the article there are also photos from the implementation of the roof redevelopment.
Anotace česky
Článek popisu návrh přestavby střešní konstrukce výrobního závodu Škoda Auto v Kvasinách s využitím FRP (Fiber Reinforced Polymers) materiálů. Při návrhu přestavby se vycházelo ze zkušenosti experimentů v laboratořích ve Veselí and Lužnicí PAVUS, a.s., a v laboratořích Fakulty stavební, ČVUT. Výsledky výchozích experimentů použity pro pozdější návrh přestavby nosné konstrukce jsou popsány a některé z nich komparovány s výstupy matematického modelu v softwaru ATENA. Laboratorní experimenty v laboratoři PAVUS se zabývají úpravou kotevní délky při požadované požární odolnost. Výsledkem experimentu laboratoře ČVUT je návrh optimálního tvaru smykového vyztužení FRP. Příspěvek taktéž zahrnuje patřičnou fotodokumentaci z přestavby předmětné střechy.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2021 16:04