SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium, 2016. s. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Název česky Matice stakeholder power-interest a stakeholder-responsibility ve společenské odpovědnosti firem
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Neuveden, The 8th International Days of Statistics and Economis, od s. 1366-1374, 9 s. 2016.
Nakladatel Melandrium
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000826
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87990-02-5
Klíčová slova česky společenská odpovědnost firem; stakeholder; matice stakeholder power-interest; matice stakeholder-responsibility
Klíčová slova anglicky corporate social responsibility; stakeholder; stakeholder-responsibility matrix; stakeholder power-interest matrix
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, IF, KCRM1, MAK, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, RIV16, S_MAM
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 10. 2016 10:35.
Anotace
Globalization brings to the business environment and competition lots of new changes and challenges. One of these factors is also corporate social responsibility that represents an inescapable fact in the business environment. The role of any business in society and relationships between organization and society can be examined by the corporate social responsibility and stakeholder approach. Successful corporate social responsibility programs reflect stakeholder preferences and expectations regarding the corporate behavior. This article focuses on the connection between stakeholders and corporate social responsibility. Based on the author research the key stakeholder groups for corporate social responsibility for selected organizations and the most frequent dimensions of corporate social responsibility for these groups were identified. The author research conducted on 100 business entities was based on the stakeholder power-interest matrix used for mapping and identification of key stakeholders in corporate social responsibility and stakeholder-responsibility matrix used for identification of dimensions of corporate social responsibility for selected stakeholders groups. Based on the author research six key stakeholder groups for corporate social responsibility of organizations participating in author’s research and three most frequent dimension of corporate social responsibility were specified
Anotace česky
Globalizace přináší do podnikatelského prostředí a hospodářské soutěže spoustou nových změn a výzev. Jedním z těchto faktorů je také sociální odpovědnost podniků, která představuje nevyhnutelný aspekt v podnikatelském prostředí. Úloha každého podnikatelského subjektu ve společnosti a vztahy mezi organizací a společností může být analyzována prostřednictvím společenské odpovědnosti firem a aplikací teorie stakeholderů. Úspěšné programy Corporate Social Responsibility odrážejí preference stakeholderů ajejich očekávání, s ohledem na chování společnosti. Tento článek se zaměřuje na propojení mezi stakeholdery a společenskou odpovědností firem. Na základě výzkumu klíčových skupin stakeholderů v rámci společenské odpovědnosti firem byly identifikovány tyto klíčové skupiny stakeholderů. Výzkum, který byl proveden na 100 podnikatelských subjektech, byl založen na matici stakeholder power-interest a matici stakeholder-responsibility. Na základě výzkumu autorky bylo identifikováno šest klíčových skupin stakeholderů pro společenskou odpovědnost firem, které participovali na výzkumu autorky a dále byly specifikovány tři nejčastější dimenze společenské odpovědnosti těchto firem.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 12:56