POPÍLKOVÁ, Markéta a Kristina KABOURKOVÁ. ŘÍZENÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – METODA KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 101-110. ISSN 2464-7217.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ŘÍZENÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – METODA KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ
Název anglicky Management of Profit – Method of Component Depreciation
Autoři POPÍLKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, domácí) a Kristina KABOURKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Auspicia, České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, 2464-7217.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000825
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky účetní odpisy; komponentní odpisování; výsledek hospodaření
Klíčová slova anglicky accounting depreciation; component depreciation; income statement
Štítky KEM3, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 26. 10. 2016 14:46.
Anotace
K 01.01.2016 došlo k novelizaci českých účetních předpisů. Změny se týkají především klasifikace účetních jednotek a obsahu a formálních náležitostí účetních závěrek. Zahrnutím některých principů obsažených v mezinárodních účetních standardech došlo k dalšímu sbližování českých účetních předpisů s těmito mezinárodními pravidly. Některé metody však obsahují české účetní předpisy delší dobu, přesto možnost jejich využití české účetní jednotky opomíjejí, například komponentní odpisování. Článek je zaměřen na posouzení možnosti využití komponentního odpisování u malé firmy. Jsou vypočteny klasické účetní odpisy a odpisy komponentní u několika významných druhů majetku, provedena jejich komparace a analýza vlivu na výsledek hospodaření.
Anotace anglicky
The Czech accounting regulations were amended since 1st January 2016. The amendments concern mainly the classification of business entities and the contents and formal requirements of financial statements. The inclusion of some principles covered by the international accounting standards means a further convergence of the Czech accounting with these international regulations. However, some methods have been included in the Czech regulations for some time and the business entities neglect the possibility of using them; an example is the method of component depreciation. The aim of this paper is to evaluate the possibility of using component depreciation within a small enterprise. Standard and component depreciation is calculated and compared at several kinds of property. To conclude, the impacts on profit are analysed and evaluated.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2021 23:58