SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries
Název česky Inflace a inflační vnímání v původních zemích eurozóny
Autoři SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ.
Vydání 1.vyd. Zlín, Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků, 8 s. 2012.
Nakladatel Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7454-013-4
Klíčová slova česky inflace; vnímaná inflace; eurozóna
Klíčová slova anglicky inflation; inflation perceptions; euro area
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KEM7, MAE, MAM_1, MAM_1a, MAR, MAR_a, MAZ, S_MAM
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:23.
Anotace
This paper is focused on the problem of inflation and inflation perceptions in the euro area member states. Content of the first part is an introduction of the problem and some basic theoretical foundations. Next part deals with concrete data from the euro area member states, specifically with data on inflation and inflation perceptions. It is focused on their mutual correlation before and after the euro adoption. The analysis is than extended on the period between years 1999 an 2010. The final part than concludes and summarizes the analytical part of the paper.
Anotace česky
Článek je zaměřen na problematiku inflace a inflačního vnímání v zemích eurozóny. První část obsahuje stručný teoretický úvod do problému. Další se pak zabývá konkrétními daty ze zemí eurozóny, konkrétně vývojem inflace a vnímané inflace. Předmětem zájmu je jejich vzájemná korelace před a po zavedení eura v hotovostní podobě. Analýza je dále rozšířena na období mezi lety 1999 a 2010. Závěrečná část shrnuje a uzavírá výsledky analýz obsažených v předchozí části práce.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 14:05