Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SOBĚHART, Radek. AKČNÍ PROGRAM KSČ (1968) – MÝTUS O REFORMNÍM KOMUNISMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 194-204. ISSN 1339-3189.
 2. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza a Marek VOKOUN. TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 237-261. ISSN 1339-3189.
 3. 2017

 4. SOBĚHART, Radek. Bedeutung nichtstaatlicher Akteure in den tschechoslowakisch-westdeutschen Beziehungen in den 1960er Jahren. PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS. Praha: Karolinum Press, 2017, NEUVEDEN, č. 2, s. 71-91. ISSN 1803-7356.
 5. STELLNER, František a Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 113-118. ISSN 1339-3189.
 6. VOKOUN, Marek. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 138-143. ISSN 1339-3189.
 7. SZOBI, Pavel. From Enemies to Allies? Portugal's Carnation Revolution and Czechoslovakia, 1968–1989. Contemporary European History. Cambridge: Cambridge university press, 2017, roč. 26, č. 4, s. 669-690. ISSN 1469-2171. doi:10.1017/S0960777317000376.
 8. VOKOUN, Marek. Issues Inside the Field of Economics of Innovation: Definitions, Data Sources, Estimation Procedures and Comparability of Results. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 165-176. ISSN 1805-9112.
 9. SOBĚHART, Radek. Land Reform after 1945. The Inception of the unsuccessful collectivization in the German Democratic Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 154-162, 14 s. ISSN 1805-9112.
 10. VOKOUN, Marek. MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 139-145. ISSN 1339-3189.
 11. DVOŘÁK, Jiří. POSTAVENÍ ČESKA Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO INOVAĆNÍHO INDEXU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 19-23. ISSN 1339-3189.
 12. VOKOUN, Marek. Productivity of Czech logistic firms: quality orientation, entrants and multinationals. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 10, č. 37, s. 239-247. ISSN 1339-3081.
 13. DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Produkční mezera. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 22-27. ISSN 1339-3189.
 14. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 118-127. ISSN 1214-4967.
 15. SOBĚHART, Radek a František STELLNER. VÝVOJ TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI BĚHEM EKONOMICKÉ TRANSFORMACE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 112-123. ISSN 1339-3189.
 16. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 10-15. ISSN 1339-3189.
 17. 2016

 18. MARŠÍK, Martin a Lukáš POLANECKÝ. Analysis of inbound tourism from the People's Republic of Cina and its impact on the national economy of the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 12-20. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 19. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the Work Performance of Members of the Academic Staff at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). Management 2016: International business and management, domestic particularites and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 42-52. ISBN 978-80-8165-155-7.
 20. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Economic and environmental aspects of steam-explosion pretreatment. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2016, Volume 7, Issue 6, s. 1549-1552. ISSN 1877-2641.
 21. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Energy recovery and economy aspects of steam-explosion pretreatment in waste phytomass management. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 22, s. 3332-3337. ISSN 1556-7036.
 22. STRAKOVÁ, Jarmila, Alžběta KUCHARČÍKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TRANSPORT SERVICEABILITY – A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT AND STABILITY OF NATIONAL AND REGIONAL ECONOMIES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 204-210. ISSN 0469-6255.
 23. LUKOSZOVÁ, Xenie a Lukáš POLANECKÝ. Innovation in Supply Chain Management. In Edited by: Martin Lukeš, Jan Mísař, Jan Mareš, Ondřej Dvouletý, Miroslav Špaček, Ivana Svobodová. Proceedings of the 4th International Conference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2016. s. 406-417. ISBN 978-80-245-2153-4.
 24. POLANECKÝ, Lukáš a Xenie LUKOSZOVÁ. Inventory management theory: a Critical Review. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 79-89. ISSN 1805-9112.
 25. STUCHLÝ, Jaroslav a Ladislav ŠOLC. KVALITA SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Scientific Papers of the University of Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016, Vol. XXIII, no. 38, s. 155-165. ISSN 1804-8048.
 26. LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistické centrum v systémovém pojetí, algoritmus a model verifikace splnění hlavních faktorů jeho projektování. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 33-41. ISSN 2464-7217.
 27. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Logistics principles for the emergency evacuation of people. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 217-221. ISSN 0469-6255.
 28. LUKOSZOVÁ, Xenie, Kateřina UHLÁŘOVÁ a Lukáš POLANECKÝ. Marketing Controlling in Czech Companies. In Pavel Jedlička. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 541-548. ISBN 978-80-7435-636-0.
 29. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí. První vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7468-112-7.
 30. ZOTOVA, A. S., V. V. MANTULENKO, N. I. KRASKOVA, A. G. KISLAV a Zuzana ROWLAND. New values as the basis for innovation. International Journal of Economic Perspectives. Turecko: International Economic Society, 2016, roč. 10, č. 3, s. 94-99. ISSN 1307-1637.
 31. JAMBAL, Tsolmon a Sarantuya JIGJIDDORJ. Perception of the customer service of Škoda: comparative perspective of car dealers in China and Czech Republic. In Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China, 2016. s. 51-58. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 32. VOCHOZKA, Marek. Practical Comparison of Results of Statistic Regression Analysis and Neural Network Regression Analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 156-168. ISSN 1805-9112.
 33. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Reengineering the paper mill waste management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2016, vol. 18, č. 1, s. 323-329. ISSN 1618-954X.
 34. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení a ekonomické zhodnocení včelařských chovů. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 75-86. ISSN 2464-7217.
 35. BRŮŽKOVÁ, Pavla a Kristina KABOURKOVÁ. Specifika podnikání v udržitelném cestovním ruchu a regionální programy podpory. In doc. Ing. Marie Hesková, CSc. Udržitelný rozvoj VII – 30 let od Jednotného Evropského Aktu aneb Evropa čtyř svobod. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2016. s. 13-21, 8 s. ISBN 978-80-7556-002-5.
 36. ŠÁREK, Martin, Marek VOKOUN a Lourdes Daza ARAMAYO. TARIFF REGIMES IN LATIN AMERICA: PRIVILEGES AND THE HISTORICALEXPERIENCE OF CHILE AND PERU. Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě, 2016, č. 2, ročník XVI, s. 67-79. ISSN 1212-415X.
 37. VOKOUN, Marek a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNOLOGY VERSUS HUMANS: EFFECT OF THE MINIMUM WAGE ON THE LONG TERM UNEMPLOYED IN THE CZECH REPUBLIC. In Iveta šimberová, Ondřej ŽiŽlavský and František Milichovský. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 157-163. ISBN 978-80-214-5413-2.
 38. VOKOUN, Marek. The Economics and Politics of Process Innovation and the Sustainable Urban Development. In Drusa, M; Yilmaz, I; Marschalko, M; Coisson, E; Segalini, A. WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM 2016, WMCAUS 2016. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016. s. 2229-2232. ISSN 1877-7058.
 39. STELLNER, František a Lukáš POLANECKÝ. Vývoj jihočeského pivovarství na přelomu 20. a 21. století. Kvasný průmysl. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2016, roč. 62, č. 2, s. 67-70. ISSN 0023-5830. doi:10.18832/kp2016011.
 40. HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj nezaměstnanosti ve vztahu k vzdělanosti. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. s. 10-16. ISBN 978-80-7556-013-1.
 41. HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj reálné mzdy v ČR v kontextu s trvale udržitelným rozvojem. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. s. 16-21. ISBN 978-80-7556-013-1.
 42. 2015

 43. BRŮŽKOVÁ, Pavla. Evaluation of state aid for SMEs in disadvantaged regions. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 137-144. ISSN 2464-6369.
 44. ZEMAN, Robert a Lukáš POLANECKÝ. Frančajzing kak sposob vedenija biznesa i jego primenenije na praktike. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2015, roč. 6, č. 6, s. 50-56. ISSN 2310-4570.
 45. POLANECKÝ, Lukáš. Hop production in the Czech Republic after 1989 in comparison with other European and world countries affected by subsidy policy. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-10, 11 s. ISSN 2464-6369.
 46. ČUJAN, Zdeněk a Xenie LUKOSZOVÁ. Řízení dodavatelských systémů. In Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 132-139. ISBN 978-80-7435-546-2.
 47. VOKOUN, Marek, Lukáš POLANECKÝ a František STELLNER. The impact of the recent economic crisis on the food industry in the Czech and Slovak Republic. In Sujova, A; Krajcirova, L. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM2015). Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015. s. 142-148. ISSN 2212-5671.
 48. LUKOSZOVÁ, Xenie a Kateřina UHLÁŘOVÁ. The use of marketing controlling in czech companies. In Problems of employment and labor relations in terms of economic instability. 1. vyd. Montreal: Publishing house BREEZE, 2015. s. 10-29, 30 s. ISBN 978-617-7214-06-8.
 49. 2014

 50. HAŠKOVÁ, Simona a Robert ZEMAN. Analytical microeconomics as a search tool for the stock optimization. In 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME). 1. vyd. Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2014. s. 269-274. ISBN 978-80-244-4209-9.
 51. HAŠKOVÁ, Simona. Contribution to the Development of the Intelligence Potential of Managers. In PROCEEDINGS OF THE 6TH EUROPEAN CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC 2014). 1. vyd. NR READING: ACAD CONFERENCES LTD, CURTIS FARM, KIDMORE END, 2014. s. 52-57. ISBN 978-1-909507-24-1.
 52. HAŠKOVÁ, Simona. Contribution to the Development of the Intelligence Potential of Managers. In ECIC 2014. 2014. ISBN 978-1-909507-28-9.
 53. ZEMAN, Robert a Lukáš POLANECKÝ. Factoring and its use in domestic and foreign trade. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 4, s. 49-54. ISSN 2073-5537.
 54. LUKOSZOVÁ, Xenie. Innovacii pitanija v celi postavok. In VII Meždunarodnyj naučno-praktičeskij forum. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki, statistiki i informatiki, 2014. s. 16-19. ISBN 978-5-7764-0938-7.
 55. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita učebníc vo výchovno-vzdelávacom procesu předmětu ekonomika. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. s. 226-231. ISBN 978-80-260-6150-2.
 56. LUKOSZOVÁ, Xenie a Petr VLČEK. Logistický audit podniku se zaměřením na nákup nemocnic. In SpeedChain : sborník příspěvků. 1. vyd. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2014. s. 67-75. ISBN 978-80-87179-33-8.
 57. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ. Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 379-390. ISSN 0039-7660.
 58. HAŠKOVÁ, Simona, Lukáš KUČERA a Václav TRACHTA. Mikroekonomie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 134 s. ISBN 978-80-7468-065-6.
 59. OPEKAROVÁ, Ludmila. Odborná praxe na VŠTE – klíčem k uplatnitelnosti studentů na trhu práce. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 79-86. ISBN 978-80-7468-063-2.
 60. STELLNER, František a Radka VANÍČKOVÁ. Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu. Dvacáté století – The Twentieth Century. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 6, č. 1, s. 126-139. ISSN 1803-750X.
 61. POLANECKÝ, Lukáš. Rozvoj vysokých škol v ČR po roce 1989. In Valeš Lukáš, Petráš Jiří. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 230-235. ISBN 978-80-87472-75-0.
 62. SOMR, Miroslav, Lenka HRUŠKOVÁ a Ludmila OPEKAROVÁ. Tři životy v proměnách času. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7394-467-4.
 63. POLANECKÝ, Lukáš, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Use of protected geographical indication and its influence on a given product in the Czech Republic. In Big data & Analytics for Business : sborník příspěvků. 1. vyd. New Delhi: Society For Education and Research Development, 2014. s. 196-201. ISBN 978-1-63415-497-0.
 64. LUKOSZOVÁ, Xenie. Vendor managed inventory – Příležitost k řízení dodavatelského řetězce. In Logi 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Pardubice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice, 2014. s. 209-214. ISBN 978-80-263-0860-7.
 65. MARŠÍK, Martin. Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 206-213. ISBN 978-80-7435-367-3.
 66. ŠOLC, Ladislav. Zahraniční obchod České republiky před a po pádu železné opony“. In Valeš Lukáš, Petráš Jiří. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 230-235. ISBN 978-80-87472-75-0.
 67. 2013

 68. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Analýza a hodnotenie príčin v neprospievanie žiakov. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 330-337. ISBN 978-80-7248-901-5.
 69. HAŠKOVÁ, Simona. Case-based reasoning approach in managerial thinking. In Proceedings of the 4th Scientific Conference for PhD. Students and Young Reaserches : sborník příspěvků. 1. vyd. Jindříchův Hradec: Oeconomica, 2013. s. 39-45. ISBN 978-80-245-1991-3.
 70. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Činnost Vojtěcha Lanny z pohledu citátů Tomáše G. Masaryka. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2013, č. 3, s. 96-98. ISSN 1211-6378.
 71. STELLNER, František. Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System. Innsbrucker Historische Studien. Innsbruck, Wien, Bolzen: StudienVerlag, 2013, roč. 29, s. 145-154. ISSN 1011-2316.
 72. STELLNER, František, Irena KOZMANOVÁ a Radek SOBĚHART. „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? In Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, 2013. s. 10-44. ISBN 978-80-86277-77-6.
 73. HAŠKOVÁ, Simona. Logistika skladových zásob. In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 141-153, 12 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
 74. LUKOSZOVÁ, Xenie a Zdeněk ČUJAN. Metody prognozowania w zarzadzaniu lancuchem dostaw. Roczniky naukowe. Torun: Wyszsa Szkola Bankowa w Toruniu, 2013, Neuveden, č. 12, s. 189-199. ISSN 1643-8175.
 75. MARŠÍK, Martin. MHD v Č. Budějovicích a tvorba IDS Jihočeského kraje - analýza názorů občanů. In Jiří Šíp. Aktuální problémy cestovního ruchu; Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 146-152. ISBN 978-80-87035-70-2.
 76. HAŠKOVÁ, Simona. Optimization of inventory stock by the “Case-based reasoning” approach. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 867-875, 14 s. ISBN 978-80-87952-00-9.
 77. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 78. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 323-329. ISBN 978-80-7248-901-5.
 79. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, č. 7, s. 114-121. ISSN 2307-180X.
 80. MARŠÍK, Martin. Tvorba jízdních řádů v dopravním podniku města Českých Budějovic a.s. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 305-310.
 81. 2012

 82. SIMOTOVÁ, Vendula. Aplikace výukových zásad a metod na předmět Mikroekonomie. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 83. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Biznes-ekonomika I : osnovy učebnoj programmy dlja studentov kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oje izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 114 s. ISBN 978-80-7468-034-2.
 84. KUČERA, Lukáš. Economic Performance Evaluation – Kaldor’s Magic Square. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 80-89. ISBN 978-80-7468-049-6.
 85. ROUSEK, Pavel a Vendula SIMOTOVÁ. Factors influencing municipal service delivering. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 6 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 86. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 87. STELLNER, František. K ekonomickému vývoji SSSR v polovině dvacátých let 20. století. In Hospodářské dějiny novověku. první. Praha: Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012. s. 9-26, 17 s. ISBN 978-80-86277-73-8.
 88. KUČERA, Lukáš a Ludmila OPEKAROVÁ. Makroekonomie : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7468-025-0.
 89. OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 90. KUČERA, Lukáš a Ludmila OPEKAROVÁ. Mikroekonomie : studijní opora pro kombinované studium. bakalářské studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7468-026-7.
 91. MARŠÍK, Martin. Optimalizace městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 163-167. ISBN 978-80-87314-29-6.
 92. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 93. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
 94. MARŠÍK, Martin. Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 54-57. ISBN 978-80-7468-038-0.
 95. VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 187-202. ISSN 1802-503X.
 96. STELLNER, František. Rusko a střední Evropa v 18. století, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012. 272 s. ISBN 978-80-86277-75-2.
 97. MULAČOVÁ, Věra. The Financial and Economic Crisis and SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 95-103. ISSN 1802-503X.
 98. SIMOTOVÁ, Vendula. Vliv přijetí eura ve Slovinsku na dlouhodobý vývoj cenové hladiny. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 223-232. ISBN 978-80-87314-29-6.
 99. MARŠÍK, Martin. Využití interních grantů jako motivačního prvku pro studenty k intenzivnějšímu propojení teoretické výuky s praxí. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 100. ŠOLC, Ladislav. Vývoj v řízení pohledávek a nové trendy. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 252-258. ISBN 978-80-87314-29-6.
 101. STELLNER, František. Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts. Personalpolitik Pauls I. In Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert. první. Setoutbooks.cz, 2012. s. 9-17, 8 s.
 102. STELLNER, František. Zur Entstehung der zentral geleiteten Wirtschaft und der sozialen Frage in der UdSSR. první. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. s. 56-70, 14 s. ISBN 978-3-631-63701-2.
 103. 2011

 104. VOCHOZKA, Marek. Ekonomičeskaja dobavlennaja stoimost‘ i jeje informacionnaja stoimost‘ dlja akcionerov predprijatija. In Innovacii v otrasljach narodnogo chozjajstva, kak faktor rešenija social‘no-ekonomičeskich problem sovremennosti. Moskva: Institut nepreryvnogo obrazovanija, 2011. s. 206-209. ISBN 978-5-905248-07-8.
 105. VLK, Jiří. Neprodáváte? Asi je něco špatně... PSM – stavební zpravodaj. Praha: PSM CZ, s.r.o., 2011, roč. 11, 2+3, s. 44-45. ISSN 1802-6907.
 106. MARŠÍKOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Use of financial analysis for credit rating of enterprises applying for a loan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 35-42. ISSN 1802-503X.
 107. MARŠÍKOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Use of Financial Analysis for Credit Rating of Enterprises Applying for a Loan. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 14 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 108. OPEKAROVÁ, Ludmila a Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet, 2011. s. 121-126.
 109. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Zadluženost českých domácností a finanční krize. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. VIII, č. 1, s. 18-24. ISSN 1214-4967.
 110. 2010

 111. VOCHOZKA, Marek. Ekonomická recese její predikce z úrovně podniku. In Sborník 2. mezinárodní slovensko-české konference Sociální,ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. s. 558-563. ISBN 978-80-86744-84-1.
 112. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ a Petr MULAČ. European Concept of Sustainability and Environment for Retail. In Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. s. 152 - 161. Studia I. ISBN 978-80-86708-90-4.
 113. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Hodnocení hospodaření Vodafone Czech Republic a.s. v letech 2003-2006. In Konkurence-Teoretické a praktické aspekty. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. s. 199-215, 16 s. ISBN 978-80-87035-30-6.
 114. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika I : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 102 s. ISBN 978-80-87278-52-9.
 115. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika II : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 110 s. ISBN 978-80-87278-56-7.
 116. KRÁLOVÁ, Vendula a Pavel ROUSEK. Vybrané mikroekonomické aspekty přijetí eura. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 117. 2009

 118. STELLNER, František. Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, s. r. o., 2009. 331 s. ISBN 978-80-86277-67-7.
 119. 2008

 120. SKOŘEPA, Ladislav a Marek VOCHOZKA. Several notes about food e-commerce in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008, LVI, č. 6, 14 s. ISSN 1211-8516.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2023 14:14