MARŠÍK, Martin. Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 206-213. ISBN 978-80-7435-367-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích
Název anglicky Use of optimalization econometric model for strategy of management of public transport in Czech Budejovice
Autoři MARŠÍK, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků, od s. 206-213, 8 s. 2014.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00001020
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7435-367-3
Klíčová slova česky ekonometrické optimalizační modely; MHD; České Budějovice; statistické šetření
Klíčová slova anglicky econometric optimization models; public transportation; Czech Budejovice; statistical survey.
Štítky KEM7, PEK, RIV17, SBP, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 10. 1. 2018 11:38.
Anotace
V článku je popsáno využití ekonometrických optimalizačních modelů regresního typu pro získávání informací využitelných managementem podniku. Využita byla data ze statistického šetření, které bylo provedeno na území Českých Budějovic. Tyto výsledky byly vyhodnoceny jednak klasickými metodami vícenásobné lineární regrese a poté porovnány s výsledky ekonometrických modelů. Z šetření vyplynulo, že nejdůležitějšími ukazateli při rozhodování cestujících, zda využijí vozy MHD nebo osobní automobil, jsou následující parametry: vlastnictví osobního automobilu, preference dopravy a aktuální meteorologická situace. Naopak nejnižší váhu při rozhodování byla cena přepravy. V textu jsou dále ukázány základní ekonomické parametry Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
Anotace anglicky
This article describes the use of regression type of econometric optimization models, for obtaining information to be used by management of Public Transport Company of the Czech Budejovice , a.s. It was used the data from the survey, which was conducted in the city. The results were evaluated by classic methods of multiple linear regression and then compared with the results of econometric models. The investigation revealed, that the most important indicators for decision of passengers, whether use the services of public transport, were as following parameters: car ownership, traffic preferences and current weather situation. Conversely, the lowest weight in the decisions of potential travelers has the price of transport. The text also performs basic economic analysis of economy of Public Transport Company of the Czech Budejovice , a.s.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 19:29