Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. SOBĚHART, Radek. AKČNÍ PROGRAM KSČ (1968) – MÝTUS O REFORMNÍM KOMUNISMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 194-204. ISSN 1339-3189.
  2. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 195-208. ISSN 1339-3189.
  3. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 216-228. ISSN 1339-3189.
  4. ZOUREK, Michal. Československo očima latinskoamerických intelektuálů 1947-1959. první. Praha: Runa, 2018, 304 s. ISBN 978-80-87792-25-4.
  5. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 104-110. ISSN 1339-3189.
  6. STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL a Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, roč. 40, č. 3, s. 301-305. ISSN 1556-7036.
  7. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita vzdělávacího procesu předmětu Krizový management. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 97-103. ISSN 1339-3189.
  8. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO, Henryk NOGA a Monika KUČERKOVÁ. Model odborného technického vzdelávania podporovaný mobilnými technológiami. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 120-126. ISSN 1339-3189.
  9. VARGOVÁ, Mária. MULTIMEDIÁLNE PROSTRIEDKY VO VZDELÁVANÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 183-188. ISSN 1339-3189.
  10. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 104-111. ISSN 1339-3189.
  11. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 127-136. ISSN 1339-3189.
  12. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 229-236. ISSN 1339-3189.
  13. KUČERKA, Daniel, Henryk NOGA a Monika KUČERKOVÁ. Podmienky socializácie online hier na príklade hry "world of warcraft". Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 47-54. ISSN 1339-3189.
  14. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 18-21. ISSN 1214-9187.
  15. ŠÁL, Jiří, Daniela ŠTROUFOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Point thermal bridges of insulated pitched roof structures. Online. In Juhasova Senitkova I. 9th International Conference Building Defects, Building Defects 2017. France: EDP Sciences, MATEC Web Conf., 2018, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814603014.
  16. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 49-55. ISSN 1339-3189.
  17. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13, 14 s. ISSN 1339-3189.
  18. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi. první. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018, 102 s. ISBN 978-80-7204-975-2.
  19. ROUSEK, Pavel. Redefinice poptávky po veřejných statcích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
  20. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 91-103. ISSN 1339-3189.
  21. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, roč. 6, č. 2, s. 41-48, 9 s. ISSN 1339-3189.
  22. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-182. ISSN 1339-3189.
  23. ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
  24. VARGOVÁ, Mária. TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ V TECHNICKÝCH ODBOROCH. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 189-194. ISSN 1339-3189.
  25. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza a Marek VOKOUN. TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 237-261. ISSN 1339-3189.
  26. RUČKOVÁ, Gabriela. Využitie arteterapie v rovine podporných psychoterapeutických postupov u klientov v procese dlhodobej liečby. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 185-193. ISSN 1339-3189.
  27. KUČERKA, Daniel, Monika KUČERKOVÁ a Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučovaní na 1. stupni základních škol v České republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 111-119. ISSN 1339-3189.
  28. KUČERKOVÁ, Monika, Daniel KUČERKA a Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučování na 1. stupni ZŠ v České a Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 76-84. ISSN 1339-3189.
  29. ROUSEK, Pavel. Vzdělání jako veřejný a veřejně poskytovaný statek. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 153-158. ISSN 1339-3189.
  30. ARTEMOV, Andrej. Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině. Bohemistyka. Poznaň: "Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyd, 2018, roč. 1, č. 1, s. 19-29. ISSN 1642-9893.
  31. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO a Monika KUČERKOVÁ. Zaradenie integrovaných didaktických pracovísk do materiálnych didaktických prostriedkov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 64-75. ISSN 1339-3189.
  32. RUČKOVÁ, Gabriela. Závislosti na psychoaktívnych látkach a možný doliečovací proces v resocializačných zariadeniach. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 159-172. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. Online. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017, s. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
  2. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017, 112 s. ISBN 978-3-942303-50-7.
  3. HLAVÁČOVÁ, Irena a Vladan GERYK. Abrasives for water-jet cutting of high-strength and thick hard materials. International journal of advanced manufacturing technology. London: Springer, 2017, vol. 90, issue 5-8, s. 1217-1223. ISSN 0268-3768.
  4. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Michal KRAUS a Jiří ŠÁL. Additional Equipment for Soil Biodegradation. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Karaca O.,Torok I.,Ferrero A.M. 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2017. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1755-1307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/95/5/052010.
  5. TESAŘOVÁ, Pavlína a Jindřiška KRAŤKOVÁ. ADVERTISING TARGETED AT CHILDREN AND CURRENT APPROACH TO IT IN THE CENTRAL EUROPEAN REGION WITH EMPHASIS ON CZECH AND GERMAN EXAMPLES. A BRIEF LINGUISTIC-EDUCATIONAL ANALYSIS. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 226 - 244. ISSN 2254-4496.
  6. KRAUS, Michal. Airtightness analysis relation to the construction system and material solution. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 481-486. ISBN 978-619-7408-10-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S26.061.
  7. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ a Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, roč. 39, č. 17, s. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
  8. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, roč. 22, č. 147, s. 88-93. ISSN 1993-0453.
  9. GASPAR, Stefan, Jan PASKO a Ján MAJERNÍK. Analysis of Change of Cast Macrostructure under Influence of Structural Adjustments of Ingate and its Impact upon Mechanical Properties. TEM Journal. Serbia: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science., 2017, roč. 6, č. 2, s. 358-362. ISSN 2217-8309. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18421/TEM62-22.
  10. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Michal HALAPPI. Analysis of influence dimensions of the gate on the homogeneity of the low weight castings made of silumin. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 4, s. 499-502. ISSN 1213-2489.
  11. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK a Ján KMEC. ANALYSIS OF INFLUENCING THE MACROSTRUCTURE AND HARDNESS OF CASTING SURFACE LAYER BY CHANGING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1910-1913. ISSN 1803-1269.
  12. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1214-9187.
  13. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC a Monika KARKOVÁ. Analysis of the Impact of the Construction of a Gate on the Macroscopic Structure of a Casting and Its Influence on the Mechanical Properties of Castings. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 1, s. 62-65. ISSN 1213-2489.
  14. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 16-20. ISSN 1214-9187.
  15. NÁHLÍK, Tomáš. ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. první. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1119-1123. ISBN 978-80-227-4650-2.
  16. HRŮZA, Radek. Analýza bitcoinu, jeho vývoj na trhu a statistické výpočt rizikovosti a ziskovosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 9-16. ISSN 1339-3189.
  17. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 104-113, 12 s. ISSN 1339-3189.
  18. JAMBAL, Tsolmon. ANALÝZA ODLIVU ZÁKAZNÍKŮ FIRMY MTC, A.S. V MONGOLSKU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 76-86. ISSN 1339-3189.
  19. HRŮZA, Radek. Analýza podílových fondů a jejich rizikovosti a výnosnosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 1-9, 10 s. ISSN 1339-3189.
  20. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN a František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci. 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017, 159 s. ISBN 978-80-86277-85-1.
  21. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 67-74. ISSN 1339-3189.
  22. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 124-133. ISSN 1339-3189.
  23. PLACHÝ, Jan. ANALÝZA VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ PRO IZOLACI BETONOVÝCH MOSTOVEK V ČESKÉ REPUBLICE mezi lety 2013-2016 - složení asfaltových pásů. SILNICE- ŽELEZNICE. Ostrava - Zábřeh: KONSTRUKCE Media, s.r.o., 2017, roč. 12, č. 4, s. 72-74. ISSN 1801-822X.
  24. VÁCHAL, Jan a Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 215-226. ISSN 1337-7493.
  25. ČEJKA, Jiří. APLIKACE CPM METODY NA LOGISTICKÝ ŘETĚZEC. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 12-17. ISSN 1339-3189.
  26. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 101-110. ISSN 1339-3189.
  27. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA a Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 48-51. ISSN 1214-9187.
  28. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 227-238. ISSN 1337-7493.
  29. HLATKÁ, Martina, Ladislav BARTUŠKA a Ján LIŽBETIN. Application of the Vogel Approximation Method to Reduce Transport - logistic Processes. Online. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017, s. 1-8. ISSN 2261-236X.
  30. BIBA, Vladislav, Dana SMETANOVÁ a Michaela VARGOVÁ. Applied Mathematics Seminar. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 132-138. ISBN 978-80-227-4650-2.
  31. KRAUS, Michal. Assessment of Carrying Capacity of Timber Element Using SBRA Method. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/2/022008.
  32. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Assessment of shockwave pretreatment in biomass processing. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, roč. 39, č. 11, s. 1195-1197. ISSN 1556-7230. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15567036.2017.1302522.
  33. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Assessment of suitability of the design of gating system with the use of simulation software. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, s. 136-141. ISSN 1013-9826.
  34. SOBĚHART, Radek. Bedeutung nichtstaatlicher Akteure in den tschechoslowakisch-westdeutschen Beziehungen in den 1960er Jahren. PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS. Praha: Karolinum Press, 2017, NEUVEDEN, č. 2, s. 71-91. ISSN 1803-7356.
  35. OPRŠAL, Ivo. BIOFEEDBACK – HISTORIE, PRINCIPY A APLIKACE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 149-155. ISSN 1339-3189.
  36. NÝVLT, Vladimír a Kristýna PRUŠKOVÁ. Building Information Management as a Tool for Managing Knowledge throughout whole Building Life Cycle. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
  37. NÝVLT, Vladimír. Building information management in long time horizon building's assessment techniques. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 495-501. ISBN 978-619-7408-13-3.
  38. KMECOVÁ, Iveta. Business as Orientation Value for Developing the Spirit of Enterprise. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 2200-2209. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  39. VOKOUN, Marek a Lourdes ARAMAYO. Business Environment Index for Developing Countries: The Case of Latin America. Latin American Business Review. Routledge, Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 18, č. 2, s. 1-16. ISSN 1528-6932.
  40. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 155-164. ISSN 1338-6581.
  41. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84, 13 s. ISSN 1339-3189.
  42. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana. Categorization of constructional and technical condition for processing of brownfield identifying studies. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). Francie: EDP Sciences, 2017, s. 1-5. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  43. CAHA, Zdeněk. Central Europe: Ethical Overlaps of Environmental and Economic Interests in Coming Years. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, Neuveden, č. 10, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1353-3452.
  44. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ, Lenka LIŽBETINOVÁ, Gabriela BARTÁKOVÁ a Martina MERKOVÁ. Cluster Analysis Used as the Strategic Advantage of Human Resource Management in Small and Medium-sized Enterprises in the Wood-processing Industry. BioResources. Raleigh, USA: North Carolina State University,, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7884-7897. ISSN 1930-2126.
  45. ŠTARCHOŇ, Peter, Dagmar WEBEROVÁ a Lenka LIŽBETINOVÁ. Clustering Czech Consumers According to Their Spontaneous Awareness of Foreign Brands. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st edition. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 1719-1730. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  46. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Clusters of Czech Consumers with Focus On Domestic Brands. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st edition. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 1703-1716. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  47. KUSHCH, Oleksandr, Olena MALYKHINA a Jan GREGOR. Cognitive Processes as a Factor in the Development of the Literary and Creative Talents of Children. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 62-71. ISSN 1805-9112.
  48. SLÁDKOVÁ, Věra a Lee MACKENZIE. COMMA AS PUNCTUATION DEVICE IN CZECH SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH ESSAYS. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 109-142. ISSN 1214-4967.
  49. TURINSKÁ, Libuše a Karim SIDIBE. Comparative study of Czech and English Passive Voice in ESP. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 259-280. ISSN 2254-4496.
  50. VONDRÁČKOVÁ, Terezie a Věra VOŠTOVÁ. Compare price demands of excavation and trenchless technologies in the Czech Republic. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1.vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 109-116. ISBN 978-619-7408-10-2.
  51. NÁHLÍK, Tomáš. COMPARISON OF CONTRASTING METHOD BASED ON LOCAL CONTRAST MEASUREMENT. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2017, roč. 19, č. 3, s. 83-87. ISSN 1335-4205.
  52. VOCHOZKA, Marek. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of palladium on the New York Stock Exchange. Trends Economics and Management. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017, roč. 30, č. 3, s. 73-83. ISSN 1802-8527.
  53. GÁLOVÁ, Dana. Comparison of the most popular Czech and German lexemes in the global Internet search engine Google 2015. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 189-204. ISSN 2254-4496.
  54. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Comparison of Transport Services in Rural Municipalities of South Bohemia. Online. In Ondřej Stopka. MATEC Web of Conferences: 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. 1. vyd. Les Ulis (France): Curran Associates, Inc., 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-1-5108-5191-7.
  55. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Competences of University Graduates in Field of Transport and Logistics. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st edition. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 3662-3667. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  56. PODAŘIL, Martin. Computer Aided Design as one of the tools of connection between theory and practice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 71-76. ISSN 1339-3189.
  57. KASYCH, Alla Oleksandrivna a Marek VOCHOZKA. Conceptual provisions of the development of Ukrainian national innovation system. Scientific Bulletin of Polissia. Ukrajina: Chernihiv National University of Technology, 2017, roč. 10, č. 2, s. 16-23. ISSN 2225-5508.
  58. SMETANOVÁ, Dana. CONFERENCE - APPLIED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCES. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 1-3. ISSN 1339-3189.
  59. NOVÁKOVÁ, Petra. CONSTRUCTION ASPECTS OF INSTALLATION OF THE STOVES IN PASSIVE HOUSES. In Neuveden. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 65-71. ISBN 978-619-7408-13-3.
  60. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC a Monika KARKOVÁ. CRITICAL RUNNER LENGTH AS A CONSTRAINING FACTOR IN GATING SYSTEM DESIGN. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1929-1932. ISSN 1803-1269.
  61. SIDIBE, Karim. Czech Churches and Religious Groups on the Internet. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 197-200. ISSN 2254-4496.
  62. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Daphnia magna demonstrated sufficient sensitivity in techno-economic optimization of lignocellulose bioethanol production. Journal Citation Reports. Německo: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 7, č. 162, s. 1-4. ISSN 2190-572X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13205-017-0839-x.
  63. HLAVÁČOVÁ, Irena. Derivatives in Physics in Novel Appearance - Several Applications for Math Lectures. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 632-643. ISBN 978-80-227-4650-2.
  64. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Designing of Timber Bolt Connection Subjected To Double Unequal Shears. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981.
  65. STOPKA, Ondrej, Bronislav SARKAN, Maria CHOVANCOVÁ a Larisa KAPUSTINA. DETERMINATION OF THE APPROPRIATE VEHICLE OPERATING IN PARTICULAR URBAN TRAFFIC CONDITIONS. COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina (Slovensko): University of Zilina in EDIS – Publishing Institution of Zilina University, 2017, roč. 19, č. 2, s. 18-22. ISSN 1335-4205.
  66. BARTUŠKA, Ladislav, Karel JEŘÁBEK a Li CHENGUANG. Determination of Traffic Patterns on urban roads. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2017, roč. 19, č. 2, s. 103-108. ISSN 1335-4205.
  67. OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 165-181. ISSN 1339-3189.
  68. KUČERKA, Daniel a Ján KMEC. Didaktické pracoviská – KD model. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 21, č. 3, s. 112-117. ISSN 2080-9069.
  69. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 170-179. ISSN 2464-7217.
  70. STELLNER, František a Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 113-118. ISSN 1339-3189.
  71. VOKOUN, Marek. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 138-143. ISSN 1339-3189.
  72. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 156-164. ISSN 1339-3189.
  73. ĽUPTÁK, Vladimír, Ondrej STOPKA a Karel JEŘÁBEK. Draft Deployment of Traction Units with Active Tilting System for Regional and Long-distance Transport on Non-modernized Railway Tracks. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences. 1. vyd. France: EDP Sciences, 2017, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
  74. RUČKOVÁ, Gabriela a Marcel SEDALIK. Druhy a príčiny vzniku závislosti na psychoaktívnych látkach u študentov stredných škôl a ich dôsledky na kognitívne schopnosti vo vývinovom období adolescecie. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 93-111. ISSN 1339-3189.
  75. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 12-21. ISSN 1339-3189.
  76. SMETANOVÁ, Dana. DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 190-193. ISSN 1339-3189.
  77. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Economic aspects of carbon management in sewage sludge treatment. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2017, roč. 39, č. 5, s. 485-489. ISSN 1556-7230.
  78. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Economic, environmental and moral acceptance of renewable energy: A case study - the agricultural biogas plant at Pěčín. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 24, č. 1, s. 299-305. ISSN 1353-3452.
  79. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 48-55. ISSN 2464-7217.
  80. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 159-167. ISSN 2464-7217.
  81. KMEC, Ján. EKONOMICKÉ ASPEKTY NÁKLADOV PRI DELENÍ VODNÝM LÚČOM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 25-29. ISSN 1339-3189.
  82. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 137-142, 7 s. ISSN 1339-3189.
  83. GALVAN, Valeria a Michal ZOUREK. El impacto cultural del cine de los países socialistas en Argentina de los 1950 y 1960. In Josef Opatrný. Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos. 1st. Praha: Karolinum, 2017, s. 125-147. Supplemento Ibero-Americana Pragensia. ISBN 978-80-246-3553-8.
  84. JUHÁS, Pavol. Elasticplastic Bending Load-Carrying Capacity of Steel Members. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1757-8981.
  85. KOPŘIVA, Lukáš a Radimír NOVOTNÝ. EPC - Energetiské služby se zárukou. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 31-36. ISSN 1339-3189.
  86. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 72-83. ISSN 1805-9112.
  87. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Etické řízení organizace. první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017, 116 s. ISBN 978-3-942303-53-8.
  88. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 80-91. ISSN 2464-7217.
  89. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
  90. XU, Yan, Yougui WANG, Xiaobo TAO a Lenka LIŽBETINOVÁ. Evidence of Chinese income dynamics and its effects on income scaling law. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Raleigh, USA: North Carolina State University,, 2017, roč. 487, December, s. 143-152. ISSN 0378-4371.
  91. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 8, č. 5, s. 234-244. ISSN 1339-3189.
  92. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1704-1714. ISBN 978-80-227-4650-2.
  93. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017, s. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  94. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Experimental Investigation of Compressed Thin-Walled Steel Members. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-899X.
  95. ANTOŠ, Karel. EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 6-15. ISSN 1339-3189.
  96. KOPŘIVA, Lukáš. Experimentální technologie pro tělesně postižené. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 17-23. ISSN 1339-3189.
  97. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 10-19. ISSN 1805-9112.
  98. BŘEZINOVÁ, Monika a Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 1-8, 9 s. ISSN 1339-3189.
  99. KUČERA, Lukáš. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKAZNICKOU LOAJALITU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 38-44. ISSN 1339-3189.
  100. PORUBČANOVÁ, Dáša a Radka VANÍČKOVÁ. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Deutsland: Karlsruhe, 2017, 164 s. first edition. ISBN 978-3-945862-21-6.
  101. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji. Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 21, č. 1, s. 26-36. ISSN 1337-9453.
  102. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Flooring materials impacts on indoor air quality. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): Stef92 Technology Ltd., 2017, s. 609-614. ISBN 978-619-7408-13-3.
  103. SZOBI, Pavel. From Enemies to Allies? Portugal's Carnation Revolution and Czechoslovakia, 1968–1989. Contemporary European History. Cambridge: Cambridge university press, 2017, roč. 26, č. 4, s. 669-690. ISSN 1469-2171. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0960777317000376.
  104. SÁDLO, Petr. GENDER ALTERNATIVES IN THE FRENCH TRANSLATION OF MMORPG WORLD OF WARCRAFT IN RELATION TO THE ENGLISH ORIGINAL. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 196-207. ISSN 2254-4496.
  105. SLÁDKOVÁ, Věra. Hedging in Academic Discourse: Native English Speakers vs. Czech and Slovak Writers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 110-129. ISSN 1805-9112.
  106. VARGOVÁ, Mária a Daniel KUČERKA. Hodnotenie zmien po roku 1989 v oblasti technického vzdelávania v Slovenskej republike. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 114-120. ISSN 1339-3189.
  107. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
  108. KRAUS, Michal. Hygrothermal Analysis of Indoor Environment of Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. 042071-42077. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042071.
  109. KOLÍNSKÝ, Jan. Characteristics of model heat exchanger. Online. In Pavel Žitek, Marek Klimko and Kateřina Newton. 36TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Melvile: American Institute of Physics, 2017, s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-0-7354-1572-0.
  110. VOKOUN, Marek. Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES – NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 17, č. 3, s. 239-262. ISSN 1804-1663.
  111. KMEC, Ján a Daniel KUČERKA. IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 16-23. ISSN 1339-3189.
  112. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 175-187. ISSN 1339-3081.
  113. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Air Quality Analysis of Residental Buildings. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 651-657. ISBN 978-619-7408-13-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S27.083.
  114. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Indoor Air Quality and Thermal Comfort in School Buildings. Online. In Drusa M.,Torok I.,Ferrero A.M.,Yilmaz I.,Marschalko M.,Karaca O. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), Volume 95. 1. vyd. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1315.
  115. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042072.
  116. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Noise Loading in Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 8 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/8/082028.
  117. VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
  118. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 245-258. ISSN 2254-4496.
  119. GREGOR, Jan a Libuše TURINSKÁ. Influence of Multi-Word Calques on Russian and Czech – Comparative Study. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 182-205. ISSN 2254-4496.
  120. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ a Daniel LAJČIN. Innovations in energy business: The CEZ Group case study. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 2903-2916. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  121. KOVALIV, Zhanna, Oleksandr KUSHCH a Jan GREGOR. Intenzifikacija processa obučenija inostrannym jazykam studentov vysšich učebnych zavedenij. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 21-32. ISSN 1214-4967.
  122. WEBEROVÁ, Dagmar. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA ČLENOV PROJEKTOVÝCH TÍMOV NA PRÍKLADE NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 75-83, 14 s. ISSN 1339-3189.
  123. KUSHCH, Oleksandr a Andrej ARTEMOV. INTERNET AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON THE STRUCTURE OF LINGUISTIC IDENTITY OF STUDENTS OF TECHNICAL FIELDS OF STUDY IN COMPARATIVE RETROSPECTION. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 205-225. ISSN 2254-4496.
  124. VOCHOZKA, Marek. Inventory management using artificial neural networks in a concrete case. In Dvouletý, O.; Lukeš, M.; Mísař, J. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017). 1. vyd. Praha: Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, Czech Republic, 2017, s. 1084-1094. ISBN 978-80-245-2216-6.
  125. SARKAN, Branislav, Ondrej STOPKA, Jozef GNAP a Jacek CABAN. Investigation of Exhaust Emissions of Vehicles with the Spark Ignition Engine within Emission Control. Online. In Procedia Engineering. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER Ltd, 2017, s. 775-782. ISSN 1877-7058.
  126. PRUŠKOVÁ, Kristýna a Vladimír NÝVLT. Issue of Building Information Modelling Implementation into the Czech Republic's Legislation using the Level of Development. Online. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
  127. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Issue of design gate dimensions and experimental assessment of the suitability of analytical design. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, s. 142-148. ISSN 1013-9826.
  128. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Jan HORSKÝ a Vítězslav VACEK. Issue of Changes in Adhesion of Bitumen Sheet to Primary Layer over the Course of Time in Multilayer Waterproofing during Shear Testing. Online. In Marian Drusa, Isık Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak and Andrea Segalini. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
  129. VOKOUN, Marek. Issues Inside the Field of Economics of Innovation: Definitions, Data Sources, Estimation Procedures and Comparability of Results. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 165-176. ISSN 1805-9112.
  130. ARTEMOV, Andrej. K vymezení abstrakt ozvláštňujících český a ruský jazykový obraz světa. In Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 101-107. ISBN 978-80-261-0764-4.
  131. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
  132. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 141-154. ISSN 1339-3189.
  133. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1339-3189.
  134. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 81-88. ISSN 1339-3189.
  135. HAŠKOVÁ, Simona. Komplexní analýza a predikce vývoje stavebnictví na základě finanční analýzy průměrného stavebního podniku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 13-32. ISSN 1339-3189.
  136. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, č. 9, s. 80-89. ISSN 1993-0453.
  137. ZOUREK, Michal. Komunistické Československo v dílech Jorgeho Amada a Zélie Gattai. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 112-128. ISSN 1214-4967.
  138. ANURINA, Iryna a Jan GREGOR. Kontrastivnyj metod v obučenii ukrajinskich studentov nemeckomu jazyku kak vtoromu inostrannomu na baze pervogo inostrannogo jazyka (anglijskogo). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 175-182. ISSN 1214-4967.
  139. NÁHLÍK, Tomáš a Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 144-148. ISSN 1339-3189.
  140. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 12-23. ISSN 1339-3189.
  141. HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 85-91. ISSN 1339-3189.
  142. SOBĚHART, Radek. Land Reform after 1945. The Inception of the unsuccessful collectivization in the German Democratic Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 154-162, 14 s. ISSN 1805-9112.
  143. TURINSKÁ, Libuše. Large Classes in Teaching ESL - Case Study. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017, roč. XIII., č. 24, s. 34-41. ISSN 2336-8136.
  144. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  145. ZOUREK, Michal. Los viajes de los intelectuales latinoamericanos a Europa Oriental 1947 - 1956: organización, circuitos de contacto y reflexiones. Ars & Humanitas. Ljubljana (Slovenia): Ljubljana University Press, 2017, roč. 11, č. 2, s. 331-347. ISSN 1854-9632.
  146. PÍCHOVÁ, Romana a Daniel RAUŠER. Management Audit as a tool for Managing Small and Medium-Sized Enterprises. In Ingrida Košičiarová, Zdenka Kadeková. MANAGERIAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN GLOBALIZATION ERA. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, 2017, s. 186 - 195. ISBN 978-80-552-1739-0.
  147. KAMPF, Rudolf, Lenka LIŽBETINOVÁ a Kamila TIŠLEROVÁ. Management of Customer Service in Terms of Logistics Information Systems. Open Engineering -formerly Central European Journal of Engineering. Germany: DE GRUYTER, 2017, roč. 7, č. 1, s. 26-29. ISSN 2391-5439. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/eng-2017-0006.
  148. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ a Lenka LIŽBETINOVÁ. MANAGER´S DATA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE WORK POSITION. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6, č. 2, s. 69-80. ISSN 1338-6581.
  149. BŘEZINOVÁ, Monika. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 24-29. ISSN 1339-3189.
  150. NÁHLÍK, Tomáš. Measuring and simulation of Point Spread Function as a basic property of an optical device. In 17th international Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Issue 21. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 409-416. ISBN 978-619-7408-01-0.
  151. KAMPF, Rudolf, Ladislav BARTUŠKA a Martina HLATKÁ. Mezinárodní workshop "Letecká doprava v kontextu rozvoje turistického ruchu regionu". 2017.
  152. VOKOUN, Marek. MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 139-145. ISSN 1339-3189.
  153. VOKOUN, Marek a František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 149-156. ISSN 2464-7217.
  154. KUČERKA, Daniel. Model interaktívneho technického vzdelávania v podniku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 48-53. ISSN 1339-3189.
  155. HANZL, Jiří a Ladislav BARTUŠKA. Model of the Heavy Freight Vehicle's Running Speed Used for Diversion Traffic Routes Determination. Online. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X.
  156. CHOVANCOVÁ, Mária a Ondrej STOPKA. Modeling the "Current reality tree" diagram in the context of industrial logistics for determination of system contraints. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, s. 95-100. ISSN 1339-3189.
  157. DUŠEK, Zdeněk. Modely homogenních geometrických stuktur. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 35-43, 14 s. ISSN 1339-3189.
  158. KUČERKA, Daniel a Ján KMEC. Modely odborného technického vzdelávania. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 20, č. 2, s. 133-139. ISSN 2080-9069.
  159. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Petr JUNGA a Věra VOŠTOVÁ. Modern methods in compaction technology. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 569-577. ISBN 978-619-7408-10-2.
  160. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULEŘ. Moral Polemics of Far-Reaching Economic Consequences of Antibiotics Overuse. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 23, č. 4, s. 1035-1039. ISSN 1353-3452.
  161. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017, 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.
  162. KMECOVÁ, Iveta a Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 30-38. ISSN 1339-3189.
  163. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 84-96. ISSN 1339-3189.
  164. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA a Rudolf KAMPF. Motivace zaměstnanců z hlediska vybraných atributů v prostředí českých a slovenských dopravních a logistických podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 167 s. ISBN 978-80-7468-107-3.
  165. LIŽBETINOVÁ, Lenka. MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV K VOĽBE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 46-53. ISSN 1339-3189.
  166. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA, Li CHENGUANG a Zdeněk CAHA. Motivation of employees of transport and logistics companies in the Czech Republic and in a Selected Region of the PRC. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201713400032.
  167. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 3, s. 70-74. ISSN 1214-9187.
  168. ĽUPTÁK, Vladimír. MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE KAPACITY ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MEDZI SÚMESTÍM PREŠOV A KOŠICE V KONTEXTE BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PREŠOVSKOM A KOŠICKOM KRAJI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 121-129. ISSN 1339-3189.
  169. ROUSEK, Pavel. Možnosti vzájemné ideové inspirace ukazatelů zisk, index ziskovosti, analýza nákladů a přínosů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 89-92. ISSN 1339-3189.
  170. KARKOVÁ, Monika. MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA PRI DELENÍ MATERIÁLOV AWJ TECHNOLOGIOU A ICH EKONOMICKE HODNOTENIE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 18-24. ISSN 1339-3189.
  171. ANURINA, Iryna a Jan GREGOR. Narušenije jazykovoj normy dlja sozdanija psichologičeskogo portreta personaža: perevodčeskij aspekt. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 33-39. ISSN 1214-4967.
  172. HRUŠKOVÁ, Lenka a Gabriela MÁDLOVÁ. Natural language processing the efficiency of early learning of foreign languages (empirical study). Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 1124-1132. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  173. ČEJKA, Jiří. NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 28-34. ISSN 1339-3189.
  174. KUČERKA, Daniel, Mária VARGOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Názory učiteľov na ďalšie vzdelávanie. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 74-80. ISSN 1339-3189.
  175. ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 40-54. ISSN 1214-4967.
  176. VÁCHALOVÁ, Radka, Josef MAROUŠEK, Ladislav KOLÁŘ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ, Zbyněk HAVELKA, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. NITRATES IN BEETROOT AND SODIUM FERTILIZATION. LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ. Praha: LISTY CUKROVARNICKE REPARSKE, V U C PRAHA, A.S., 2017, roč. 133, č. 12, s. 386-388. ISSN 1210-3306.
  177. ĽUPTÁK, Vladimír. NOVÁ METODIKA HODNOTENIA KVALITY SPOJENIA NA DOPRAVNÝCH SIEŤACH. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, s. 131-136. ISSN 1339-3189.
  178. MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 168, 25. August 2017, s. 60-62. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.233.
  179. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
  180. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Obsolete Laws: Economic and Moral Aspects, Case Study - Composting Standards. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 23, č. 6, s. 1667-1672. ISSN 1353-3452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11948-016-9831-9.
  181. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Occurrence of Indoor VOCs in Nursery School - Case Study. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981.
  182. ČEJKA, Jiří, Václav DOBIÁŠ a Miroslav LUDVÍK. OPTIMISATION OF THE LINE ROUTING USING THE MULTI-CRITERIA EVALUATION OF ALTERNATIVES. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2.
  183. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 137-145. ISSN 1339-3081.
  184. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Particulate Matter Mass Concentration in Residential Prefabricated Buildings Related to Temperature and Moisture. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042068.
  185. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Perceived Indoor Thermal Conditions and Progresive Indoor Technologies. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 705-712. ISBN 978-619-7408-13-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S27.090.
  186. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 55-71. ISSN 1339-3189.
  187. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, roč. 5, č. 4, s. 207-214. ISSN 1339-5467.
  188. NÁHLÍK, Tomáš. Podněty pro zlepšení výuky předmětu Experimentální metody na základě dotazníkového průzkumu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 14, č. 3, s. 49-52. ISSN 1339-3189.
  189. PÁRTLOVÁ, Petra a Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, č. 1, s. 17-21. ISSN 1805-0603.
  190. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-18. ISSN 1339-3189.
  191. YAPING, He, Sheng PENGFEI a Marek VOCHOZKA. Pollution caused by finance and the relative policy analysis in China. Energy & Environment. London: Sage Publications, 2017, roč. 28, č. 7, s. 808-823. ISSN 2048-4070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0958305X17729782.
  192. MIKULECKÁ, Kristýna. POSOUZENÍ TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 60-66. ISSN 1339-3189.
  193. KOPŘIVA, Lukáš. POSOUZENÍ VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO 3D SKENOVÁNÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 43-47. ISSN 1339-3189.
  194. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ a Martin PODAŘIL. Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 5, s. 778-782. ISSN 1213-2489.
  195. ČEJKA, Jiří, Ladislav BARTUŠKA a Libuše TURINSKÁ. Possibilities of Using Transport Terminals in South Bohemian Region. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 7, č. 1, s. 55-59. ISSN 2391-5439.
  196. DVOŘÁK, Jiří. POSTAVENÍ ČESKA Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO INOVAĆNÍHO INDEXU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 19-23. ISSN 1339-3189.
  197. WEBEROVÁ, Dagmar. POSTOJE MLADŠEJ GENERÁCIE ŽIEN K OSOBNÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM V ČESKEJ REPUBLIKE A RUSKEJ FEDERÁCII. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 147-154. ISSN 1339-3189.
  198. VARGA, Marek a Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 212-215. ISSN 1339-3189.
  199. NOGA, henryk, Daniel KUČERKA, Marzena KIELBASA a Mária VARGOVÁ. PRÁCA MENTÁLNE POSTIHNUTÉHO ŽIAKA S POČÍTAČOVÝM PROGRAMOM AKO PRÍKLAD ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA – AKADÉMIA FAREBNÝCH ČÍSEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 8-15. ISSN 1339-3189.
  200. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, č. 3, s. 545-570. ISSN 1805-2789.
  201. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, č. 1, s. 52-61. ISSN 1805-3246.
  202. HAŠKOVÁ, Simona. Predikce budoucího vývoje cen akcií pomocí neuronových sítí na základě denních a měsíčních dat o ceně akcií. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 33-48. ISSN 1339-3189.
  203. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. PREDIKCE VÝVOJE CEN KRAVSKÉHO MLÉKA ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 1-7. ISSN 1339-3189.
  204. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 37-42. ISSN 1993-0453.
  205. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 112-127. ISSN 1339-3189.
  206. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 128-138. ISSN 1339-3189.
  207. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 97-112. ISSN 1339-3189.
  208. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 9-20. ISSN 1338-6581.
  209. STELLNER, František. Privilegia daná Chodům. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, s. 786-787. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  210. STELLNER, František. Privilegium církvi (1222). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, s. 798-798. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  211. STELLNER, František. Privilegium české šlechty – inaugurační diplomy (1310). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, s. 799-799. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  212. STELLNER, František. Privilegium Filipa Štaufského pro Přemysla Otakara I. (1198). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, s. 799-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  213. STELLNER, František. Privilegium Fridricha III. Jiřímu z Poděbrad (1462). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, s. 800-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  214. STELLNER, František. Privilegium Václava IV. Židům (1393). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, s. 811-812. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  215. ANTOŠ, Karel. PROBLEM OF SEARCHING THE MST. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 28-39. ISBN 978-80-227-4650-2.
  216. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, s. 4-10. ISSN 1339-3189.
  217. ŠÁL, Jiří, Jan PLACHÝ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Problems of airflow in the open air space between double skin roofs of passive objects. In Neuveden. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 367-374, 13 s. ISBN 978-619-7408-13-3.
  218. STELLNER, František. Proces s baronem Trenkem (1745 – 1748). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 130-131. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  219. STELLNER, František. Proces s Hermannem Christophenem Russwormem (1605). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 82-83. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  220. STELLNER, František. Proces s Janem Sarkanderem (1620). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 83-84. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  221. STELLNER, František. Proces s Janem Smiřickým. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 52-53. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  222. STELLNER, František. Proces s Jiřím Popelem z Lobkovic (1594). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 80-81. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  223. STELLNER, František. Proces s Karlem st. ze Žerotína (1599). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 81-82. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  224. STELLNER, František. Proces s pražskými vzbouřenci (1483). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 53-54. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  225. STELLNER, František. Proces s Valachy (1622). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 94-94. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  226. STELLNER, František. Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty (1898). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 177-178. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  227. STELLNER, František. Proces s vrahy králových rádců na Karlštejně (1397). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 44-45. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  228. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1680). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 102-103. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  229. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1775). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 131-132. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  230. STELLNER, František. Proces s Janem Kopidlanským (1506). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 60-61. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  231. STELLNER, František. Procesy s Janem Milíčem z Kroměříže a jeho žáky (1366 – 1374). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, s. 40-41. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  232. VOKOUN, Marek. Productivity of Czech logistic firms: quality orientation, entrants and multinationals. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 10, č. 37, s. 239-247. ISSN 1339-3081.
  233. DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Produkční mezera. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 22-27. ISSN 1339-3189.
  234. SOBĚHART, Radek. Program akční (1968). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, s. 613-618. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
  235. STELLNER, František. Program svatodušní (1899). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 620-621. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  236. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 62-70. ISSN 1339-3189.
  237. STELLNER, František. Propadnutí práv české šlechty po Bílé hoře. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 655-657. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  238. ĽUPTÁK, Vladimír, Jozef GAŠPARÍK a Mária CHOVANCOVÁ. Proposal for Evaluating a Connection Quality within Transport Networks. Online. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. 1. vyd. France: EDP Sciences, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2261-236X.
  239. SOBĚHART, Radek. Protokol moskevský (1969). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, s. 791-797. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
  240. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 1, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
  241. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 24-34. ISSN 1339-3189.
  242. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 35-42. ISSN 1339-3189.
  243. STELLNER, František. Přátelské snesení (1547). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 826-827. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  244. MIKULECKÁ, Kristýna a Radimír NOVOTNÝ. Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 47-62. ISSN 1339-3189.
  245. STELLNER, František. Příměří ve Villafrance (1859). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 863. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  246. STELLNER, František. Případ Adama Havla Popela z Lobkovic. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 507-508. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  247. STELLNER, František. Případ Čeňka Duška (1903). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 525-526. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  248. STELLNER, František. Případ Elišky Kateřiny Smiřické ze Smiřic (1608). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 508-509. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  249. STELLNER, František. Případ Jana Roháče z Dubé (1437). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 505-506. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  250. STELLNER, František. Případ Jana Zátky (1859). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 512-513. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  251. STELLNER, František. Případ Jana Želivského (1422). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 504-505. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  252. STELLNER, František. Případ Karla Adama z Mansfeldu (1658 - 1666). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 510-511. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  253. STELLNER, František. Případ Manželského sporu u Martiniců (1675-1676). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 509-510. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  254. STELLNER, František. Případ plukovníka Redla (1905-1913). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 531-532. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  255. STELLNER, František. Případ starého stříbra vodňanského kostela (1699-1710). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 511-512. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  256. STELLNER, František. Případ svídnických půlgrošů (1517-1528). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 506-507. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  257. RUČKOVÁ, Gabriela a Ľubica VAREČKOVÁ. Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania jako predpodpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 87-103. ISSN 1339-3189.
  258. SOBĚHART, Radek. Punktace olomoucká (1850). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň ; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, s. 906-907. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
  259. STELLNER, František. Punktace teplické. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, s. 913-914. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  260. SLÁDKOVÁ, Věra. PUNNING WORDPLAY IN CZECH ADVERTISING DISCOURSE. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 1-18. ISSN 2254-4496.
  261. DOBIÁŠ, Václav. REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 11-15. ISSN 1214-9187.
  262. MIKULECKÁ, Kristýna. Regálové systémy z pohledu moderního skladování. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 63-73. ISSN 1339-3189.
  263. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Pavel FÁBERA, Tsolmon JAMBAL a Zdeněk CAHA. Road tax as an economic tool of the support for the development of multimodal transport in selected EU states. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201713400032.
  264. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Roľ političeskoj publicistiki v obogaščeniji frazeologičeskoho slovarja russkogo jazyka. Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2017, 2017, XXI, č. 1, s. 77-83, 12 s. ISSN 1803-5663.
  265. DOBIÁŠ, Václav. ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 18-26. ISSN 1339-3189.
  266. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 57-65. ISSN 2464-7217.
  267. VARGOVÁ, Mária a Daniel KUČERKA. Rozvíjanie psychomotorických zručností študentov vysokých škôl. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 121-130. ISSN 1339-3189.
  268. HUMLEROVÁ, Veronika. ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ PODPOROVANÝ EVROPSKOU UNIÍ V OBDOBÍ 2007 - 2015. In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 802-809. ISBN 978-80-210-8586-2.
  269. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Ruskaja lyrika serebrjanogo věka: analiz poetiki skvoz prizmu mediciny. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2017, ročník X, číslo 1, s. 53-59. ISSN 1803-4950.
  270. RAUŠER, Daniel. Selected English-Czech False Friends and Their Use in the Works of Some Czech Students. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 209-233. ISSN 2254-4496.
  271. JÁSKIÉWICZ, Marek, Pawel POSUNIAK, Branislav ŠARKAN, Józef STOKLOSA a Ondrej STOPKA. Selected research issues of car diagnostics. první vydání. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2017, 152 s. ISBN 978-83-64527-63-0.
  272. VONDRÁČKOVÁ, Terezie a Věra VOŠTOVÁ. Selection of Excavators for Earth Work on the Basis of their Performance. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1757-8981.
  273. HUMLEROVÁ, Veronika a Roman ŠVEC. SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 45-51. ISSN 1339-3189.
  274. KRÁTKÁ, Jana a Mária VARGOVÁ. Sharing Tacit Knowlege Through Narratives In Project Risk Management. Online. In Khalid S. Soliman. IBIMA. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 1066-1075. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  275. GREGOR, Jan a Elena TOMÁŠKOVÁ. Sociaľnopolitičeskaja reaľnosť stran zapada v zerkale rossijskich sredstv massovoj informacii: novaja lexika i frazeologija. Slavica Slovaca. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2017, Ročník 52, číslo 1, s. 27-34. ISSN 0037-6787.
  276. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. Soukromé doučování s důrazem na jazykové vzdělávání v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 197-207. ISSN 1214-4967.
  277. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 72-85. ISSN 1339-3189.
  278. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 128-136. ISSN 1339-3189.
  279. SIDIBE, Karim. Stěžejní východiska a koncepce současné anglické náboženské pedagogiky. Paidagogos. Olomouc, 2017, roč. 9.7, č. 1, s. 71-83. ISSN 1213-3809.
  280. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 196-214. ISSN 1337-7493.
  281. MALYSHEV, Artur. Techno-ekonomické posouzení elektromobility z pohledu jednotlivce. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 37-46. ISSN 1339-3189.
  282. HANZL, Jiří. Telematické aplikace na pozemních komunikacích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 60-67. ISSN 1339-3189.
  283. PLACHÝ, Jan. The analysis of implementation options of transverse joints of bitumen sheets. In I. Juhásová-Šenitková. 8th International Scientific Conference BUILDING DEFECTS 2016. Francie: MATEC Web of Conference, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  284. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. The applicationod mathematical and statstical methods to determine the influence of anodizing time on the layer thickness. Online. In Dagmar Szarková, Peter Letavaj, Daniela Richtáriková, Monika Prašílová. 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 Proceedings. first edition. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1598-1604. ISBN 978-80-227-4650-2.
  285. HAŠKOVÁ, Simona a Petr VOLF. The Contribution of Foreign Direct Investments to the Convergence of Regions in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, Neuveden, č. 2, s. 23-33. ISSN 1805-9112.
  286. SCHMIRLER, Michal, Hana NETŘEBSKÁ a Jan KOLÍNSKÝ. The determination of viscosity at liquid mixtures – Comparison of approaches. Online. In Pavel Žitek, Marek Klimko and Kateřina Newton. 36TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Melvile: American Institute of Physics, 2017, s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-0-7354-1572-0.
  287. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. The influence of human factor on congestion formation on urban roads. Online. In Procedia Engineering. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, s. 206-210. ISSN 1877-7058.
  288. DOLEJŠÍ, Jana a František DOLEJŠÍ. The Influence Of Weakening Brick Walls On Sound Insulation. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2017, roč. 24, č. 1, s. 25-32, 13 s. ISSN 1801-9064.
  289. SARKAN, Branislav, Ondrej STOPKA a Li CHENGUANG. THE ISSUES OF MEASURING THE EXTERIOR AND INTERIOR NOISE OF ROAD VEHICLES. COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina (Slovensko): University of Zilina in EDIS – Publishing Institution of Zilina University, 2017, roč. 19, č. 2, s. 50-55. ISSN 1335-4205.
  290. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. The Language of the Internet – The Use of Concessive Conjunctions in Blogs by Companies Providing Private Tuition. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 293-306. ISSN 2254-4496.
  291. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF COMPRESSED STEEL MEMBERS WITH THIN-WALLED COMBINED CROSS-SECTIONS. In Khalid S. Soliman. 17 th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2017: Nano, Bio, Green and Space - Technologies For a Sustainable Future, Volume 17. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 8813-820, 8 s. ISSN 1314-2704.
  292. SYMONOVA, Anastasiya, Enrico FILIPPI, Ján KMEC, Ján MAJERNÍK a Monika KARKOVÁ. The mechanics of machining ultrafine-grained Ti-6Al-4Mo alloy processed severe plastic deformation. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 4, s. 586-591. ISSN 1213-2489.
  293. PRUŠKOVÁ, Kristýna. The mutual relations between level of development and project documentation stages in Czech Republic’s legislation. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1.vyd. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 821-826. ISBN 978-619-7408-13-3.
  294. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
  295. NÝVLT, Vladimír. The role of managing knowledge and information in BIM implementation processes in the Czech Republic. Online. In I. Juhásová Šenitková. 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). 1. vyd. France: MATEC Web of Conferences, 2017, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1307.
  296. CAHA, Zdeněk. The Structure of Financial Resources for Corporate Training In The Czech Republic. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017, s. 3706-3711. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  297. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Martin PODAŘIL. The use of simulation programmes for the structural analysis and engineering optimization of gating system structures for use with high pressure die casting technology. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 3, s. 343-347. ISSN 1213-2489.
  298. KASYCH, Alla a Marek VOCHOZKA. Theoretical and methodical principles of managing enterprise sustainable development. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State University, Department of Marketing a MIA, 2017, Neuveden, č. 2, s. 298-304. ISSN 2218-4511.
  299. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana. Transport infrastructure in the process of cataloguing brownfields. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1757-8981.
  300. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 121-127. ISSN 1339-3189.
  301. SLÁDKOVÁ, Věra. UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH STUDENTY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 158-174. ISSN 1214-4967.
  302. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Ultimate Limit State Assessment of Timber Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
  303. CAHA, Zdeněk, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Johann Fabian FALTERMEIER a Xenia JUSTUS. Unternehmerische Kompetenzen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Beispiel einer Hochschule in Ostbayern und Südböhmen. first edition. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017, 251 s. ISBN 978-3-942303-54-5.
  304. DVOŘÁK, Jaroslav, Zdeňka WITTLINGEROVÁ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Updated energy policy of the Czech Republic may result in instability of the electricity grid in Central Europe. Clean Technologies and Environmental Policy. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2017, roč. 20, č. 1, s. 41-52. ISSN 1618-9558. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10098-017-1451-9.
  305. LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 122-129. ISSN 1339-3189.
  306. NOVÁKOVÁ, Petra. Use of technical hemp in the construction industry. Online. In Juhasova Senitkova I. 9th International Conference Building Defects, Building Defects 2017. 1. vyd. France: EDP Sciences, MATEC Web Conf., 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X.
  307. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK, Ján KMEC a Kristýna PRUŠKOVÁ. Use of the water within the waterjet technology. In 17th internatonal multidisciplinary scienctific geoconference SGEM2017. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology, 2017, s. 285-292. ISBN 978-619-7408-06-5.
  308. ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ a Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
  309. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of fermentation residues from biogas stations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, issue 9, s. 905-909. ISSN 1556-7036.
  310. KOPŘIVA, Lukáš a Daniel KUČERKA. VIRTUÁLNÍ REALITA: TECHNOLOGIE, POUŽITÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
  311. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 118-127. ISSN 1214-4967.
  312. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159. ISSN 1804-3682.
  313. DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 3, s. 11-15. ISSN 1214-9187.
  314. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
  315. STELLNER, František a Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 68-77. ISSN 2464-7217.
  316. MAJERNÍK, Ján. VPLYV PODMIENOK KRYŠTALIZÁCIE NA MAKROŠTRUKTÚRU A POVRCHOVÚ TVRDOSŤ ODLIATKOV. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 45-52. ISSN 1339-3189.
  317. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, číslo 3, s. 29-32. ISSN 1214-9187.
  318. VARGOVÁ, Mária, Daniel KUČERKA a Jana DEPEŠOVÁ. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BOZP V PRAXI. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, duben, s. 99-107. ISSN 1339-3189.
  319. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 61-67, 8 s. ISSN 1339-3189.
  320. VYSOKÁ, Jana. VÝPOČET SLOŽENÍ GLYCERINOVÉHO ROZTOKU REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ. Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, roč. 5, č. 4, s. 216-221. ISSN 1339-3189.
  321. HANZL, Jiří. Výpočtový model jízdní rychlosti těžkého nákladního vozidla. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 44-52. ISSN 1339-3189.
  322. HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 67-76. ISSN 1339-3189.
  323. SIDIBE, Karim a Daniel RAUŠER. Výuka náboženství v Evropě. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 129-140. ISSN 1214-4967.
  324. KOPŘIVA, Lukáš. VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 115-120. ISSN 1339-3189.
  325. ČEJKA, Jiří. VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 112-120. ISSN 1339-3189.
  326. VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5.
  327. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 108-113. ISSN 1339-3189.
  328. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
  329. SOBĚHART, Radek a František STELLNER. VÝVOJ TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI BĚHEM EKONOMICKÉ TRANSFORMACE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 112-123. ISSN 1339-3189.
  330. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146. ISSN 1804-3682.
  331. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 75-82. ISSN 1339-3189.
  332. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 10-15. ISSN 1339-3189.
  333. VARGOVÁ, Mária a Aleksander PIECUCH. Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 21, č. 3, s. 130-134. ISSN 2080-9069.
  334. SOBĚHART, Radek. VZNIK FAKULTY EKONOMICKO-INŽENÝRSKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 182-188. ISSN 2464-7217.
  335. RAUŠER, Daniel. Wages, Contributions, Income Tax Credits and Child Tax Benefits in the Czech Republic between 2007–2017. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 52-64. ISSN 1214-4967.
  336. SÁDLO, Petr. Warrs Wage Wars - vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva. Bohemistyka. Poznan: Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, 2017, roč. 17.1, č. 2, s. 163-180. ISSN 1642-9893.
  337. ROUSEK, Pavel. Základní komparace finančních metod soukromého a veřejného sektoru. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 77-86. ISSN 1339-3189.
  338. SMETANOVÁ, Dana a Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti. Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, roč. 14, č. 3, s. 54-56, 13 s. ISSN 1214-9187.
  339. VARGOVÁ, Mária a Daniel KUČERKA. Záujem žiakov stredných odborných škôl o štúdium na vysokých školách. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 83-89. ISSN 1339-3189.
  340. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 90-105. ISSN 1339-3189.
  341. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189.
  342. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 36-40. ISSN 1214-9187.
  343. GAŠPARÍK, Jozef a Jiří KOLÁŘ. Železniční doprava technologie řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí. první vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 432 s. ISBN 978-80-271-0058-3.
  344. KOPŘIVA, Lukáš a Petr HRUBÝ. 3D tisk budov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 24-30. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. ŠTEFKO, Róbert, Romana PÍCHOVÁ, Peter GALLO a Daniel RAUŠER. A Systemic Approach to Implementation of Management Audit. In Róbert ŠTEFKO , Miroslav FRANKOVSKÝ, Richard FEDORKO (Eds.). Management 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: UNIVERSITY OF PREŠOV IN PREŠOV FACULTY OF MANAGEMENT, 2016, s. 483-489. ISBN 978-80-8165-155-7.
  2. STRAKOVÁ, Jarmila. Advantages and Limitations of Application of Situation Analysis in the Corporate Sphere. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: Bookman s.r.o., 2016, s. 169-176. ISBN 978-80-8165-155-7.
  3. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the WorkPerformance of the Academic Staff Members. Online. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vyd. Prešov: Bookman s.r.o., 2016, s. 42-54. ISBN 978-80-8165-155-7.
  4. GABRHELOVÁ, Gabriela, Imrich ANDREJČÁK a Robert ZEMAN. BEHAVIOURAL STRATEGIES IN DIFFICULT SOCIAL SITUATIONS IN THE MANAGEMENT OF SECONDARY ART SCHOOLS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE PREDICTIVE SOFTWARE TOOLS. In Petranova Dana, Magál Slavomír. Megatrends and media: Critique in media, critique of media. Trnava: Univerzita svatého Cyrila a Metoděje, Trnava, Slovensko, 2016, s. 100-118. ISSN 2453-6474.
  5. DOLEJŠÍ, Jana a František DOLEJŠÍ. Classroom acoustic study. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2016, roč. 25, č. 1, s. 46-54. ISSN 1801-9064.
  6. ŠTARCHOŇ, Peter, Lenka LIŽBETINOVÁ a Dagmar WEBEROVÁ. Clustering in Relation to Brand Perception: An Example Based on Czech Consumers. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Seville, Spain: nternational Business Information Management Association, 2016, s. 2271-2284, 15 s. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  7. PODOLKA, Luboš, Monika KARKOVÁ a Rudolf KAMPF. Comparison of Internal Friction Angles of Soils for Foundation Engineering. Online. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol. 44. Prague, Czech Republic: IOP Publishing Ltd., 2016, s. 1-5, 6 s. ISSN 1755-1307.
  8. MYŠKOVÁ, Kateřina a Jaroslav ŽÁK. Data Envelopment Analysis for Technological, Environmental and Economic Analysis of Motorway Underpasses. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MNDELINEAE BRNUNENSIS. Brno: Mendelu Brno, 2016, roč. 64, č. 1, s. 307-314. ISSN 2464-8310.
  9. ZOUREK, Michal. Der Putsch Pinochets und die Jahre des chilenisches Militarrregimes. In Albert Manke, Kateřina Březinová. Kleinstaaten und sekundare Akteure im Kalten Krieg. Bielefeld: Transcript, 2016, s. 231-251. Global Studies. ISBN 978-3-8376-3526-3.
  10. STOPKA, Ondrej a Rudolf KAMPF. DETERMINING THE MOST SUITABLE LAYOUT OF SPACE FOR THE LOADING UNITS’ HANDLING IN THE MARITIME PORT. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016, roč. 33, č. 1, s. 280-290. ISSN 1648-4142.
  11. WEISS, Viktorie. Diffusion processes in the course of homogeneous annealing of AlZnMg alloy. In METAL 2016. 1st. Ostrava: TANGER Ltd., 2016, s. 1570-1576. ISBN 978-80-87294-67-3.
  12. HAŠKOVÁ, Simona. Evaluation of Project Investments Based on Comprehensive Risk. Online. In Kocourek, A; Vavrousek, M. Proceedings of 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016). Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2016, s. 260-264. ISBN 978-80-7494-296-9.
  13. SOMR, Miroslav a Lenka HRUŠKOVÁ. Filozofie vzdělávání. In Vladimír Jůva. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016, s. 70-85. ISBN 978-80-7315-258-1.
  14. LAMICH, David, Marian MASCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC, Václav MIKULENKA a Karel KUBEČKA. Geodetic monitoring of roads as a tool for determination of hazard zones in areas influenced by deep coal mining. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016, roč. 75, č. 3, s. 1033-1043. ISSN 1435-9529. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10064-015-0769-y.
  15. HAŠKOVÁ, Simona, Eduard BABULAK a Marek VOCHOZKA. Intellectual Capital Optimisation in Microeconomic Sphere. Online. In Carlo Bagnoli, Chiara Mio, Andrea Garlatti, Maurizio Massaro. Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s. 112-118. ISBN 978-1-910810-89-7.
  16. VANÍČKOVÁ, Radka a Martina POLČÁKOVÁ. Introduction into problematics of project management. In Presents trends of contemporary project management. The first edition. Germany: Ste-Con, 2016, s. 19-24. ISBN 978-3-945862-15-5.
  17. HAŠKOVÁ, Simona. MACROECONOMIC ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF EUROPEAN MONETARY INTEGRATION. Online. In Kliestik Tomas. Proceedings of 16th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences Location. 1st. Žilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s. 620-627. ISBN 978-80-8154-191-9.
  18. BARTUŠKA, Ladislav, Patrik GROSS a František NĚMEC. Measurement of the Efficiency of the Combustion Engine Using a Mixture of Hydrogen-oxygen Gas. Online. In V. Ostaševičius. Transport means 2016. Kaunas: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, s. 481-486. ISSN 2351-7034.
  19. LIŽBETIN, Ján, Ondrej STOPKA a František NĚMEC. Methodological Assessment of Environmental Indicators in Combined Transport in Comparison with Direct Road Freight Transport. In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, s. 151-155. ISSN 1822-296X.
  20. BARTUŠKA, Ladislav, Vladislav BIBA a Rudolf KAMPF. Modeling of daily traffic volumes on urban roads. Online. In Cokorilo, O. Proceedings of the third international conference on traffic and transport engineering (ICTTE). 1. vyd. BELGRADE, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016, s. 900-904. ISBN 978-86-916153-3-8.
  21. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Otraženie vo frazeologii chakerskich atak Rossii i ich vlijanija na prezidentskije vybory v SŠA. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 232-242. ISSN 1214-4967.
  22. KRAUS, Michal. Pairwaise Comparision of Determinants of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016, s. 577-584. ISBN 978-619-7105-79-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/SGEM2016/HB63/S10.074.
  23. SOBĚHART, Radek. Parlament erfurtský (1850). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 55-58. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  24. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla vyhlášena mincovní kalada čili bankrot (1623). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 110-112. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  25. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla zastavena ražba drobné znehodnocené mince (1623). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 112-114. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  26. SOBĚHART, Radek. Patent o dani pozemkové a vyměření půdy (1817). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 118-119. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  27. SOBĚHART, Radek. Patent o svolání rozmnožené říšské rady mimořádnými členy (1860). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 127-129. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  28. SOBĚHART, Radek. Patent o vzniku první žirové banky v Rakousku (1703). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 133-133. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  29. SOBĚHART, Radek. Patent označovaný jako „zákon proti zneužívání tisku“ (1849). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 139-139. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  30. SOBĚHART, Radek. Patent spolkový (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 147-149. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  31. SOBĚHART, Radek. Patent štolový pro Moravu (15. dubna 1749) a Čechy (30. května 1750). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 150-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  32. SOBĚHART, Radek. Patent tiskový (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 151-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  33. SOBĚHART, Radek. Patent železniční (1854). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 156-157. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  34. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. PERCEIVED AIR QUALITY vs PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY. In Neuveden. 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2016). 1st. Neuveden: Stef92 Technology Ltd, 2016, s. 659-666. ISBN 978-619-7105-69-8.
  35. SOBĚHART, Radek. Plán Bruckův hospodářský pro střední Evropu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, s. 393-395. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  36. LIŽBETIN, Ján, Rudolf KAMPF, Karel JEŘÁBEK a Zdeněk CAHA. Practical Application of the Comparative Analysis of Direct Road Freight Transport and Combined Transport. In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, s. 1083-1087. ISSN 1822-296X.
  37. WEBEROVÁ, Dagmar, Peter ŠTARCHOŇ a Lenka LIŽBETINOVÁ. Product Information and its Impact on Consumer Brand Perception. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: Internationa Business Information Management Association, 2016, s. 1964-1973. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  38. STOPKA, Ondrej, Rudolf KAMPF, Ján LIŽBETIN a Martina HLATKÁ. Proposal for optimizing the timetables within tram subsystem of urban public transport from the international conception. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic consequences. Žilina, SR: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economic of Transport and Communications, Department of Economics, 2016, s. 2135-2141. ISBN 978-80-8154-191-9.
  39. BARTUŠKA, Ladislav, Ondrej STOPKA, M. CHOVANCOVÁ a Ján LIŽBETIN. Proposal of Optimizing the Transportation Flows of Consignments in the Distribution Center. In Neuveden. Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, s. 107-111. ISSN 1822-296X.
  40. LIŽBETIN, Ján a Ondrej STOPKA. Proposal of the roundabout solution within the particular urban traffic operation. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2016, roč. 6, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2391-5439.
  41. KUSHCH, Oleksandr a Elena TOMÁŠKOVÁ. Psycholingvističeskije osobennosti razvitija struktury jazykovoj ličnosti studenta pod vlijanijem internet-sredy. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 133-147. ISSN 1214-4967.
  42. FLORIAN, Aleš, Lenka ŠEVELOVÁ a Jaroslav ŽÁK. Reliability Analysis of Temperature Influence on Stresses in Rigid Pavement Made from Recycled Materials. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MNDELINEAE BRNUNENSIS. Brno: Mendelu Brno, 2016, roč. 64, č. 2, s. 423-432. ISSN 2464-8310.
  43. ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839.
  44. LAMICH, David, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC a Václav MIKULENKA. Subsidence measurements in roads and implementation in land use plan optimisation in areas affected by deep coal mining. Environmental Earth Sciences. Berlín: Springer Verlag, 2016, roč. 1, č. 75, s. 1-11, 12 s. ISSN 1866-6280. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4933-2.
  45. VOKOUN, Marek a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNOLOGY VERSUS HUMANS: EFFECT OF THE MINIMUM WAGE ON THE LONG TERM UNEMPLOYED IN THE CZECH REPUBLIC. Online. In Iveta šimberová, Ondřej ŽiŽlavský and František Milichovský. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s. 157-163. ISBN 978-80-214-5413-2.
  46. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Dagmar WEBEROVÁ a Peter ŠTARCHOŇ. The Importance and Influence of Country-of-Origin on Consumer Brand Perception. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: Internationa Business Information Management Association, 2016, s. 1710-1720. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  47. LAMICH, David, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC, Jan DURĎÁK, Karel KUBEČKA a Robert DUDA. Utilization of engineering geology in geo-tourism: few case studies of subsidence influence on historical churches in Ostrava-Karvina District (Czech Republic). Environmental Earth Sciences. Berlín: Springer Verlag, 2016, roč. 2, č. 75, s. 1-12, 13 s. ISSN 1866-6280. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4993-3.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.

  2014

  1. DOLEJŠÍ, Jana, Jan DOLEJŠÍ, Iveta ŠTURMOVÁ, Ladislav PIOUZAR a Barbora MAJCHRÁKOVÁ. Acoustic of the rococo theatre at chateau in Weitra. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2014, roč. 22, č. 1, s. 20-27. ISSN 1801-9064.
  2. DOLEJŠÍ, Jan, Iveta ŠTURMOVÁ, Monika RYCHTÁRIKOVÁ, Jana DOLEJŠÍ, Barbora MAJCHRÁKOVÁ a Ladislav POUZAR. Acoustical properties of five historical theatres. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2014, roč. 21, č. 1, s. 22-26. ISSN 1801-9064.
  3. MAROUŠKOVÁ, Anna a Petr BRAUN. Analysis of Czech Subsidies for Solid Biofuels. International Journal of Green Energy. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2014, roč. 12, č. 4, s. 405-407. ISSN 1543-5075. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15435075.2013.841163.
  4. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. Online. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3.
  5. MARŠÍK, Martin. Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 206-213. ISBN 978-80-7435-367-3.

  2011

  1. DOLEJŠÍ, Jan, Jana DOLEJŠÍ, Jana STEHLÍKOVÁ, Monika RICHTÁRIKOVÁ a Ladislav POUZAR. Room acoustics of the castle baroque theatre in Litomyšl. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2011, roč. 15, č. 1, s. 2-10. ISSN 1801-9064.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 06:06