MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 55-71. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM
Název anglicky PERSONIFICATION OF THE PRODUCT AS A WAY TO ESTABLISH MORE AUTHENTIC RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS
Autoři MARTÍŠKOVÁ, Petra.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky personifikace; marketingová komunikační kampaň; CRM; Facebook; YouTube; Instragram; čokooplatka Fidorka; Mondelez International
Klíčová slova anglicky personification; marketing communication campaign; CRM; Facebook; YouTube; Instagram; Fidorka biscuit; Mondelez International
Štítky CRM, ERIH, KCRM1, MARK, MAV_a, RIV17, S_MAV, TOD
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:28.
Anotace
Navazování a rozvíjení vztahů se zákazníky je důležitou a neoddělitelnou součástí marketingového managementu. Tato snaha by měla být relevantní vůči cílové skupině a kvůli vzbuzení patřičné odezvy by měla být něčím zajímavá. Předkládaný článek představuje případovou studii, jež byla vytvořena na principech obsahové analýzy, a ukazuje na konkrétním příkladu netradiční přístup při budování vztahů se zákazníky, které je založeno na personifikaci produktu – čokooplatky Fidorky v různých příchutích od společnosti Mondelez International. Příklad analyzuje marketingovou komunikační kampaň v online prostředí, konkrétně prostřednictvím speciální webové stránky v podobě microsite a profilů na sociálních sítích Facebook, YouTube a Instagram.
Anotace anglicky
Establishing and developing relationships with customers is an important and inseparable part of marketing management. This effort should be relevant to the target group of customers, and it should be interesting in order to get the appropriate customer response. This paper presents a case study based on the principles of content analysis, pointing to a specific example of an unconventional approach to building customer relationships which is based on the personification of a product – chocolate biscuit called Fidorka, produced by company Mondelez International. The case study analyses a marketing communication campaign in an online environment, specifically by means of a special microsite and profiles on Facebook, YouTube and Instagram.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 02:43