VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze
Název anglicky Comparison of neural networks and regression time series when estimating early morning palladium prices on the New York stock exchange
Autoři VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky palladium; lineární regrese; umělé neuronové sítě; predikce; London Fix Price
Klíčová slova anglicky palladium; linear regression; artificial neural networks; prediction; London Fix Price
Štítky ERIH, FKT, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 07:59.
Anotace
Příspěvek využívá regresní časové řady a umělé neuronové sítě pro predikci ceny palladia. Obě metody jsou porovnány a určena je vhodnější z nich pro predikci budoucího vývoje ceny palladia na newyorské burze. Datový soubor obsahuje odpolední ceny palladia za období delší než 10 let. Generováno je celkem 1000 neuronových sítí, z nichž je vybráno 5 takových, které vykazují nejlepší charakteristiky. Výsledky jsou porovnány na úrovni expertního pohledu a zkušenosti hodnotitele.
Anotace anglicky
The article uses regression time analysis and artificial neural networks to predict the price of palladium. Both methods are compared and the more suitable one is selected to predict the price of the palladium on the New York stock exchange. The dataset contains afternoon palladium prices from a period of over 10 years. A total of 1,000 neural networks are generated, from which the five with the best characteristics are selected. Results are compared on the level of the perspective and experience of an evaluator.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Comparison_of_neural_networks_and_regression_time_series_when_estimating_early_morning_palladium....pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 23. 11. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 18. 6. 2021 17:52