SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Advertising in Chinese Markets
Název česky Reklama na čínských trzích
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Norristown, Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference, od s. 941-951, 11 s. 2015.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50800 5.8 Media and communications
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00001226
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-5-2
UT WoS 000366872700091
Klíčová slova česky reklama; média; marketingová komunikace; čínské trhy
Klíčová slova anglicky advertising; media; marketing communication; Chinese markets
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAK, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, RIV17, S_IBW_A, S_MAM, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 4. 4. 2018 10:41.
Anotace
China represents one of the largest economies with more than one billion customers and lots of differences and specifics. The aim of this paper is to prepare comprehensive study based on the content analysis focusing on the advertising in Chinese markets, history of advertising in China and current situation in the advertising industry. China is the world's second largest economy by the nominal gross domestic product. Therefore author create the hypothesis about positive relationship between advertising expenditure and GDP that will be tested based on the regression analysis. The results of the content analysis of different researches, statistics, journals etc. show that the advertising industry in China is one of the fastest growing industries in China. The results of regression analysis revealed a significant relationship between advertising spending and GDP in China at the 99 % confidence level.
Anotace česky
Čína představuje jednu z největších ekonomik s více než jednou miliardou zákazníků a mnoho rozdílů a specifik. Cílem tohoto příspěvku je připravit komplexní studium založené na analýze obsahu zaměřené na reklamu na čínských trzích, historii reklamy v Číně a současnou situaci v reklamním průmyslu. Čína je druhým největším hospodářstvím na světě podle nominálního hrubého domácího produktu. Autor proto vytváří hypotézu o pozitivním vztahu mezi reklamními výdaji a HDP, které budou testovány na základě regresní analýzy. Výsledky analýzy obsahu různých výzkumů, statistik, časopisů atd. Ukazují, že reklamní průmysl v Číně je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v Číně. Výsledky regresní analýzy odhalily významný vztah mezi výdaji na reklamu a HDP v Číně na úrovni spolehlivosti 99%.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 05:22