MIKULECKÁ, Kristýna a Radimír NOVOTNÝ. Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 47-62. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení
Název anglicky Overview of thermal insulation in building practice with focus on new materials and their economic assessment
Autoři MIKULECKÁ, Kristýna a Radimír NOVOTNÝ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky moderní tepelné izolace; zateplení; materiály tepelných izolaci; stavební praxe
Klíčová slova anglicky modern thermal insulation; insulation; thermal insulation materials; building practices
Štítky ERIH, MZS, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:50.
Anotace
Hlavním cílem příspěvku, který nese název Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomickou výhodnost, je zabývání se tepelnými izolacemi s použitím moderních materiálů a metod pro snadnější realizaci výstavby. Tepelné izolace použité v konstrukcích stěn, podlah a podkroví zabraňují úniku tepelných ztrát z objektu směrem ven, a proto je jejich správná aplikace velice důležitá. V příspěvku jsou popsány některé nejvíce používané materiály i zcela nové tepelné izolace zároveň s firmami, které jsou k dostání na trhu v České republice. Zároveň je zde zmíněn součastný stav zateplování, energetická náročnost budov, šíření tepla a fyzikální parametry tepelných izolací. V závěru příspěvku je uvedeno ekonomické posouzení moderních tepelných izolací pro využití ve stavebnictví.
Anotace anglicky
The main objective of the constribution, entitled Overview of Thermal Insulation in Building Practice with Focus on New Technology, is dealing with thermal insulation using modern materials and methods for easier implementation of construction. Thermal insulation used in wall, floor and attic constructions prevents heat losses from the building autward, and therefore their correct application is very important. In the constribution describes some of the most used materials and completely new thermal insulation together with the companies that are available on the market in the Czech Republic. At the same time, the current insulation status, the energy demands of buildings, heat dissipation and the physical parameters of thermal isulation. At the end of the constribution is mentioned the economic assessment of modern thermal insulation for use in construction.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Prehled_tepelnych_izolaci_ve_stavebni_praxi_se_zamerenim_na_novodobe_materialy_a_jejich_ekonomicke_posouzeni_-_Kristyna_Mikulecka_Radimir_Novotny.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 23. 1. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Kristýna Mikulecká, učo 15986
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 1. 2021 02:28