MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 72-85. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE
Název anglicky SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
Autoři MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky reklama; společenská role reklamy; prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol; Česká republika
Klíčová slova anglicky advertising; social role of advertising; full time university and higher vocational school students; Czech Republic
Štítky ERIH, KCRM1, MAK, MAR, MARK, MAR_a, MAV_a, MAZ, RIV17, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:33.
Anotace
Reklama jako součást marketingového komunikačního mixu je považována za ambivalentní, protože na jedné straně je všeobecně vnímána jako neoddiskutovatelná součást života soudobé společnosti a na straně druhé je považována za zlo, jež s námi vypočítavě manipuluje a nabádá ke konzumnímu stylu života. Cílem předkládaného článku je posoudit vnímání společenské role reklamy očima prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol (ve věku 19-28 let) na základě hodnocení dvanácti vybraných tvrzení. Zjištěné výsledky jsou vztaženy k pohlaví respondentů, k průměrnému počtu hodin za týden strávených aktivně na internetu a k nejčastějšímu místu pobytu během akademického/školního roku a ukazují, že žádná z těchto proměnných nemá vliv na hodnocení vybraných tvrzení.
Anotace anglicky
Advertising as part of a marketing communication mix is considered to be ambivalent: on the one hand it is generally perceived as an indisputable part of the today’s life, and on the other hand it is considered to be an evil that manipulates and encourages us to the consumption style of life. The aim of this paper is to assess the perception of the social role of advertising from the point of view of full-time students (aged 19-28) – respondents expressed their level of agreement with formulated statements. The results are related to the respondents' gender, the average amount of hours per week spent actively on the Internet and the most frequent place of residence during the academic/school year. The findings show that none of these variables affect the assessment of formulated statements.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 02:49