VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 8, č. 5, s. 234-244. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS
Název česky PŘÍKLAD MAKROSKOPICKÉHO MODELOVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Autoři VYSOKÁ, Jana.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10102 Applied mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Matematické modelování; parciální diferenciální rovnice; metoda charakteristik
Klíčová slova anglicky Mathematical modeling; partial differential equation; method of characteristics
Štítky ERIH, MAT_2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 08:25.
Anotace
"This paper offers a demonstration of how some advanced topics discussed at universities can be presented in an accessible way to students in secondary schools or in high schools where mathematical modeling is not part of the lesson. The main selected task is focused on simple example of mathematical modeling in solving simple transport tasks. In this work, we will pay attention to the issue of traffic flow modeling from a macroscopic perspective. First, we derive a mathematical model in the form of partial differential equations and then we will focus on solving this equation using the method of characteristics. The interpretation is presented in a way that should be easily grasped by students."
Anotace česky
Tento článek nabízí ukázku toho, jak lze některá témata probíraná na vysokých školách zpřístupnit studentům na středních školách nebo vysokých školách, kde není matematické modelování součástí výuky. Hlavní cíl je zaměřen na jednoduchý příklad matematického modelování při řešení snadné dopravní úlohy. V této práci budeme věnovat pozornost problematice modelování dopravního toku z makroskopického hlediska. Nejprve odvodíme matematický model ve formě parciální diferenciální rovnice a pak se zaměříme na řešení této rovnice metodou charakteristik. Výklad je prezentován způsobem, s jehož pomocí by studenti mohli problematiku pochopit.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 16:05