MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI
Název anglicky NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC
Autoři MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky GDPR; Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; obsahová analýza názorů
Klíčová slova anglicky GDPR; General Data Protection Regulation; content analysis of opinions
Štítky CRM, ERIH, KCRM2, MARK, MAV_a, OBCH, OCN, RIV17, RPK, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:32.
Anotace
Jedno z témat, které je v současné době vysoce aktuální, je bezesporu ochrana osobních údajů. Důležitost tohoto tématu je akcelerována překotným rozvojem informačních a komunikačních technologií. Předkládaný článek se zabývá legislativní úpravou ochrany osobních údajů v České republice a zaměřuje se pak na nové evropské nařízení, pojmenované jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkracováno jako GDPR), jež bude platné od roku 2018. Cílem článku je analyzovat názory veřejnosti (zejména podnikatelské) na úpravu ochrany osobních dat ve smyslu GDPR. Pro dosažení stanoveného cíle je z metodického pohledu využita obsahová analýza, přičemž materiálem pro tuto analýzu se staly vybrané webové stránky umožňující diskuzi na téma GDPR. Výsledky provedené analýzy ukazují, že dotčené subjekty nejsou dostatečně informováni, v problematice GDPR tápou a vytvářejí si domněnky. Kromě toho z analýzy vyplývá, že v novém nařízení se podle názoru diskutujících vyskytují pasáže s ne zcela jasnou úpravou, dále byla identifikována obava z navýšení byrokratické zátěže pro dotčené subjekty a též byla patrná skepse, že nařízení v praxi stejně ničemu nepomůže.
Anotace anglicky
One of the issues that is currently very topical is undoubtedly the protection of personal data. The importance of this topic is accelerated by the rapid development of information and communication technologies. This paper deals with the legal regulation of the protection of personal data in the Czech Republic and focuses on the new European regulation, named as the General Data Protection Regulation (abbreviated as GDPR), which will be in force since 2018. The aim of the paper is to analyse opinions on GDPR. In order to achieve this aim, a method of content analysis is used: the material for this analysis have a form of selected web pages containing discussion on GDPR. The findings show that level of knowledge of GDPR is insufficient so as a result, many incorrect presumptions have arisen. Besides this, findings show that the new regulation contains parts with some non-clear adjustments and there is also fear of increasing the bureaucratic burden. The last thing, identified from the analysis is certain scepticism that the regulation will not help anyway in practice.
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2023 06:38