VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků
Název anglicky Using of neural networks for comprehensive business evaluation
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí), Jiří JELÍNEK (203 Česká republika, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vojtěch STEHEL (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Praha, 234 s. 2017.
Nakladatel Nakladatelství C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001024
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7400-642-5
Klíčová slova česky umělé neuronové sítě; komplexní metody; hodnocení podniku; zpracování dat; benchmarking; finanční metody
Klíčová slova anglicky artificial neural networks; comprehensive methods; company evaluation; data processing; benchmarking; financial methods
Štítky FIP_2, FRI_2, RIV17
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 3. 5. 2017 07:35.
Anotace
V této knize je podrobně zkoumána oblast metod komplexního hodnocení podniků. Zprvu je analyzován pojem benchmarking a popsány benchmarkingové a finanční metody hodnocení podniku. Jistá pozornost je věnována také finanční analýze a analýze poměrových ukazatelů. Následně se kniha zabývá neuronovými sítěmi, jejich historií, vznikem a využitím v podnikové sféře.  Její součástí jsou rovněž nejrůznější příklady praktického využití stávajících metod pro hodnocení podniků včetně příkladů s využitím neuronových sítí.
Anotace anglicky
This book examines in detail the comprehensive methods for company evaluation. First, it is analyzed concept of benchmarking and described benchmarking and financial methods of business evaluation. A certain attention is also paid to financial analysis and analysis of financial ratios. Then book deals with neural networks, specifically their history, creation and using in business sector. It includes also various examples of practical application of existing methods for business evaluation including examples with using of neural networks.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 07:32