URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 48-55. ISSN 2464-7217.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Název anglicky EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE DEVELOPMENT
Autoři URBAN, Jan a Zdeněk CAHA.
Vydání AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd, České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, 2464-7217.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky vzdělávání zaměstnanců; efektivita podnikového vzdělávání; řízení lidských zdrojů
Klíčová slova anglicky employee development; training effectiveness; human resource management
Štítky ERIH, KEM2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:28.
Anotace
Rozvoj a trénink zaměstnanců patří nejen k nejdůležitějším nástrojům zvyšování výkonu organizací, ale často i jejich značným nákladovým položkám. Efektivitě rozvojových a tréninkových aktivit i možnostem jejího zvýšení je proto z obou důvodů třeba věnovat trvalou pozornost. Tuto efektivitu lze za určitých okolností vyjádřit finančně, a to pomocí ukazatele rentability investic (ROI), používaného i v jiných oblastech podnikového řízení. I v případě, kdy přímé ověření efektivity vzdělávání možné není, ji však lze cílenými kroky a nástroji zvyšovat.
Anotace anglicky
Employee development and training, being one of the most important tools for improving organizational performance, brings along often considerable financial costs. Its effectiveness as well as possibilities of its increase should, therefore, be given permanent attention. The effectiveness of corporate training can, under certain circumstances, be expressed financially, using the ROI indicator, applied also in other areas of corporate management. Even if its direct verification is not possible, specific steps and tools can be taken to increase it.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Efektivita_podnikoveho_vzdelavani.pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 11. 11. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:35