VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 90-105. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015
Název anglicky Evaluation of the development and forecast of the future development of the electricity production sector in the Czech Republic based on the financial analysis of the average enterprise in 2011-2015
Autoři VOCHOZKA, Marek.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky finanční analýza; predikce, budoucí vývoj; zhodnocení; výroba elektřiny; analýza absolutních ukazatelů; analýza poměrových ukazatelů
Klíčová slova anglicky financial analysis; prediction; future development; assessment; electricity production; analysis of absolute indicators; analysis of ratio indicators
Štítky ERIH, FIP_2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 12:55.
Anotace
Finanční analýza je efektivním způsobem, jak charakterizovat finanční zdraví podniku a analyzovat potenciální rizika, která vyplývají z dat účetní závěrky podniku. Cílem tohoto příspěvku je, za použití základních metod, zpracovat finanční analýzu průměrného podniku působícího v oblasti výroby elektřiny a na základě zjištěných skutečností predikovat jeho budoucí potenciál. Na základě provedené finanční analýzy je získán přehled o finanční situaci průměrného podniku.
Anotace anglicky
Financial analysis is an effective way to characterize the financial health of a company and to analyze the potential risks that arise from the company's financial statements. The aim of this paper is to, using basic methods, process the financial analysis of the average company operating in the electricity production sector and to predict its future potential on the basis of the obtained facts. Based on the financial analysis, an overview of the financial situation of the average enterprise is obtained.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 17:30