MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 12-23. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE
Název anglicky CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
Autoři MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky reklama; kontroverzní témata v reklamě; prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol; Česká republika
Klíčová slova anglicky advertising; controversial topics in advertising; full-time university and higher vocational school students; Czech Republic
Štítky ERIH, KCRM1, MAK, MAR, MARK, MAR_a, MAV_a, MAZ, RIV17, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 07:40.
Anotace
Reklamu je možné charakterizovat jako všudypřítomnou součást našich životů. Motivy používané v reklamě však někdy mohou být kontroverzní, tj. vyvolávající bouřlivé reakce. Cílem předkládaného článku je posoudit vnímání kontroverzních témat v reklamě očima prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol na základě hodnocení deseti vybraných kontroverzních témat, jejich předlohou se stal pravidelný výzkum „Postoje české veřejnosti k reklamě“, cílený na obecnou populaci České republiky ve věku 15 a více let (Popai.cz, 2017). Zjištěné výsledky jsou vztaženy k pohlaví respondentů, k průměrnému počtu hodin za týden strávených aktivně na internetu a k nejčastějšímu místu pobytu během akademického/školního roku.
Anotace anglicky
Advertising is a ubiquitous part of our daily lives. However, some themes in advertising may be understood as controversial, i.e. causing stormy reactions. The aim of this paper is to assess the perception of selected controversial topics in advertising from the point of view of fulltime university students and higher vocational school students from the Czech Republic. This research is prepared on the basis of the regular research called Attitudes of the Czech public towards advertising, aimed at the general population of the Czech Republic (Popai.cz, 2017). The obtained results are related to the respondents' gender, the average amount of hours per week spent actively on the Internet and the most frequent place of residence during the academic/school year.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 03:06