Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. SOBĚHART, Radek. AKČNÍ PROGRAM KSČ (1968) – MÝTUS O REFORMNÍM KOMUNISMU (THE ACTION PROGRAMME OF THE COMMUNIST PARTY OF CZECHOSLOVAKIA (1968) – A MYTH OF REFORM COMMUNISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 194-204. ISSN 1339-3189.
  2. VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu (Analysis of deficiencies in determining prices of real estates by means of application of the decree on valuation on a specific example). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 195-208. ISSN 1339-3189.
  3. VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 216-228. ISSN 1339-3189.
  4. ZOUREK, Michal. Československo očima latinskoamerických intelektuálů 1947-1959 (Czechoslovakia seen by the Latin American intellectuals 1947 - 1959). první. Praha: Runa, 2018, 304 pp. ISBN 978-80-87792-25-4.
  5. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus (Measurement of human capital with the view of students within the framework of the Erasmus plus study program). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 104-110. ISSN 1339-3189.
  6. STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL and Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, vol. 40, No 3, p. 301-305. ISSN 1556-7036.
  7. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita vzdělávacího procesu předmětu Krizový management (The quality of educational process of the subject Crisis Management). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 97-103. ISSN 1339-3189.
  8. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO, Henryk NOGA and Monika KUČERKOVÁ. Model odborného technického vzdelávania podporovaný mobilnými technológiami (MODEL OF TECHNICAL TRAINING SUPPORTED BY MOBILE TECHNOLOGIES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 120-126. ISSN 1339-3189.
  9. VARGOVÁ, Mária. MULTIMEDIÁLNE PROSTRIEDKY VO VZDELÁVANÍ (MULTIMEDIA IN EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 183-188. ISSN 1339-3189.
  10. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ (NEW APPROACH TO TESTING MATERIAL AND ENERGY FLOWS IN AN AREA). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 104-111. ISSN 1339-3189.
  11. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ (NEW APROACH IN SPATIAL AND FUNCTIONAL ZONATION OF ADMINISTRATIVE TERRITORY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 127-136. ISSN 1339-3189.
  12. VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu (Valuation of a truck based on a expertness standard for valuation of a vehicle on a particular case). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 229-236. ISSN 1339-3189.
  13. KUČERKA, Daniel, Henryk NOGA and Monika KUČERKOVÁ. Podmienky socializácie online hier na príklade hry "world of warcraft" (THE SOCIALIZATION CONDITIONS OF ONLINE GAMES ON THE EXAMPLE OF THE GAME "WORLD OF WARCRAFT"). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 47-54. ISSN 1339-3189.
  14. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů (Entrepreneurship as a value orientation for the development of entrepreneurial spirit of students). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, vol. 15, No 1, p. 18-21. ISSN 1214-9187.
  15. ŠÁL, Jiří, Daniela ŠTROUFOVÁ and Petra BEDNÁŘOVÁ. Point thermal bridges of insulated pitched roof structures. Online. In Juhasova Senitkova I. 9th International Conference Building Defects, Building Defects 2017. France: EDP Sciences, MATEC Web Conf., 2018, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 2261-236X. Available from: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814603014.
  16. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů (Assesment of the levels of managerial skills in the human resources management process). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 49-55. ISSN 1339-3189.
  17. MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA, Jiří ŠÁL and Jaroslav ŽÁK. Povrchová úprava interiéru pro zlepšení kvality vzduchu a dalších parametrů uvnitř objektu (Interior finishes to improve air quality and other parameters inside the building). 2018.
  18. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU (PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 1-13, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  19. TELECKÝ, Martin and Jiří ČEJKA. Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi (Implementation of Value-Creating Processes and Financial Management in Transport Practice). první. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018, 102 pp. ISBN 978-80-7204-975-2.
  20. ROUSEK, Pavel. Redefinice poptávky po veřejných statcích (Redefinition of public goods demand). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 147-152. ISSN 1339-3189.
  21. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 91-103. ISSN 1339-3189.
  22. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích (Comparative analysis of the human capital of students of SSEU in Samara and foreign students of VŠTE in České Budejovice). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, vol. 6, No 2, p. 41-48, 9 pp. ISSN 1339-3189.
  23. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU (DETERMINING PRIMARY BUSINESS POTENTIAL IN THE AGRICULTURE SECTOR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 173-182. ISSN 1339-3189.
  24. ROWLAND, Zuzana and Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje (Determination of the market value of the land for the purpose of its sale). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 147-152. ISSN 1339-3189.
  25. VARGOVÁ, Mária. TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ V TECHNICKÝCH ODBOROCH (MULTIMEDIA IN EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 189-194. ISSN 1339-3189.
  26. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza and Marek VOKOUN. TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 237-261. ISSN 1339-3189.
  27. RUČKOVÁ, Gabriela. Využitie arteterapie v rovine podporných psychoterapeutických postupov u klientov v procese dlhodobej liečby (ART THERAPY UTILIZATION AS A SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPEUTIC PROCEDURE IN CLIENTS DURING THEIR LONG-TERM TREATMENT PROCESS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 185-193. ISSN 1339-3189.
  28. KUČERKA, Daniel, Monika KUČERKOVÁ and Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučovaní na 1. stupni základních škol v České republice (USING OF TEACHING AIDS IN THE PRIMARY EDUCATION IN CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 111-119. ISSN 1339-3189.
  29. KUČERKOVÁ, Monika, Daniel KUČERKA and Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučování na 1. stupni ZŠ v České a Slovenské republice (USING OF TEACHING AIDS IN THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 76-84. ISSN 1339-3189.
  30. ROUSEK, Pavel. Vzdělání jako veřejný a veřejně poskytovaný statek (Education as a public and publicly provided good). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 153-158. ISSN 1339-3189.
  31. ARTEMOV, Andrej. Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině (Adjectives ending in -ózní in contemporary Czech language). Bohemistyka. Poznaň: "Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyd, 2018, vol. 1, No 1, p. 19-29. ISSN 1642-9893.
  32. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO and Monika KUČERKOVÁ. Zaradenie integrovaných didaktických pracovísk do materiálnych didaktických prostriedkov (DIDACTIC WORKPLACES INTO MATERIAL DIDACTIC MEANS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 64-75. ISSN 1339-3189.
  33. RUČKOVÁ, Gabriela. Závislosti na psychoaktívnych látkach a možný doliečovací proces v resocializačných zariadeniach (DRUG ADDICTIONS AND POSSIBLE CURING PROCEDURES IN RESOCIALIZATION CENTRES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 159-172. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. Online. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017, p. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
  2. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017, 112 pp. ISBN 978-3-942303-50-7.
  3. HLAVÁČOVÁ, Irena and Vladan GERYK. Abrasives for water-jet cutting of high-strength and thick hard materials. International journal of advanced manufacturing technology. London: Springer, 2017, vol. 90, issue 5-8, p. 1217-1223. ISSN 0268-3768.
  4. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Michal KRAUS and Jiří ŠÁL. Additional Equipment for Soil Biodegradation. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Karaca O.,Torok I.,Ferrero A.M. 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2017. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. ISSN 1755-1307. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/95/5/052010.
  5. TESAŘOVÁ, Pavlína and Jindřiška KRAŤKOVÁ. ADVERTISING TARGETED AT CHILDREN AND CURRENT APPROACH TO IT IN THE CENTRAL EUROPEAN REGION WITH EMPHASIS ON CZECH AND GERMAN EXAMPLES. A BRIEF LINGUISTIC-EDUCATIONAL ANALYSIS. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 226 - 244. ISSN 2254-4496.
  6. KRAUS, Michal. Airtightness analysis relation to the construction system and material solution. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 481-486. ISBN 978-619-7408-10-2. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S26.061.
  7. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ and Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, vol. 39, No 17, p. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
  8. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií (ANALYSIS OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN SOME INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CZECK REPUBLIC). Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, vol. 22, No 147, p. 88-93. ISSN 1993-0453.
  9. GASPAR, Stefan, Jan PASKO and Ján MAJERNÍK. Analysis of Change of Cast Macrostructure under Influence of Structural Adjustments of Ingate and its Impact upon Mechanical Properties. TEM Journal. Serbia: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science., 2017, vol. 6, No 2, p. 358-362. ISSN 2217-8309. Available from: https://dx.doi.org/10.18421/TEM62-22.
  10. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR and Michal HALAPPI. Analysis of influence dimensions of the gate on the homogeneity of the low weight castings made of silumin. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, vol. 17, No 4, p. 499-502. ISSN 1213-2489.
  11. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK and Ján KMEC. ANALYSIS OF INFLUENCING THE MACROSTRUCTURE AND HARDNESS OF CASTING SURFACE LAYER BY CHANGING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, No 12, p. 1910-1913. ISSN 1803-1269.
  12. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 4, p. 1-7. ISSN 1214-9187.
  13. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC and Monika KARKOVÁ. Analysis of the Impact of the Construction of a Gate on the Macroscopic Structure of a Casting and Its Influence on the Mechanical Properties of Castings. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 1, p. 62-65. ISSN 1213-2489.
  14. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 16-20. ISSN 1214-9187.
  15. NÁHLÍK, Tomáš. ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. první. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1119-1123. ISBN 978-80-227-4650-2.
  16. HRŮZA, Radek. Analýza bitcoinu, jeho vývoj na trhu a statistické výpočt rizikovosti a ziskovosti (Analysis of Bitcoin's market and his development, statistical calculations od risk and profitability). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 9-16. ISSN 1339-3189.
  17. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (ANALYSIS OF THE VALUE POTENTIAL OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 104-113, 12 pp. ISSN 1339-3189.
  18. JAMBAL, Tsolmon. ANALÝZA ODLIVU ZÁKAZNÍKŮ FIRMY MTC, A.S. V MONGOLSKU (ANALYSIS OF CUSTOMER DEFICIENCY MTC, A.S. IN MONGOLIA). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 76-86. ISSN 1339-3189.
  19. HRŮZA, Radek. Analýza podílových fondů a jejich rizikovosti a výnosnosti (Analysis of matual funds and their risk profitability). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 1-9, 10 pp. ISSN 1339-3189.
  20. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN and František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci (Analysis of the current labor market in the South Bohemian Region and Upper Palatinate). 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017, 159 pp. ISBN 978-80-86277-85-1.
  21. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF THE IMPACT OF FACTORS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 67-74. ISSN 1339-3189.
  22. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF SELECTED EXTERNAL EVNIRONMENT FACTORS ON STABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 124-133. ISSN 1339-3189.
  23. PLACHÝ, Jan. ANALÝZA VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ PRO IZOLACI BETONOVÝCH MOSTOVEK V ČESKÉ REPUBLICE mezi lety 2013-2016 - složení asfaltových pásů (Analysis of Selected Characteristics of Asphalt Sheets for Insulation of Concrete Bridge Decks in the Czech Republic in 2013 - 2016 . Composition of Asphalt Sheets). SILNICE- ŽELEZNICE. Ostrava - Zábřeh: KONSTRUKCE Media, s.r.o., 2017, vol. 12, No 4, p. 72-74. ISSN 1801-822X.
  24. VÁCHAL, Jan and Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 215-226. ISSN 1337-7493.
  25. ČEJKA, Jiří. APLIKACE CPM METODY NA LOGISTICKÝ ŘETĚZEC (APPLICATIONS CPM LOGISTIC CHAIN METHODS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 12-17. ISSN 1339-3189.
  26. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL (APLICATION OF STAKEHOLDER MANAGEMENT A STAKEHOLDER SALIENCE THEORY IN UNIVERSITY MANAGEMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 101-110. ISSN 1339-3189.
  27. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA and Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky (Applied Mathematics for Technicians). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, 14. ročník, No 2, p. 48-51. ISSN 1214-9187.
  28. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 227-238. ISSN 1337-7493.
  29. HLATKÁ, Martina, Ladislav BARTUŠKA and Ján LIŽBETIN. Application of the Vogel Approximation Method to Reduce Transport - logistic Processes. Online. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017, p. 1-8. ISSN 2261-236X.
  30. BIBA, Vladislav, Dana SMETANOVÁ and Michaela VARGOVÁ. Applied Mathematics Seminar. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 132-138. ISBN 978-80-227-4650-2.
  31. KRAUS, Michal. Assessment of Carrying Capacity of Timber Element Using SBRA Method. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/2/022008.
  32. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Assessment of shockwave pretreatment in biomass processing. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, No 11, p. 1195-1197. ISSN 1556-7230. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/15567036.2017.1302522.
  33. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ and Ján KMEC. Assessment of suitability of the design of gating system with the use of simulation software. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, p. 136-141. ISSN 1013-9826.
  34. SOBĚHART, Radek. Bedeutung nichtstaatlicher Akteure in den tschechoslowakisch-westdeutschen Beziehungen in den 1960er Jahren (THE IMPORTANCE OF NON-STATE ACTORS IN THE CZECHOSLOVAK AND WEST GERMAN RELATIONS IN 1960S). PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS. Praha: Karolinum Press, 2017, NEUVEDEN, No 2, p. 71-91. ISSN 1803-7356.
  35. OPRŠAL, Ivo. BIOFEEDBACK – HISTORIE, PRINCIPY A APLIKACE (BIOFEEDBACK – HISTORY, PRINCIPALS AND APPLICATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 149-155. ISSN 1339-3189.
  36. NÝVLT, Vladimír and Kristýna PRUŠKOVÁ. Building Information Management as a Tool for Managing Knowledge throughout whole Building Life Cycle. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981.
  37. NÝVLT, Vladimír. Building information management in long time horizon building's assessment techniques. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology Ltd., 2017, p. 495-501. ISBN 978-619-7408-13-3.
  38. KMECOVÁ, Iveta. Business as Orientation Value for Developing the Spirit of Enterprise. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 2200-2209. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  39. VOKOUN, Marek and Lourdes ARAMAYO. Business Environment Index for Developing Countries: The Case of Latin America. Latin American Business Review. Routledge, Taylor and Francis Ltd., 2017, vol. 18, No 2, p. 1-16. ISSN 1528-6932.
  40. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 155-164. ISSN 1338-6581.
  41. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM (CARDAN MECHANISM AS A BOUND EVOLUTIONARY SYSTEM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 77-84, 13 pp. ISSN 1339-3189.
  42. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana. Categorization of constructional and technical condition for processing of brownfield identifying studies. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). Francie: EDP Sciences, 2017, p. 1-5. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  43. CAHA, Zdeněk. Central Europe: Ethical Overlaps of Environmental and Economic Interests in Coming Years. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, Neuveden, No 10, p. Nestránkováno, 8 pp. ISSN 1353-3452.
  44. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ, Lenka LIŽBETINOVÁ, Gabriela BARTÁKOVÁ and Martina MERKOVÁ. Cluster Analysis Used as the Strategic Advantage of Human Resource Management in Small and Medium-sized Enterprises in the Wood-processing Industry. BioResources. Raleigh, USA: North Carolina State University,, 2017, vol. 12, No 4, p. 7884-7897. ISSN 1930-2126.
  45. ŠTARCHOŇ, Peter, Dagmar WEBEROVÁ and Lenka LIŽBETINOVÁ. Clustering Czech Consumers According to Their Spontaneous Awareness of Foreign Brands. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st edition. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 1719-1730. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  46. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Clusters of Czech Consumers with Focus On Domestic Brands. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st edition. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 1703-1716. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  47. KUSHCH, Oleksandr, Olena MALYKHINA and Jan GREGOR. Cognitive Processes as a Factor in the Development of the Literary and Creative Talents of Children. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 62-71. ISSN 1805-9112.
  48. SLÁDKOVÁ, Věra and Lee MACKENZIE. COMMA AS PUNCTUATION DEVICE IN CZECH SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH ESSAYS. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 109-142. ISSN 1214-4967.
  49. TURINSKÁ, Libuše and Karim SIDIBE. Comparative study of Czech and English Passive Voice in ESP. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 259-280. ISSN 2254-4496.
  50. VONDRÁČKOVÁ, Terezie and Věra VOŠTOVÁ. Compare price demands of excavation and trenchless technologies in the Czech Republic. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1.vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 109-116. ISBN 978-619-7408-10-2.
  51. NÁHLÍK, Tomáš. COMPARISON OF CONTRASTING METHOD BASED ON LOCAL CONTRAST MEASUREMENT. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2017, vol. 19, No 3, p. 83-87. ISSN 1335-4205.
  52. VOCHOZKA, Marek. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of palladium on the New York Stock Exchange. Trends Economics and Management. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017, vol. 30, No 3, p. 73-83. ISSN 1802-8527.
  53. GÁLOVÁ, Dana. Comparison of the most popular Czech and German lexemes in the global Internet search engine Google 2015. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 189-204. ISSN 2254-4496.
  54. PÁRTLOVÁ, Petra and Veronika HUMLEROVÁ. Comparison of Transport Services in Rural Municipalities of South Bohemia. Online. In Ondřej Stopka. MATEC Web of Conferences: 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. 1st ed. Les Ulis (France): Curran Associates, Inc., 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-1-5108-5191-7.
  55. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Competences of University Graduates in Field of Transport and Logistics. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st edition. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 3662-3667. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  56. PODAŘIL, Martin. Computer Aided Design as one of the tools of connection between theory and practice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 71-76. ISSN 1339-3189.
  57. KASYCH, Alla Oleksandrivna and Marek VOCHOZKA. Conceptual provisions of the development of Ukrainian national innovation system. Scientific Bulletin of Polissia. Ukrajina: Chernihiv National University of Technology, 2017, vol. 10, No 2, p. 16-23. ISSN 2225-5508.
  58. SMETANOVÁ, Dana. CONFERENCE - APPLIED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCES. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 1-3. ISSN 1339-3189.
  59. NOVÁKOVÁ, Petra. CONSTRUCTION ASPECTS OF INSTALLATION OF THE STOVES IN PASSIVE HOUSES. In Neuveden. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1st ed. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 65-71. ISBN 978-619-7408-13-3.
  60. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC and Monika KARKOVÁ. CRITICAL RUNNER LENGTH AS A CONSTRAINING FACTOR IN GATING SYSTEM DESIGN. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, No 12, p. 1929-1932. ISSN 1803-1269.
  61. SIDIBE, Karim. Czech Churches and Religious Groups on the Internet. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 197-200. ISSN 2254-4496.
  62. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Daphnia magna demonstrated sufficient sensitivity in techno-economic optimization of lignocellulose bioethanol production. Journal Citation Reports. Německo: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, vol. 7, No 162, p. 1-4. ISSN 2190-572X. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s13205-017-0839-x.
  63. HLAVÁČOVÁ, Irena. Derivatives in Physics in Novel Appearance - Several Applications for Math Lectures. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 632-643. ISBN 978-80-227-4650-2.
  64. MUSÍLEK, Josef and Jan PLACHÝ. Designing of Timber Bolt Connection Subjected To Double Unequal Shears. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1757-8981.
  65. STOPKA, Ondrej, Bronislav SARKAN, Maria CHOVANCOVÁ and Larisa KAPUSTINA. DETERMINATION OF THE APPROPRIATE VEHICLE OPERATING IN PARTICULAR URBAN TRAFFIC CONDITIONS. COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina (Slovensko): University of Zilina in EDIS – Publishing Institution of Zilina University, 2017, vol. 19, No 2, p. 18-22. ISSN 1335-4205.
  66. BARTUŠKA, Ladislav, Karel JEŘÁBEK and Li CHENGUANG. Determination of Traffic Patterns on urban roads. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2017, vol. 19, No 2, p. 103-108. ISSN 1335-4205.
  67. OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA (CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 165-181. ISSN 1339-3189.
  68. KUČERKA, Daniel and Ján KMEC. Didaktické pracoviská – KD model (Didaktic workplaces – KD model). Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, vol. 21, No 3, p. 112-117. ISSN 2080-9069.
  69. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR (VOLUNTEERING IN SOCIAL SERVICES IN EUROPEAN CONTEXT AND THE CZECH REPUBLIC). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 170-179. ISSN 2464-7217.
  70. STELLNER, František and Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE (THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE PRIMARY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 113-118. ISSN 1339-3189.
  71. VOKOUN, Marek. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE FINANCIAL INTERMEDIATION SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 138-143. ISSN 1339-3189.
  72. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 156-164. ISSN 1339-3189.
  73. ĽUPTÁK, Vladimír, Ondrej STOPKA and Karel JEŘÁBEK. Draft Deployment of Traction Units with Active Tilting System for Regional and Long-distance Transport on Non-modernized Railway Tracks. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences. 1st ed. France: EDP Sciences, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 2261-236X.
  74. RUČKOVÁ, Gabriela and Marcel SEDALIK. Druhy a príčiny vzniku závislosti na psychoaktívnych látkach u študentov stredných škôl a ich dôsledky na kognitívne schopnosti vo vývinovom období adolescecie (TYPES, EFFECTS AND REASONS OF ADICTIONS ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES WITH SECONDARY SCHOOL STUDENTS, THEIR CONSEQUENCES ON COGNITIVE ABILITIES DURING THE DEVELOPMENT PERIOD OF ADOLESCENCE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 93-111. ISSN 1339-3189.
  75. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ (IMPORTANCE OF A CODE OF ETHICS IN A COMPANY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 12-21. ISSN 1339-3189.
  76. SMETANOVÁ, Dana. DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (TWO ELECTROMAGNETIC FIELD LAGRANGIANS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 190-193. ISSN 1339-3189.
  77. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Economic aspects of carbon management in sewage sludge treatment. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2017, vol. 39, No 5, p. 485-489. ISSN 1556-7230.
  78. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ and Petr ŠULÉŘ. Economic, environmental and moral acceptance of renewable energy: A case study - the agricultural biogas plant at Pěčín. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, vol. 24, No 1, p. 299-305. ISSN 1353-3452.
  79. URBAN, Jan and Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE DEVELOPMENT). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 48-55. ISSN 2464-7217.
  80. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE (ECONOMIC VALUE OF VOLUNTEER WORK). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 159-167. ISSN 2464-7217.
  81. KMEC, Ján. EKONOMICKÉ ASPEKTY NÁKLADOV PRI DELENÍ VODNÝM LÚČOM (ECONOMIC ASPECTS OF COST OF DIVIDE MATERIAL WITH WATERJET TECHNOLOGY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 25-29. ISSN 1339-3189.
  82. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ (ECONOMIC OUTLOOK FOR USING THE BIM METHOD IN CONSTRUCTION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 137-142, 7 pp. ISSN 1339-3189.
  83. GALVAN, Valeria and Michal ZOUREK. El impacto cultural del cine de los países socialistas en Argentina de los 1950 y 1960 (The cultural impact of the cinema of the socialist countries in Argentina the 1950s and 1960s). In Josef Opatrný. Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos. 1st. Praha: Karolinum, 2017, p. 125-147. Supplemento Ibero-Americana Pragensia. ISBN 978-80-246-3553-8.
  84. JUHÁS, Pavol. Elasticplastic Bending Load-Carrying Capacity of Steel Members. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1757-8981.
  85. KOPŘIVA, Lukáš and Radimír NOVOTNÝ. EPC - Energetiské služby se zárukou (EPC - Energy performance contracting). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 31-36. ISSN 1339-3189.
  86. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112.
  87. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. Etické řízení organizace (Ethical management of the organization). první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017, 116 pp. ISBN 978-3-942303-53-8.
  88. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI (EMERGENCY EVACUATION OF ENTERPRISE). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 80-91. ISSN 2464-7217.
  89. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ (AN EVALUATION OF CAREER ANCHORS OF BBA STUDENTS IN BUSINESS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 39-44. ISSN 1339-3189.
  90. XU, Yan, Yougui WANG, Xiaobo TAO and Lenka LIŽBETINOVÁ. Evidence of Chinese income dynamics and its effects on income scaling law. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Raleigh, USA: North Carolina State University,, 2017, vol. 487, December, p. 143-152. ISSN 0378-4371.
  91. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 8, No 5, p. 234-244. ISSN 1339-3189.
  92. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1704-1714. ISBN 978-80-227-4650-2.
  93. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017, p. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  94. JUHÁS, Pavol and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Experimental Investigation of Compressed Thin-Walled Steel Members. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1st ed. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1757-899X.
  95. ANTOŠ, Karel. EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY (EXPERIMENTAL APPROACH IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 6-15. ISSN 1339-3189.
  96. KOPŘIVA, Lukáš. Experimentální technologie pro tělesně postižené (Experimental technologies for disabled people). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 17-23. ISSN 1339-3189.
  97. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 10-19. ISSN 1805-9112.
  98. BŘEZINOVÁ, Monika and Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1339-3189.
  99. KUČERA, Lukáš. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKAZNICKOU LOAJALITU (FACTORS INFLUENCING CUSTOMERS LOYALTY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 38-44. ISSN 1339-3189.
  100. PORUBČANOVÁ, Dáša and Radka VANÍČKOVÁ. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Deutsland: Karlsruhe, 2017, 164 pp. first edition. ISBN 978-3-945862-21-6.
  101. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji (Financing the Development of Rural Municipalities in the South Bohemian Region). Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, vol. 21, No 1, p. 26-36. ISSN 1337-9453.
  102. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Flooring materials impacts on indoor air quality. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1st ed. Sofia (Bulharsko): Stef92 Technology Ltd., 2017, p. 609-614. ISBN 978-619-7408-13-3.
  103. SZOBI, Pavel. From Enemies to Allies? Portugal's Carnation Revolution and Czechoslovakia, 1968–1989. Contemporary European History. Cambridge: Cambridge university press, 2017, vol. 26, No 4, p. 669-690. ISSN 1469-2171. Available from: https://dx.doi.org/10.1017/S0960777317000376.
  104. SÁDLO, Petr. GENDER ALTERNATIVES IN THE FRENCH TRANSLATION OF MMORPG WORLD OF WARCRAFT IN RELATION TO THE ENGLISH ORIGINAL. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 196-207. ISSN 2254-4496.
  105. SLÁDKOVÁ, Věra. Hedging in Academic Discourse: Native English Speakers vs. Czech and Slovak Writers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 2, p. 110-129. ISSN 1805-9112.
  106. VARGOVÁ, Mária and Daniel KUČERKA. Hodnotenie zmien po roku 1989 v oblasti technického vzdelávania v Slovenskej republike (Evaluation of changes after 1989 in the field of technical education in the Slovak Republic). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 114-120. ISSN 1339-3189.
  107. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
  108. KRAUS, Michal. Hygrothermal Analysis of Indoor Environment of Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. 042071-42077. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042071.
  109. KOLÍNSKÝ, Jan. Characteristics of model heat exchanger. Online. In Pavel Žitek, Marek Klimko and Kateřina Newton. 36TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Melvile: American Institute of Physics, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-0-7354-1572-0.
  110. VOKOUN, Marek. Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES – NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 17, No 3, p. 239-262. ISSN 1804-1663.
  111. KMEC, Ján and Daniel KUČERKA. IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE (IDENTIFICATION OF STRUCTURE OF HYDROEROSIS OPERATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 16-23. ISSN 1339-3189.
  112. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, vol. 10, No 38, p. 175-187. ISSN 1339-3081.
  113. KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Air Quality Analysis of Residental Buildings. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 651-657. ISBN 978-619-7408-13-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S27.083.
  114. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Indoor Air Quality and Thermal Comfort in School Buildings. Online. In Drusa M.,Torok I.,Ferrero A.M.,Yilmaz I.,Marschalko M.,Karaca O. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), Volume 95. 1st ed. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1755-1315.
  115. KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042072.
  116. KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Noise Loading in Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 8 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/8/082028.
  117. VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
  118. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 245-258. ISSN 2254-4496.
  119. GREGOR, Jan and Libuše TURINSKÁ. Influence of Multi-Word Calques on Russian and Czech – Comparative Study. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 182-205. ISSN 2254-4496.
  120. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ and Daniel LAJČIN. Innovations in energy business: The CEZ Group case study. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 2903-2916. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  121. KOVALIV, Zhanna, Oleksandr KUSHCH and Jan GREGOR. Intenzifikacija processa obučenija inostrannym jazykam studentov vysšich učebnych zavedenij (Intensification of Foreign Languages Teaching Process of Higher Education Institution Students). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 21-32. ISSN 1214-4967.
  122. WEBEROVÁ, Dagmar. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA ČLENOV PROJEKTOVÝCH TÍMOV NA PRÍKLADE NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI (INTERNAL COMMUNICATION OF PROJECT TEAM MEMBERS ON THE EXAMPLE OF A MULTINATIONAL COMPANY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 75-83, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  123. KUSHCH, Oleksandr and Andrej ARTEMOV. INTERNET AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON THE STRUCTURE OF LINGUISTIC IDENTITY OF STUDENTS OF TECHNICAL FIELDS OF STUDY IN COMPARATIVE RETROSPECTION. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 205-225. ISSN 2254-4496.
  124. VOCHOZKA, Marek. Inventory management using artificial neural networks in a concrete case. In Dvouletý, O.; Lukeš, M.; Mísař, J. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017). 1st ed. Praha: Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, Czech Republic, 2017, p. 1084-1094. ISBN 978-80-245-2216-6.
  125. SARKAN, Branislav, Ondrej STOPKA, Jozef GNAP and Jacek CABAN. Investigation of Exhaust Emissions of Vehicles with the Spark Ignition Engine within Emission Control. Online. In Procedia Engineering. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER Ltd, 2017, p. 775-782. ISSN 1877-7058.
  126. PRUŠKOVÁ, Kristýna and Vladimír NÝVLT. Issue of Building Information Modelling Implementation into the Czech Republic's Legislation using the Level of Development. Online. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981.
  127. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ and Ján KMEC. Issue of design gate dimensions and experimental assessment of the suitability of analytical design. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, p. 142-148. ISSN 1013-9826.
  128. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Jan HORSKÝ and Vítězslav VACEK. Issue of Changes in Adhesion of Bitumen Sheet to Primary Layer over the Course of Time in Multilayer Waterproofing during Shear Testing. Online. In Marian Drusa, Isık Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak and Andrea Segalini. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,. 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981.
  129. VOKOUN, Marek. Issues Inside the Field of Economics of Innovation: Definitions, Data Sources, Estimation Procedures and Comparability of Results. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 2, p. 165-176. ISSN 1805-9112.
  130. ARTEMOV, Andrej. K vymezení abstrakt ozvláštňujících český a ruský jazykový obraz světa (Identifying abstract nouns to specify Czech and Russian linguistic picture of the world). In Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, p. 101-107. ISBN 978-80-261-0764-4.
  131. VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze (Comparison of neural networks and regression time series when estimating early morning palladium prices on the New York stock exchange). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 131-143. ISSN 1339-3189.
  132. VOCHOZKA, Marek and Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze (Comparison of neural networks and regressive time series in estimating the development of the prices of platinum on the New York stock exchange). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 141-154. ISSN 1339-3189.
  133. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 105-112. ISSN 1339-3189.
  134. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE (COMPARISON OF LARGE ENTERPRISES IN SECTORS INDUSTRY-PRODUCTION AND SERVICES FOCUSING ON BUSINESS PROCESSES AND THEIR PROJECTIONS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 81-88. ISSN 1339-3189.
  135. HAŠKOVÁ, Simona. Komplexní analýza a predikce vývoje stavebnictví na základě finanční analýzy průměrného stavebního podniku (Comprehensive analysis and development prediction of the construction industry based on financial analysis of average construction company). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 13-32. ISSN 1339-3189.
  136. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií (Communication as a significant means of influencing employee relationships and performance in an enterprise). Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, No 9, p. 80-89. ISSN 1993-0453.
  137. ZOUREK, Michal. Komunistické Československo v dílech Jorgeho Amada a Zélie Gattai (Communist Czechoslovakia in the works of Jorge Amado and Zélia Gattai). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 112-128. ISSN 1214-4967.
  138. ANURINA, Iryna and Jan GREGOR. Kontrastivnyj metod v obučenii ukrajinskich studentov nemeckomu jazyku kak vtoromu inostrannomu na baze pervogo inostrannogo jazyka (anglijskogo) (Contrast Method of Teaching Ukrainian Students German as Second Foreign Language Based on First Foreign Language (English)). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 175-182. ISSN 1214-4967.
  139. NÁHLÍK, Tomáš and Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU (CONTROL TOENSURE THE HUB CONNECTION WITH THE SHAFTBY MEANS OF OVERHANG). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 144-148. ISSN 1339-3189.
  140. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189.
  141. HRUBÝ, Petr and Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL (CRITICAL SPEED OF GEER PUMPS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 85-91. ISSN 1339-3189.
  142. SOBĚHART, Radek. Land Reform after 1945. The Inception of the unsuccessful collectivization in the German Democratic Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 154-162, 14 pp. ISSN 1805-9112.
  143. TURINSKÁ, Libuše. Large Classes in Teaching ESL - Case Study. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017, roč. XIII., No 24, p. 34-41. ISSN 2336-8136.
  144. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  145. ZOUREK, Michal. Los viajes de los intelectuales latinoamericanos a Europa Oriental 1947 - 1956: organización, circuitos de contacto y reflexiones (Journeys of Latin American intellectuals to Eastern Europe in 1947–1956: organization, contacts and reflection). Ars & Humanitas. Ljubljana (Slovenia): Ljubljana University Press, 2017, vol. 11, No 2, p. 331-347. ISSN 1854-9632.
  146. PÍCHOVÁ, Romana and Daniel RAUŠER. Management Audit as a tool for Managing Small and Medium-Sized Enterprises. In Ingrida Košičiarová, Zdenka Kadeková. MANAGERIAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN GLOBALIZATION ERA. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, 2017, p. 186 - 195. ISBN 978-80-552-1739-0.
  147. KAMPF, Rudolf, Lenka LIŽBETINOVÁ and Kamila TIŠLEROVÁ. Management of Customer Service in Terms of Logistics Information Systems. Open Engineering -formerly Central European Journal of Engineering. Germany: DE GRUYTER, 2017, vol. 7, No 1, p. 26-29. ISSN 2391-5439. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/eng-2017-0006.
  148. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ and Lenka LIŽBETINOVÁ. MANAGER´S DATA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE WORK POSITION. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, vol. 6, No 2, p. 69-80. ISSN 1338-6581.
  149. BŘEZINOVÁ, Monika. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V ČR (MARKETING COMMUNICATION OF MICRO-BREWERYS IN CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 24-29. ISSN 1339-3189.
  150. NÁHLÍK, Tomáš. Measuring and simulation of Point Spread Function as a basic property of an optical device. In 17th international Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Issue 21. 1st ed. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 409-416. ISBN 978-619-7408-01-0.
  151. KAMPF, Rudolf, Ladislav BARTUŠKA and Martina HLATKÁ. Mezinárodní workshop "Letecká doprava v kontextu rozvoje turistického ruchu regionu" (International Workshop "Air Transport in the Context of Tourism Development in the Region"). 2017.
  152. VOKOUN, Marek. MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013 (MINIMUM WAGE AND UNEMPLOYMENT RATES IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1998 AND 2013). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 139-145. ISSN 1339-3189.
  153. VOKOUN, Marek and František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE (MOBILITY OF WORKFORCE IN BAVARIA AND SOUTH BOHEMIAN REGION – CASE STUDY). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 149-156. ISSN 2464-7217.
  154. KUČERKA, Daniel. Model interaktívneho technického vzdelávania v podniku (The model of interactive technical education in a company). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 48-53. ISSN 1339-3189.
  155. HANZL, Jiří and Ladislav BARTUŠKA. Model of the Heavy Freight Vehicle's Running Speed Used for Diversion Traffic Routes Determination. Online. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-236X.
  156. CHOVANCOVÁ, Mária and Ondrej STOPKA. Modeling the "Current reality tree" diagram in the context of industrial logistics for determination of system contraints. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, p. 95-100. ISSN 1339-3189.
  157. DUŠEK, Zdeněk. Modely homogenních geometrických stuktur (Models of homogeneous geometrical structures). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 35-43, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  158. KUČERKA, Daniel and Ján KMEC. Modely odborného technického vzdelávania (Models of vocational technical educational). Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, vol. 20, No 2, p. 133-139. ISSN 2080-9069.
  159. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Petr JUNGA and Věra VOŠTOVÁ. Modern methods in compaction technology. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 569-577. ISBN 978-619-7408-10-2.
  160. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ and Petr ŠULEŘ. Moral Polemics of Far-Reaching Economic Consequences of Antibiotics Overuse. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, vol. 23, No 4, p. 1035-1039. ISSN 1353-3452.
  161. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků (Motivation and remuneration of employees). První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017, 157 pp. ISBN 978-80-271-0227-3.
  162. KMECOVÁ, Iveta and Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu (Motivation of personnel). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 30-38. ISSN 1339-3189.
  163. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ and Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 84-96. ISSN 1339-3189.
  164. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA and Rudolf KAMPF. Motivace zaměstnanců z hlediska vybraných atributů v prostředí českých a slovenských dopravních a logistických podniků (Motivation of employees from the view of selected atributes in environmental of Czech and Slovak transport and logisticks enterprises). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 167 pp. ISBN 978-80-7468-107-3.
  165. LIŽBETINOVÁ, Lenka. MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV K VOĽBE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE (Motiavion of Students to Choose Study at an College). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 46-53. ISSN 1339-3189.
  166. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA, Li CHENGUANG and Zdeněk CAHA. Motivation of employees of transport and logistics companies in the Czech Republic and in a Selected Region of the PRC. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-236X. Available from: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201713400032.
  167. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice (Possibilities of proof in school mathematics). Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 3, p. 70-74. ISSN 1214-9187.
  168. ĽUPTÁK, Vladimír. MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE KAPACITY ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MEDZI SÚMESTÍM PREŠOV A KOŠICE V KONTEXTE BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PREŠOVSKOM A KOŠICKOM KRAJI (OPPORTUNITIES TO OPTIMIZE RAILWAY INFRASTRUCTURE CAPACITY BETWEEN PREŠOV AND KOŠICE IN THE CONTEXT OF BUILDING AN INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM IN THE PREŠOV AND KOŠICE REGIONS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 121-129. ISSN 1339-3189.
  169. ROUSEK, Pavel. Možnosti vzájemné ideové inspirace ukazatelů zisk, index ziskovosti, analýza nákladů a přínosů (Possibilities of mutual ideological inspiration of indicators profit, profitability index, cost-benefit analysis). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 89-92. ISSN 1339-3189.
  170. KARKOVÁ, Monika. MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA PRI DELENÍ MATERIÁLOV AWJ TECHNOLOGIOU A ICH EKONOMICKE HODNOTENIE (OPTIONS FOR LIFTING THE DEVICE OF DELIVERY OF AWJ TECHNOLOGY MATERIALS AND THEIR ECONOMIC EVALUATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 18-24. ISSN 1339-3189.
  171. ANURINA, Iryna and Jan GREGOR. Narušenije jazykovoj normy dlja sozdanija psichologičeskogo portreta personaža: perevodčeskij aspekt (Violation of Language Norm for Creating Psychological Portrait of Character: Translation Point of View). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 33-39. ISSN 1214-4967.
  172. HRUŠKOVÁ, Lenka and Gabriela MÁDLOVÁ. Natural language processing the efficiency of early learning of foreign languages (empirical study). Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 1124-1132. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  173. ČEJKA, Jiří. NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU (DESIGN OF OPTIMISATION OF THE TRANSPORT LINK BETWEEN ČESKÉ BUDĚJOVICE AND ČESKÝ KRUMLOV USING THE OPERATIONS RESEARCH METHODS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 28-34. ISSN 1339-3189.
  174. KUČERKA, Daniel, Mária VARGOVÁ and Monika KUČERKOVÁ. Názory učiteľov na ďalšie vzdelávanie (Teachers' views for further education). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 74-80. ISSN 1339-3189.
  175. ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU) (RUSSIAN EQUIVALENTS OF SOME TERMS OF CZECH FORTIFICATION TERMINOLOGY AND FREQUENT HISTORISMS (BASED ON TOURISM PUBLICATIONS)). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 40-54. ISSN 1214-4967.
  176. VÁCHALOVÁ, Radka, Josef MAROUŠEK, Ladislav KOLÁŘ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ, Zbyněk HAVELKA, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. NITRATES IN BEETROOT AND SODIUM FERTILIZATION. LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ. Praha: LISTY CUKROVARNICKE REPARSKE, V U C PRAHA, A.S., 2017, vol. 133, No 12, p. 386-388. ISSN 1210-3306.
  177. ĽUPTÁK, Vladimír. NOVÁ METODIKA HODNOTENIA KVALITY SPOJENIA NA DOPRAVNÝCH SIEŤACH (A NEW METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF CONNECTIONS ON TRANSPORT NETWORKS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, p. 131-136. ISSN 1339-3189.
  178. MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, vol. 168, 25. August 2017, p. 60-62. ISSN 0959-6526. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.233.
  179. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 1-11. ISSN 1339-3189.
  180. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ and Petr ŠULÉŘ. Obsolete Laws: Economic and Moral Aspects, Case Study - Composting Standards. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, vol. 23, No 6, p. 1667-1672. ISSN 1353-3452. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11948-016-9831-9.
  181. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Occurrence of Indoor VOCs in Nursery School - Case Study. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1757-8981.
  182. ČEJKA, Jiří, Václav DOBIÁŠ and Miroslav LUDVÍK. OPTIMISATION OF THE LINE ROUTING USING THE MULTI-CRITERIA EVALUATION OF ALTERNATIVES. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2.
  183. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, vol. 10, No 38, p. 137-145. ISSN 1339-3081.
  184. KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Particulate Matter Mass Concentration in Residential Prefabricated Buildings Related to Temperature and Moisture. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042068.
  185. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Perceived Indoor Thermal Conditions and Progresive Indoor Technologies. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 705-712. ISBN 978-619-7408-13-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S27.090.
  186. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM (PERSONIFICATION OF THE PRODUCT AS A WAY TO ESTABLISH MORE AUTHENTIC RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 55-71. ISSN 1339-3189.
  187. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, vol. 5, No 4, p. 207-214. ISSN 1339-5467.
  188. NÁHLÍK, Tomáš. Podněty pro zlepšení výuky předmětu Experimentální metody na základě dotazníkového průzkumu (Suggestions for improvement of the course Experimental Methods based on survey). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 14, No 3, p. 49-52. ISSN 1339-3189.
  189. PÁRTLOVÁ, Petra and Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ (BUSINESS STRUCTURES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT AT THE CROSSROADS). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, No 1, p. 17-21. ISSN 1805-0603.
  190. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (CORPORATE EMPLOYEE TRAINING IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 10-18. ISSN 1339-3189.
  191. YAPING, He, Sheng PENGFEI and Marek VOCHOZKA. Pollution caused by finance and the relative policy analysis in China. Energy & Environment. London: Sage Publications, 2017, vol. 28, No 7, p. 808-823. ISSN 2048-4070. Available from: https://dx.doi.org/10.1177/0958305X17729782.
  192. MIKULECKÁ, Kristýna. POSOUZENÍ TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY (ASSESSMENT OF THE TECHNO-ECONOMIC USE OF THE LOW-END 3D PRINTER). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 60-66. ISSN 1339-3189.
  193. KOPŘIVA, Lukáš. POSOUZENÍ VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO 3D SKENOVÁNÍ (ASSESSMENT OF USE OF LOW-END 3D SCANNING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 43-47. ISSN 1339-3189.
  194. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ and Martin PODAŘIL. Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, vol. 17, No 5, p. 778-782. ISSN 1213-2489.
  195. ČEJKA, Jiří, Ladislav BARTUŠKA and Libuše TURINSKÁ. Possibilities of Using Transport Terminals in South Bohemian Region. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2017, vol. 7, No 1, p. 55-59. ISSN 2391-5439.
  196. DVOŘÁK, Jiří. POSTAVENÍ ČESKA Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO INOVAĆNÍHO INDEXU (POSITION OF CZECH REPUBLIC IN TERMS OF GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 19-23. ISSN 1339-3189.
  197. WEBEROVÁ, Dagmar. POSTOJE MLADŠEJ GENERÁCIE ŽIEN K OSOBNÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM V ČESKEJ REPUBLIKE A RUSKEJ FEDERÁCII (THE ATTITUDES OF YOUNGER GENERATION OF WOMEN TOWARDS VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC AND THE RUSSIAN FEDERATION). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 147-154. ISSN 1339-3189.
  198. VARGA, Marek and Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN (NOTES ON INTEGRATION OF SELECTED ROOTS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 212-215. ISSN 1339-3189.
  199. NOGA, henryk, Daniel KUČERKA, Marzena KIELBASA and Mária VARGOVÁ. PRÁCA MENTÁLNE POSTIHNUTÉHO ŽIAKA S POČÍTAČOVÝM PROGRAMOM AKO PRÍKLAD ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA – AKADÉMIA FAREBNÝCH ČÍSEL (Work Of An Intellectually Disabled Student With A Computer Program As An Example Of The Basic Education - Academy Colorful Figures). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 8-15. ISSN 1339-3189.
  200. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce (Practical Aspects of Constructing a Limitation Period in an Invalid Business Arbitration Clause). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, No 3, p. 545-570. ISSN 1805-2789.
  201. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, No 1, p. 52-61. ISSN 1805-3246.
  202. HAŠKOVÁ, Simona. Predikce budoucího vývoje cen akcií pomocí neuronových sítí na základě denních a měsíčních dat o ceně akcií (Prediction of future development of share prices using neural networks based on daily and monthly share price data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 33-48. ISSN 1339-3189.
  203. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. PREDIKCE VÝVOJE CEN KRAVSKÉHO MLÉKA ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE (PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF COW MILK PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 1-7. ISSN 1339-3189.
  204. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike (Entrepreneurship education and analysis of entrepreneurial prerequisites of students of the University in the Czech Republic). Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, No 12, p. 37-42. ISSN 1993-0453.
  205. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU (SENIORS‘ CATERING PREFERENCES AS AN ELEMENT OF TOURISM DEVELOPMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 112-127. ISSN 1339-3189.
  206. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189.
  207. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 97-112. ISSN 1339-3189.
  208. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 9-20. ISSN 1338-6581.
  209. STELLNER, František. Privilegia daná Chodům (Privileges granted to Chodové (ethnic group living in Western Bohemia)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, p. 786-787. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  210. STELLNER, František. Privilegium církvi (1222) (Church privileges (1222)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, p. 798-798. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  211. STELLNER, František. Privilegium české šlechty – inaugurační diplomy (1310) (The Bohemian nobility privilege – inauguration diplomas (1310)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, p. 799-799. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  212. STELLNER, František. Privilegium Filipa Štaufského pro Přemysla Otakara I. (1198) (The privileges of Philip of Swabia for Ottokar I of Bohemia (1198)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, p. 799-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  213. STELLNER, František. Privilegium Fridricha III. Jiřímu z Poděbrad (1462) (The privilege of Frederick III to George of Poděbrad (1462)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, p. 800-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  214. STELLNER, František. Privilegium Václava IV. Židům (1393) (The privilege of Wenceslaus IV of Bohemia to Jews). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017, p. 811-812. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
  215. ANTOŠ, Karel. PROBLEM OF SEARCHING THE MST. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 28-39. ISBN 978-80-227-4650-2.
  216. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice (The problemacy of proofs in high school mathematics). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, p. 4-10. ISSN 1339-3189.
  217. ŠÁL, Jiří, Jan PLACHÝ and Petra BEDNÁŘOVÁ. Problems of airflow in the open air space between double skin roofs of passive objects. In Neuveden. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 1st ed. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 367-374, 13 pp. ISBN 978-619-7408-13-3.
  218. STELLNER, František. Proces s baronem Trenkem (1745 – 1748) (Tiral of Baron Trenck (1745-1748)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 130-131. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  219. STELLNER, František. Proces s Hermannem Christophenem Russwormem (1605) (Trial of Hermann Christoph Russworm (1605)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 82-83. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  220. STELLNER, František. Proces s Janem Sarkanderem (1620) (Trial of Jan Sarkander (1620)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 83-84. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  221. STELLNER, František. Proces s Janem Smiřickým (The Trial of Jan Smiřický). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 52-53. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  222. STELLNER, František. Proces s Jiřím Popelem z Lobkovic (1594) (Trial of George Popel of Lobkovice (1594)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 80-81. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  223. STELLNER, František. Proces s Karlem st. ze Žerotína (1599) (Trial of Carl the Older from Zerotein (1599)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 81-82. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  224. STELLNER, František. Proces s pražskými vzbouřenci (1483) (Trial of the Prague Rebels (1483)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 53-54. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  225. STELLNER, František. Proces s Valachy (1622) (Trial of the Vlachs (1622)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 94-94. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  226. STELLNER, František. Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty (1898) (Process of the murderer of the Austrian Empress Elisabeth (1898)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 177-178. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  227. STELLNER, František. Proces s vrahy králových rádců na Karlštejně (1397) (The trial of the murderers of the King’s advisors at Karlštejn (1397)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 44-45. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  228. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1680) (Trial of the rebelling peasants (1680)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 102-103. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  229. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1775) (Trial of rebelling peasants (1775)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 131-132. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  230. STELLNER, František. Proces s Janem Kopidlanským (1506) (Trial of Jan Kopidlanský (1506)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 60-61. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  231. STELLNER, František. Procesy s Janem Milíčem z Kroměříže a jeho žáky (1366 – 1374) (Trial of Jan Milíč of Kroměříž and his students (1366-1374)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017, p. 40-41. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
  232. VOKOUN, Marek. Productivity of Czech logistic firms: quality orientation, entrants and multinationals. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2017, vol. 10, No 37, p. 239-247. ISSN 1339-3081.
  233. DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Produkční mezera (OUTPUT GAP). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 22-27. ISSN 1339-3189.
  234. SOBĚHART, Radek. Program akční (1968) (The Action Program). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, p. 613-618. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
  235. STELLNER, František. Program svatodušní (1899) (The Whitsun Program (1899)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 620-621. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  236. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR (CORPORATE ARCHITECTURE PROJECTION IN THE ENTERPRISES OF THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 62-70. ISSN 1339-3189.
  237. STELLNER, František. Propadnutí práv české šlechty po Bílé hoře (The forfeiture of the rights of Bohemian nobility of the battle of the White Hill). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 655-657. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  238. ĽUPTÁK, Vladimír, Jozef GAŠPARÍK and Mária CHOVANCOVÁ. Proposal for Evaluating a Connection Quality within Transport Networks. Online. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. 1st ed. France: EDP Sciences, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 2261-236X.
  239. SOBĚHART, Radek. Protokol moskevský (1969) (The Moscow Protocol). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, p. 791-797. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
  240. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě (Survey of Analysis of Investment into the Human Capital at the Intitute of Technology and Business in České Budějovice and the Samara State Economic University). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, 14. ročník, No 1, p. 30-34. ISSN 1214-9187.
  241. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku (Survey of the use of management methods and techniques used on selected sample of respondents in Russia and Czech republic). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 24-34. ISSN 1339-3189.
  242. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Survey of entrepreneurial potential and entrepreneurial aptitudes of students of Corporate Strategy at the Institute of Technology and Business). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 35-42. ISSN 1339-3189.
  243. STELLNER, František. Přátelské snesení (1547) (The meeting of the estates (1547)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 826-827. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  244. MIKULECKÁ, Kristýna and Radimír NOVOTNÝ. Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení (Overview of thermal insulation in building practice with focus on new materials and their economic assessment). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 47-62. ISSN 1339-3189.
  245. STELLNER, František. Příměří ve Villafrance (1859) (The truce of Villafrance (1859)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 863. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  246. STELLNER, František. Případ Adama Havla Popela z Lobkovic (The case of Adam Havel Popel z Lobkovic). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 507-508. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  247. STELLNER, František. Případ Čeňka Duška (1903) (The case of Čeněk Dušek (1903)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 525-526. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  248. STELLNER, František. Případ Elišky Kateřiny Smiřické ze Smiřic (1608) (The case of Eliška Kateřina Smiřická ze Smiřic (1608)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 508-509. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  249. STELLNER, František. Případ Jana Roháče z Dubé (1437) (The case of Jan Roháč z Dubé (1437)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 505-506. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  250. STELLNER, František. Případ Jana Zátky (1859) (The case of Jan Zátka (1859)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 512-513. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  251. STELLNER, František. Případ Jana Želivského (1422) (The case of Jan Želivský (1422)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 504-505. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  252. STELLNER, František. Případ Karla Adama z Mansfeldu (1658 - 1666) (The case of Karel Adam of Mansfeld (1658-1666)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 510-511. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  253. STELLNER, František. Případ Manželského sporu u Martiniců (1675-1676) (The case of the marital dispute of the Martinice family (1675-1676)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 509-510. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  254. STELLNER, František. Případ plukovníka Redla (1905-1913) (The case of the colonel Redl (1905-1913)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 531-532. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  255. STELLNER, František. Případ starého stříbra vodňanského kostela (1699-1710) (The case of the old silver from the Vodňany church (1699-1710)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 511-512. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  256. STELLNER, František. Případ svídnických půlgrošů (1517-1528) (The case of the Swidnica Half Groschen (1517-1528)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 506-507. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  257. RUČKOVÁ, Gabriela and Ľubica VAREČKOVÁ. Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania jako predpodpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii (PSYCHOLOGICAL TRAINING OF SPECIALIZED SUBJECT TEACHERS AND THEIR TEACHER ROLE IN THE CONTEXT OF JOB-RALTED STRESS COPING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 87-103. ISSN 1339-3189.
  258. SOBĚHART, Radek. Punktace olomoucká (1850) (Olomouc’s Punctuation). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň ; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, p. 906-907. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
  259. STELLNER, František. Punktace teplické (The Teplice Punctation). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017, p. 913-914. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
  260. SLÁDKOVÁ, Věra. PUNNING WORDPLAY IN CZECH ADVERTISING DISCOURSE. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 1-18. ISSN 2254-4496.
  261. DOBIÁŠ, Václav. REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (THE REAL INEQUALITY IN ACCESS TO COMPUTERS AND ITS IMPACT ON THE DIGITAL LITERACY WITH THE PUPILS ENDING THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
  262. MIKULECKÁ, Kristýna. Regálové systémy z pohledu moderního skladování (Rack systems from the view of modern storage). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 63-73. ISSN 1339-3189.
  263. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Pavel FÁBERA, Tsolmon JAMBAL and Zdeněk CAHA. Road tax as an economic tool of the support for the development of multimodal transport in selected EU states. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 2261-236X. Available from: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201713400032.
  264. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Roľ političeskoj publicistiki v obogaščeniji frazeologičeskoho slovarja russkogo jazyka (The role of political journalism in enriching of Russian phraseology vocabulary). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2017, 2017, XXI, No 1, p. 77-83, 12 pp. ISSN 1803-5663.
  265. DOBIÁŠ, Václav. ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU (DIFFERENCES IN DIGITAL LITERACY BETWEEN DIFFERENT SOCIAL CLASSES OF ADOLESCENTS ENDING PRIMARY SCHOOL). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 18-26. ISSN 1339-3189.
  266. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (PREVALENCE OF CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC…………………………………………………………………………………..). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 57-65. ISSN 2464-7217.
  267. VARGOVÁ, Mária and Daniel KUČERKA. Rozvíjanie psychomotorických zručností študentov vysokých škôl (Developing psychomotoric skills of university students). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 121-130. ISSN 1339-3189.
  268. HUMLEROVÁ, Veronika. ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ PODPOROVANÝ EVROPSKOU UNIÍ V OBDOBÍ 2007 - 2015 (RURAL MUNICIPALITIES DEVELOPMENT SUPPORTED BY THE EUROPEAN UNION IN THE PERIOD OF 2007-2015). In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, p. 802-809. ISBN 978-80-210-8586-2.
  269. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Ruskaja lyrika serebrjanogo věka: analiz poetiki skvoz prizmu mediciny (Russian poetry of the Silver Age: Analysis of the poetics through the prism of Medicine). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2017, ročník X, číslo 1, p. 53-59. ISSN 1803-4950.
  270. RAUŠER, Daniel. Selected English-Czech False Friends and Their Use in the Works of Some Czech Students. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 209-233. ISSN 2254-4496.
  271. JÁSKIÉWICZ, Marek, Pawel POSUNIAK, Branislav ŠARKAN, Józef STOKLOSA and Ondrej STOPKA. Selected research issues of car diagnostics. první vydání. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2017, 152 pp. ISBN 978-83-64527-63-0.
  272. VONDRÁČKOVÁ, Terezie and Věra VOŠTOVÁ. Selection of Excavators for Earth Work on the Basis of their Performance. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1757-8981.
  273. HUMLEROVÁ, Veronika and Roman ŠVEC. SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL (SELF-MARKETING AND PERSONAL BRANDING AS NECESSARY SKILLS OF UNIVERSITY GRADUATES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 45-51. ISSN 1339-3189.
  274. KRÁTKÁ, Jana and Mária VARGOVÁ. Sharing Tacit Knowlege Through Narratives In Project Risk Management. Online. In Khalid S. Soliman. IBIMA. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 1066-1075. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  275. GREGOR, Jan and Elena TOMÁŠKOVÁ. Sociaľnopolitičeskaja reaľnosť stran zapada v zerkale rossijskich sredstv massovoj informacii: novaja lexika i frazeologija (Socio-political reality of Western countries in the mirror of Russian media: new lexis and phraseology). Slavica Slovaca. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2017, Ročník 52, číslo 1, p. 27-34. ISSN 0037-6787.
  276. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. Soukromé doučování s důrazem na jazykové vzdělávání v České republice, na Slovensku a v Rakousku (Private Extra Lessons, Focused on Language Education in the Czech republic, Slovakia and Austria). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 197-207. ISSN 1214-4967.
  277. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 72-85. ISSN 1339-3189.
  278. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie (J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 128-136. ISSN 1339-3189.
  279. SIDIBE, Karim. Stěžejní východiska a koncepce současné anglické náboženské pedagogiky (Major Concepts of Current English Religious Education). Paidagogos. Olomouc, 2017, 9.7, No 1, p. 71-83. ISSN 1213-3809.
  280. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 196-214. ISSN 1337-7493.
  281. MALYSHEV, Artur. Techno-ekonomické posouzení elektromobility z pohledu jednotlivce (Techno-economic appraisal electromobility from the perspective of individual). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 37-46. ISSN 1339-3189.
  282. HANZL, Jiří. Telematické aplikace na pozemních komunikacích (Telematic Applications on Roads). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 60-67. ISSN 1339-3189.
  283. PLACHÝ, Jan. The analysis of implementation options of transverse joints of bitumen sheets. In I. Juhásová-Šenitková. 8th International Scientific Conference BUILDING DEFECTS 2016. Francie: MATEC Web of Conference, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  284. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR and Ján KMEC. The applicationod mathematical and statstical methods to determine the influence of anodizing time on the layer thickness. Online. In Dagmar Szarková, Peter Letavaj, Daniela Richtáriková, Monika Prašílová. 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 Proceedings. first edition. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1598-1604. ISBN 978-80-227-4650-2.
  285. HAŠKOVÁ, Simona and Petr VOLF. The Contribution of Foreign Direct Investments to the Convergence of Regions in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, Neuveden, No 2, p. 23-33. ISSN 1805-9112.
  286. SCHMIRLER, Michal, Hana NETŘEBSKÁ and Jan KOLÍNSKÝ. The determination of viscosity at liquid mixtures – Comparison of approaches. Online. In Pavel Žitek, Marek Klimko and Kateřina Newton. 36TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Melvile: American Institute of Physics, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-0-7354-1572-0.
  287. LIŽBETIN, Ján and Ladislav BARTUŠKA. The influence of human factor on congestion formation on urban roads (Vliv Lidského Faktoru Na Tvorbu Kongesce Na Silničních Komunikacích). Online. In Procedia Engineering. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, p. 206-210. ISSN 1877-7058.
  288. DOLEJŠÍ, Jana and František DOLEJŠÍ. The Influence Of Weakening Brick Walls On Sound Insulation. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2017, vol. 24, No 1, p. 25-32, 13 pp. ISSN 1801-9064.
  289. SARKAN, Branislav, Ondrej STOPKA and Li CHENGUANG. THE ISSUES OF MEASURING THE EXTERIOR AND INTERIOR NOISE OF ROAD VEHICLES. COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina (Slovensko): University of Zilina in EDIS – Publishing Institution of Zilina University, 2017, vol. 19, No 2, p. 50-55. ISSN 1335-4205.
  290. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. The Language of the Internet – The Use of Concessive Conjunctions in Blogs by Companies Providing Private Tuition. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 293-306. ISSN 2254-4496.
  291. JUHÁS, Pavol and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF COMPRESSED STEEL MEMBERS WITH THIN-WALLED COMBINED CROSS-SECTIONS. In Khalid S. Soliman. 17 th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2017: Nano, Bio, Green and Space - Technologies For a Sustainable Future, Volume 17. 1st ed. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 8813-820, 8 pp. ISSN 1314-2704.
  292. SYMONOVA, Anastasiya, Enrico FILIPPI, Ján KMEC, Ján MAJERNÍK and Monika KARKOVÁ. The mechanics of machining ultrafine-grained Ti-6Al-4Mo alloy processed severe plastic deformation. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, vol. 17, No 4, p. 586-591. ISSN 1213-2489.
  293. PRUŠKOVÁ, Kristýna. The mutual relations between level of development and project documentation stages in Czech Republic’s legislation. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1.vyd. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, p. 821-826. ISBN 978-619-7408-13-3.
  294. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
  295. NÝVLT, Vladimír. The role of managing knowledge and information in BIM implementation processes in the Czech Republic. Online. In I. Juhásová Šenitková. 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). 1. vyd. France: MATEC Web of Conferences, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1755-1307.
  296. CAHA, Zdeněk. The Structure of Financial Resources for Corporate Training In The Czech Republic (Struktura finančních zdrojů pro firemní vzdělávání v České republice). Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017, p. 3706-3711. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  297. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR and Martin PODAŘIL. The use of simulation programmes for the structural analysis and engineering optimization of gating system structures for use with high pressure die casting technology. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 3, p. 343-347. ISSN 1213-2489.
  298. KASYCH, Alla and Marek VOCHOZKA. Theoretical and methodical principles of managing enterprise sustainable development. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State University, Department of Marketing a MIA, 2017, Neuveden, No 2, p. 298-304. ISSN 2218-4511.
  299. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana. Transport infrastructure in the process of cataloguing brownfields. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1757-8981.
  300. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD (MARKET AND NON-MARKET FACTORS OF WAGE DETERMINATION). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 121-127. ISSN 1339-3189.
  301. SLÁDKOVÁ, Věra. UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH STUDENTY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY (English Language Coursebooks Most Frequently Used at Secondary Schools Preparing Students for the National Part of School leaving Exam in English). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 158-174. ISSN 1214-4967.
  302. MUSÍLEK, Josef and Jan PLACHÝ. Ultimate Limit State Assessment of Timber Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981.
  303. CAHA, Zdeněk, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Johann Fabian FALTERMEIER and Xenia JUSTUS. Unternehmerische Kompetenzen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Beispiel einer Hochschule in Ostbayern und Südböhmen (Entrepreneurial Competences in non-university university on the example of a university in Bavaria and Southern Bohemia). first edition. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017, 251 pp. ISBN 978-3-942303-54-5.
  304. DVOŘÁK, Jaroslav, Zdeňka WITTLINGEROVÁ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Updated energy policy of the Czech Republic may result in instability of the electricity grid in Central Europe. Clean Technologies and Environmental Policy. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2017, vol. 20, No 1, p. 41-52. ISSN 1618-9558. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s10098-017-1451-9.
  305. LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY (DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 122-129. ISSN 1339-3189.
  306. NOVÁKOVÁ, Petra. Use of technical hemp in the construction industry. Online. In Juhasova Senitkova I. 9th International Conference Building Defects, Building Defects 2017. 1st ed. France: EDP Sciences, MATEC Web Conf., 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-236X.
  307. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK, Ján KMEC and Kristýna PRUŠKOVÁ. Use of the water within the waterjet technology. In 17th internatonal multidisciplinary scienctific geoconference SGEM2017. 1st ed. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology, 2017, p. 285-292. ISBN 978-619-7408-06-5.
  308. ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ and Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
  309. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of fermentation residues from biogas stations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, issue 9, p. 905-909. ISSN 1556-7036.
  310. KOPŘIVA, Lukáš and Daniel KUČERKA. VIRTUÁLNÍ REALITA: TECHNOLOGIE, POUŽITÍ (VIRTUAL REALITY: TECHNOLOGIES, APPLICATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 39-44. ISSN 1339-3189.
  311. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE (INFLUENCE OF SUBSIDIES ON FINANCIAL HEALTH OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SOUTH BOHEMIAN REGION IN THE CZECH REPUBLIC). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, vol. 14, No 1, p. 118-127. ISSN 1214-4967.
  312. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (INFLUENCE OF MACRO ENVIRONMENT AND MESOENVIRONMENT FACTORS ON THE ECONOMIC STABILITY AND SUSTAINABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 147-159. ISSN 1804-3682.
  313. DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost (The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, č. 3, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
  314. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010 (INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS ON COMPANY EFFECTIVENESS IN 2004–2010). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 11-21. ISSN 2464-7217.
  315. STELLNER, František and Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010 (INFLUENCE OF INTERNAL BUSINESS COMMUNICATION ON EFFECTIVENESS OF INNOVATORS IN 2006–2010). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 68-77. ISSN 2464-7217.
  316. MAJERNÍK, Ján. VPLYV PODMIENOK KRYŠTALIZÁCIE NA MAKROŠTRUKTÚRU A POVRCHOVÚ TVRDOSŤ ODLIATKOV (Influence of crystallization conditions on macrostructure and surface hardness of castings). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 45-52. ISSN 1339-3189.
  317. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku (Evaluation of the analysis of management methods and techniques of managers in Samara, Russia). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, číslo 3, p. 29-32. ISSN 1214-9187.
  318. VARGOVÁ, Mária, Daniel KUČERKA and Jana DEPEŠOVÁ. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BOZP V PRAXI (EDUCATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) IN PRACTICE). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, duben, p. 99-107. ISSN 1339-3189.
  319. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál (Education of young people for entrepreneurship: business preconditions). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 61-67, 8 pp. ISSN 1339-3189.
  320. VYSOKÁ, Jana. VÝPOČET SLOŽENÍ GLYCERINOVÉHO ROZTOKU REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (CALCULATION OF COMPOSITION OF GLYCEROL SOLUTION OF RECOMBINANT PROTEINS FOR LONG – TERM STORAGE). Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, vol. 5, No 4, p. 216-221. ISSN 1339-3189.
  321. HANZL, Jiří. Výpočtový model jízdní rychlosti těžkého nákladního vozidla (Calculation Model of the Running Speed of a Heavy Truck). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 44-52. ISSN 1339-3189.
  322. HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ (WELDS CALCULATIONS OF PARTS OF ROTATING MECHANISM MEMBERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 67-76. ISSN 1339-3189.
  323. SIDIBE, Karim and Daniel RAUŠER. Výuka náboženství v Evropě (Religious Education in Europe). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 129-140. ISSN 1214-4967.
  324. KOPŘIVA, Lukáš. VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU (INDUSTRIAL USAGE OF GAMING TECHNOLOGY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 115-120. ISSN 1339-3189.
  325. ČEJKA, Jiří. VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE (UTILIZATION GRAVITY METHOD IN THE COMPANY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 112-120. ISSN 1339-3189.
  326. VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ and Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků (Using of neural networks for comprehensive business evaluation). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 234 pp. ISBN 978-80-7400-642-5.
  327. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Using of pearson's Chi- Squared Test for evaluation of business aptitute of students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 108-113. ISSN 1339-3189.
  328. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Using of independence test for evaluation of business preconditions od students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 102-107. ISSN 1339-3189.
  329. SOBĚHART, Radek and František STELLNER. VÝVOJ TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI BĚHEM EKONOMICKÉ TRANSFORMACE (DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET IN THE SOUTH BOHEMIAN REGION AND THE ÚSTECKÝ REGION IN THE TIMES OF ECONOMIC TRANSFORMATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 112-123. ISSN 1339-3189.
  330. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ and Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR (DEVELOPMENT TRENDS OF CHANGES IN ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURES). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 135-146. ISSN 1804-3682.
  331. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (SIGNIFICANCE AND INFLUENCE OF INTERNAL ENTERPRISE SOURCES ON ECONOMIC STABILITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 75-82. ISSN 1339-3189.
  332. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH (IN-HOUSE TRAINING, ITS ADVANTAGES AND PREVALENCE IN CZECH COMPANIES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 10-15. ISSN 1339-3189.
  333. VARGOVÁ, Mária and Aleksander PIECUCH. Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT (Education of pupils of secondary vocational schools using ICT). Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, vol. 21, No 3, p. 130-134. ISSN 2080-9069.
  334. SOBĚHART, Radek. VZNIK FAKULTY EKONOMICKO-INŽENÝRSKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE (ESTABLISHMENT OF FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING OF CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE…………………………………….). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 182-188. ISSN 2464-7217.
  335. RAUŠER, Daniel. Wages, Contributions, Income Tax Credits and Child Tax Benefits in the Czech Republic between 2007–2017. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 52-64. ISSN 1214-4967.
  336. SÁDLO, Petr. Warrs Wage Wars - vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva (Warrs Wage Wars - A Brief Insight into the Lexicon of Czech Computer Game Players Using Adapted English Substantives). Bohemistyka. Poznan: Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, 2017, 17.1, No 2, p. 163-180. ISSN 1642-9893.
  337. ROUSEK, Pavel. Základní komparace finančních metod soukromého a veřejného sektoru (Basic Comparison of Private andj Public Sector Methods). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 77-86. ISSN 1339-3189.
  338. SMETANOVÁ, Dana and Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti (On Mechanical Engineering Students Engagement to Research and Development). Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, vol. 14, No 3, p. 54-56, 13 pp. ISSN 1214-9187.
  339. VARGOVÁ, Mária and Daniel KUČERKA. Záujem žiakov stredných odborných škôl o štúdium na vysokých školách (Interest of the secondary vocational schools’ graduates in study at university). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 83-89. ISSN 1339-3189.
  340. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015 (Evaluation of the development and forecast of the future development of the electricity production sector in the Czech Republic based on the financial analysis of the average enterprise in 2011-2015). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 90-105. ISSN 1339-3189.
  341. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.
  342. NÁHLÍK, Tomáš and Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY (FEEDBACK FROM REPETIVE STUDENT OF THE BASIC MATHEMATICS COURSE). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 4, p. 36-40. ISSN 1214-9187.
  343. GAŠPARÍK, Jozef and Jiří KOLÁŘ. Železniční doprava technologie řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí (Rail transport technology management, graphics and other 100 attractions). první vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 432 pp. ISBN 978-80-271-0058-3.
  344. KOPŘIVA, Lukáš and Petr HRUBÝ. 3D tisk budov (3D house printing). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 24-30. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. ŠTEFKO, Róbert, Romana PÍCHOVÁ, Peter GALLO and Daniel RAUŠER. A Systemic Approach to Implementation of Management Audit. In Róbert ŠTEFKO , Miroslav FRANKOVSKÝ, Richard FEDORKO (Eds.). Management 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: UNIVERSITY OF PREŠOV IN PREŠOV FACULTY OF MANAGEMENT, 2016, p. 483-489. ISBN 978-80-8165-155-7.
  2. STRAKOVÁ, Jarmila. Advantages and Limitations of Application of Situation Analysis in the Corporate Sphere. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: Bookman s.r.o., 2016, p. 169-176. ISBN 978-80-8165-155-7.
  3. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the WorkPerformance of the Academic Staff Members. Online. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1st ed. Prešov: Bookman s.r.o., 2016, p. 42-54. ISBN 978-80-8165-155-7.
  4. GABRHELOVÁ, Gabriela, Imrich ANDREJČÁK and Robert ZEMAN. BEHAVIOURAL STRATEGIES IN DIFFICULT SOCIAL SITUATIONS IN THE MANAGEMENT OF SECONDARY ART SCHOOLS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE PREDICTIVE SOFTWARE TOOLS. In Petranova Dana, Magál Slavomír. Megatrends and media: Critique in media, critique of media. Trnava: Univerzita svatého Cyrila a Metoděje, Trnava, Slovensko, 2016, p. 100-118. ISSN 2453-6474.
  5. DOLEJŠÍ, Jana and František DOLEJŠÍ. Classroom acoustic study. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2016, vol. 25, No 1, p. 46-54. ISSN 1801-9064.
  6. ŠTARCHOŇ, Peter, Lenka LIŽBETINOVÁ and Dagmar WEBEROVÁ. Clustering in Relation to Brand Perception: An Example Based on Czech Consumers. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Seville, Spain: nternational Business Information Management Association, 2016, p. 2271-2284, 15 pp. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  7. PODOLKA, Luboš, Monika KARKOVÁ and Rudolf KAMPF. Comparison of Internal Friction Angles of Soils for Foundation Engineering. Online. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol. 44. Prague, Czech Republic: IOP Publishing Ltd., 2016, p. 1-5, 6 pp. ISSN 1755-1307.
  8. MYŠKOVÁ, Kateřina and Jaroslav ŽÁK. Data Envelopment Analysis for Technological, Environmental and Economic Analysis of Motorway Underpasses. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MNDELINEAE BRNUNENSIS. Brno: Mendelu Brno, 2016, vol. 64, No 1, p. 307-314. ISSN 2464-8310.
  9. ZOUREK, Michal. Der Putsch Pinochets und die Jahre des chilenisches Militarrregimes (Pinochet's coup and the first years of the Chilean militarist regime). In Albert Manke, Kateřina Březinová. Kleinstaaten und sekundare Akteure im Kalten Krieg. Bielefeld: Transcript, 2016, p. 231-251. Global Studies. ISBN 978-3-8376-3526-3.
  10. STOPKA, Ondrej and Rudolf KAMPF. DETERMINING THE MOST SUITABLE LAYOUT OF SPACE FOR THE LOADING UNITS’ HANDLING IN THE MARITIME PORT. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016, vol. 33, No 1, p. 280-290. ISSN 1648-4142.
  11. WEISS, Viktorie. Diffusion processes in the course of homogeneous annealing of AlZnMg alloy. In METAL 2016. 1st. Ostrava: TANGER Ltd., 2016, p. 1570-1576. ISBN 978-80-87294-67-3.
  12. HAŠKOVÁ, Simona. Evaluation of Project Investments Based on Comprehensive Risk. Online. In Kocourek, A; Vavrousek, M. Proceedings of 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016). Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2016, p. 260-264. ISBN 978-80-7494-296-9.
  13. SOMR, Miroslav and Lenka HRUŠKOVÁ. Filozofie vzdělávání (PHILOSOPHY OF EDUCATION). In Vladimír Jůva. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016, p. 70-85. ISBN 978-80-7315-258-1.
  14. LAMICH, David, Marian MASCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC, Václav MIKULENKA and Karel KUBEČKA. Geodetic monitoring of roads as a tool for determination of hazard zones in areas influenced by deep coal mining. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016, vol. 75, No 3, p. 1033-1043. ISSN 1435-9529. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s10064-015-0769-y.
  15. HAŠKOVÁ, Simona, Eduard BABULAK and Marek VOCHOZKA. Intellectual Capital Optimisation in Microeconomic Sphere. Online. In Carlo Bagnoli, Chiara Mio, Andrea Garlatti, Maurizio Massaro. Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, p. 112-118. ISBN 978-1-910810-89-7.
  16. VANÍČKOVÁ, Radka and Martina POLČÁKOVÁ. Introduction into problematics of project management. In Presents trends of contemporary project management. The first edition. Germany: Ste-Con, 2016, p. 19-24. ISBN 978-3-945862-15-5.
  17. HAŠKOVÁ, Simona. MACROECONOMIC ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF EUROPEAN MONETARY INTEGRATION. Online. In Kliestik Tomas. Proceedings of 16th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences Location. 1st. Žilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, p. 620-627. ISBN 978-80-8154-191-9.
  18. BARTUŠKA, Ladislav, Patrik GROSS and František NĚMEC. Measurement of the Efficiency of the Combustion Engine Using a Mixture of Hydrogen-oxygen Gas. Online. In V. Ostaševičius. Transport means 2016. Kaunas: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, p. 481-486. ISSN 2351-7034.
  19. LIŽBETIN, Ján, Ondrej STOPKA and František NĚMEC. Methodological Assessment of Environmental Indicators in Combined Transport in Comparison with Direct Road Freight Transport. In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, p. 151-155. ISSN 1822-296X.
  20. BARTUŠKA, Ladislav, Vladislav BIBA and Rudolf KAMPF. Modeling of daily traffic volumes on urban roads. Online. In Cokorilo, O. Proceedings of the third international conference on traffic and transport engineering (ICTTE). 1st ed. BELGRADE, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016, p. 900-904. ISBN 978-86-916153-3-8.
  21. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Otraženie vo frazeologii chakerskich atak Rossii i ich vlijanija na prezidentskije vybory v SŠA (Reflection in Phraseology Russian Hacker Attacks and their Influence on the USA Presidential Election). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, p. 232-242. ISSN 1214-4967.
  22. KRAUS, Michal. Pairwaise Comparision of Determinants of Building Airtightness (Pairwaise Comparision of Determinant of Building Airtightness). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016, p. 577-584. ISBN 978-619-7105-79-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/SGEM2016/HB63/S10.074.
  23. SOBĚHART, Radek. Parlament erfurtský (1850) (Erfurt parliament (1850)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 55-58. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  24. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla vyhlášena mincovní kalada čili bankrot (1623) (Patent, which was declared bankrupt and sterling kalada). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 110-112. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  25. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla zastavena ražba drobné znehodnocené mince (1623) (The patent, which was stopped minting small coins impaired (1623)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 112-114. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  26. SOBĚHART, Radek. Patent o dani pozemkové a vyměření půdy (1817) (Patent tax assessment and land tillage (1817)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 118-119. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  27. SOBĚHART, Radek. Patent o svolání rozmnožené říšské rady mimořádnými členy (1860) (Patent convening multiplied Imperial Council associate members (1860)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 127-129. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  28. SOBĚHART, Radek. Patent o vzniku první žirové banky v Rakousku (1703) (Patent, which formed of the first giro banks in Austria (1703)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 133-133. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  29. SOBĚHART, Radek. Patent označovaný jako „zákon proti zneužívání tisku“ (1849) (Patent called "law against abuse of the press" (1849)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 139-139. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  30. SOBĚHART, Radek. Patent spolkový (1852) (The Society´s Patent (1852)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 147-149. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  31. SOBĚHART, Radek. Patent štolový pro Moravu (15. dubna 1749) a Čechy (30. května 1750) (Dine patent for Moravia (15 April 1749) and Czechs (30 May 1750)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 150-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  32. SOBĚHART, Radek. Patent tiskový (1852) (Print patent (1852)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 151-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  33. SOBĚHART, Radek. Patent železniční (1854) (Railway patent (1854)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 156-157. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  34. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. PERCEIVED AIR QUALITY vs PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY. In Neuveden. 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2016). 1st. Neuveden: Stef92 Technology Ltd, 2016, p. 659-666. ISBN 978-619-7105-69-8.
  35. SOBĚHART, Radek. Plán Bruckův hospodářský pro střední Evropu (Bruck´s economic plan in Central Europe). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016, p. 393-395. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
  36. LIŽBETIN, Ján, Rudolf KAMPF, Karel JEŘÁBEK and Zdeněk CAHA. Practical Application of the Comparative Analysis of Direct Road Freight Transport and Combined Transport (Praktická aplikace komaparativní analýzy příme silniční nákladní dopravy a kombinované dopravy). In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, p. 1083-1087. ISSN 1822-296X.
  37. WEBEROVÁ, Dagmar, Peter ŠTARCHOŇ and Lenka LIŽBETINOVÁ. Product Information and its Impact on Consumer Brand Perception. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: Internationa Business Information Management Association, 2016, p. 1964-1973. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  38. STOPKA, Ondrej, Rudolf KAMPF, Ján LIŽBETIN and Martina HLATKÁ. Proposal for optimizing the timetables within tram subsystem of urban public transport from the international conception. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic consequences. Žilina, SR: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economic of Transport and Communications, Department of Economics, 2016, p. 2135-2141. ISBN 978-80-8154-191-9.
  39. BARTUŠKA, Ladislav, Ondrej STOPKA, M. CHOVANCOVÁ and Ján LIŽBETIN. Proposal of Optimizing the Transportation Flows of Consignments in the Distribution Center. In Neuveden. Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016, p. 107-111. ISSN 1822-296X.
  40. LIŽBETIN, Ján and Ondrej STOPKA. Proposal of the roundabout solution within the particular urban traffic operation. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2016, vol. 6, No 1, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 2391-5439.
  41. KUSHCH, Oleksandr and Elena TOMÁŠKOVÁ. Psycholingvističeskije osobennosti razvitija struktury jazykovoj ličnosti studenta pod vlijanijem internet-sredy (Psycholinguistic peculiarities of the structure of student's language personality under the Influence of the Internet Environment). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, p. 133-147. ISSN 1214-4967.
  42. FLORIAN, Aleš, Lenka ŠEVELOVÁ and Jaroslav ŽÁK. Reliability Analysis of Temperature Influence on Stresses in Rigid Pavement Made from Recycled Materials. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MNDELINEAE BRNUNENSIS. Brno: Mendelu Brno, 2016, vol. 64, No 2, p. 423-432. ISSN 2464-8310.
  43. ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ and Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy (Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis). Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, No 1, p. 32-46. ISSN 1337-0839.
  44. LAMICH, David, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC and Václav MIKULENKA. Subsidence measurements in roads and implementation in land use plan optimisation in areas affected by deep coal mining. Environmental Earth Sciences. Berlín: Springer Verlag, 2016, vol. 1, No 75, p. 1-11, 12 pp. ISSN 1866-6280. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4933-2.
  45. VOKOUN, Marek and Jarmila STRAKOVÁ. TECHNOLOGY VERSUS HUMANS: EFFECT OF THE MINIMUM WAGE ON THE LONG TERM UNEMPLOYED IN THE CZECH REPUBLIC. Online. In Iveta šimberová, Ondřej ŽiŽlavský and František Milichovský. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p. 157-163. ISBN 978-80-214-5413-2.
  46. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Dagmar WEBEROVÁ and Peter ŠTARCHOŇ. The Importance and Influence of Country-of-Origin on Consumer Brand Perception. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: Internationa Business Information Management Association, 2016, p. 1710-1720. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  47. LAMICH, David, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC, Jan DURĎÁK, Karel KUBEČKA and Robert DUDA. Utilization of engineering geology in geo-tourism: few case studies of subsidence influence on historical churches in Ostrava-Karvina District (Czech Republic). Environmental Earth Sciences. Berlín: Springer Verlag, 2016, vol. 2, No 75, p. 1-12, 13 pp. ISSN 1866-6280. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4993-3.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.

  2014

  1. DOLEJŠÍ, Jana, Jan DOLEJŠÍ, Iveta ŠTURMOVÁ, Ladislav PIOUZAR and Barbora MAJCHRÁKOVÁ. Acoustic of the rococo theatre at chateau in Weitra. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2014, vol. 22, No 1, p. 20-27. ISSN 1801-9064.
  2. DOLEJŠÍ, Jan, Iveta ŠTURMOVÁ, Monika RYCHTÁRIKOVÁ, Jana DOLEJŠÍ, Barbora MAJCHRÁKOVÁ and Ladislav POUZAR. Acoustical properties of five historical theatres. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2014, vol. 21, No 1, p. 22-26. ISSN 1801-9064.
  3. MAROUŠKOVÁ, Anna and Petr BRAUN. Analysis of Czech Subsidies for Solid Biofuels. International Journal of Green Energy. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2014, vol. 12, No 4, p. 405-407. ISSN 1543-5075. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/15435075.2013.841163.
  4. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. Online. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3.
  5. MARŠÍK, Martin. Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích (Use of optimalization econometric model for strategy of management of public transport in Czech Budejovice). In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 206-213. ISBN 978-80-7435-367-3.

  2011

  1. DOLEJŠÍ, Jan, Jana DOLEJŠÍ, Jana STEHLÍKOVÁ, Monika RICHTÁRIKOVÁ and Ladislav POUZAR. Room acoustics of the castle baroque theatre in Litomyšl. Akustika. České Budějovice: Studio D - akustika s. r. o., 2011, vol. 15, No 1, p. 2-10. ISSN 1801-9064.
Display details
Displayed: 18/6/2024 13:59